Prostat bezi erkeklerde idrar kesesinin (mesane) hemen çıkışında yer alan ve idrar kanalını (üretra) çevreleyen, yaklaşık 18 gram ağırlığında olan bir organdır. Spermlerin beslenmesine ve ejakülasyon (boşalma) sırasında taşınmasına yarayan sıvıyı salgılar. Prostat büyüklüğü yaş ile birlikte artmakla birlikte, bu büyüme genellikle iyi veya kötü huylu nedenlerden kaynaklanmaktadır. İyi huylu prostat büyümesi sonucunda idrar kanalına baskı olursa gece ve gündüz sık idrara çıkma, kesik kesik ve çatallı şekilde idrar yapma, idrar yapmada zorlanma, idrarın yavaş akması, idrarı tam boşaltamama hissi, idrar yaptıktan sonra damlama ve ilerleyen evrelerde idrar kaçırma, idrar yapamama gibi daha ciddi haller görülebilir.

Bazen büyüyen bu hücreler kötü yönde farklılaşarak erkeklerde ikinci en sıklıkta görülen prostat kanserine yol açabilirler. Bu derece yaygın görülmesine rağmen günümüzde prostat kanserine neden olabilecek üç risk faktörü tanımlanabilmiştir, bunlar; yaş (yaş ilerledikçe risk artar), genetik (ailede, özelliklede 1. derece yakınlarda prostat kanseri öyküsü riski arttırır) ve ırktır (siyah ırkta risk daha yüksek). Birçok kanser türünde olduğu gibi bu hastalıkta da erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Herhangi bir şikayetle doktora başvuran 45 yaş üzeri ve 10 yıldan fazla yaşam beklentisi olan her hastaya parmakla prostat muayenesi ve\veya kanda PSA ölçümü yapılmalı, şüpheli kişilerden ultrason kılavuzluğunda prostat biyopsisi (prostattan parça alma) alınmalıdır. Kanser tanısı konuldu ise derecesine göre izlem, ameliyat, ışın ve hormon tedavisi gibi alternatiflerden uygun olan tedaviye başlanmalıdır.


Adana Ürolog uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!