Prostat hakkında ne biliyoruz ?

Prostat hakkında ne biliyoruz ?

Erkek üreme sisteminin bir parçasını oluşturan salgı bezidir. İdrar torbasının (mesane) hemen altında bulunan rektum önüne yerleşmiş ceviz büyüklüğünde ve idrar yolunu çepeçevre saran bir bezdir.

Prostat bezi yaşla birlikte büyümeye başlar ve elli yaşın üzerindeki erkeklerde idrar yolu deformitelerine bağlı şikayetlere neden olur. Prostat büyümesi ya iyi huylu büyüme (BPH) ya da habis (prostat kanseri) şeklinde olur. Prostatın iyi huylu büyümesinin idrar yapma, beslenme, yaşam tarzı, cinsel aktivite ile bir ilişki yoktur. 

Prostat hastalıkları üç ana grupta özetlenebilir;

Prostat iltihapları       

Prostatın iyi huylu büyümesi(benign prostat hiperplazisi)

Prostat kanseri

İyi huylu prostat büyümesinde daki bazı belirtiler nelerdir?

       Prostat idrar kesesinin altında üretrayı sardığı için; büyümesi idrar akışını tıkayıcı ve irrite edici belirtilere yol açabilir. En sık rastlanan belirti, bilhassa geceleri mesaneyi sık boşaltma isteğidir. Bekleyerek idrar yapma, kesik kesik idrar yapma, idrar sonunda damlama, idrar akış hızındaki azalma idrarda yanma idrarı bekletememe diğer sık rastlanan bulgulardır.

 Prostat hastalıklarında erken teşhis önemlidir. Bu nedenle 50 yaşın üzerindeki bütün erkeklerin şikayetlerin olsun ya da olmasın bir üroloji uzmanına başvurarak gerekli tıbbi incelemeleri yaptırmaları ve yılda bir kez prostat kontrolünden geçmeleri gerekmektedir.  

İyi huylu prostat büyümesi nasıl tanınır? 

İyi huylu prostat büyümesi tanısını koymak için hastadan hastaya değişen bir çok test uygulanmaktadır. Parmakla rektal muayene, laboratuar tetkikleri (tam idrar tahlili, serum BUN, kreatinin, PSA düzeyleri), üriner sistem ultrasonografisi, idrar akış hızı testi en sık uygulanantestlerdir.

İyi huylu prostat büyümesi prostat kanserine neden olur mu?

       prostat üyümesi  kanser değildir ve kansere neden olmaz. Fakat her iki hastalık birlikte mevcut olabilir. Prostat kanserinin erken safhalarında genelikle  şikayet olmadığı için yılda bir fizik muayene ve kanda PSA testi yapılması önerilir.

İyi  prostat büyümesi nasıl tedavi edilir? 

Hafif derecede şikayetleri olan hastalarda altı ay veya yıllık kontrollerle izlem yapılabilir. Takiplerde parmakla rektal muayene, laboratuar tetkikleri(tam idrar tahlili,serum BUN, kreatinin, PSA düzeyleri),idrar akış hızı testi yapılmalıdır.

Orta derecede şikayetleri olan hastalar ilaç tedavisi ile tedavi ve altı aylık kontrollerle takip edilebilir. İyi bir etki görülebilmesi için hastanın tedaviyi en az 5-6 ay kullanması gereklidir.

İleri derecede şikayetleri olan hastalar cerrahi tedavi yapılamalıdır.           

Cerrahi tedavi iki şekilde yapılmaktadır, açık cerrahi yöntem ve kapalı cerrahi yöntemler şeklindedir.

Açık cerrahi yöntem ileri derecede büyük prostat ile birlikte mesane taşı bulunan hastalara uygulanır.

Kapalı yöntemler ise; TUR(trans uretral rezeksiyon), Laser cerrahi ve minimal invaviz yöntemlerdir. 

Greenlight prostat operasyonu

İyi huylu prostat tedavisi alan ancak yan etkileri nedeniyle tedaviye devam edemeyen veya fayda göremeyen hastalarda en hızlı ve güvenilir yöntem olarak alternatif tedavi şekli olması, dahili hastalığı bulunan özellikle operasyon süresinin veya kan kaybının çok önemli olduğu kalp-damar sisteminden ameliyat olmuş olan veya by-pass lı hastalar , kalp yetmezliğ , diabet ( şeker hastalığı ) , hipertansiyon ( tansiyon yüksekliği ) , astım ve kronik obstriktif akciğer hastalığı olanlar , kanama eğilimi olanlar veya antikoagülan( kan sulandırıcı ) kullanan hastalar da , cerrahi girişimlerde yoğun bakım gerekliliği olan hastalarda , yaş nedeniyle operasyon korkusu olanlar , Cinsel aktivitelerinin devam etmesini isteyen ve bu nedenle diğer operasyonları istemeyen hastalar için greenlight yöntemi ideal bir yöntemdir.Bu tip hastalarda rahatça uygulanabilmesi , kanama ve komplikasyon riskinin en aza indirgenmiş olması , hastaya sonda uygulamasının gerekli olmaması , hastanedemaximum 1 gün kalacak olması nedeniyle yöntemi tercih etmekteyiz. Ortalama 20 - 40 dak. gibi bir sürede bu yeni sistem büyümüş prostat dokusunu buharlaştırır ve tamamiyle ortadan kaldırmaktadır.

Bu makale 19 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Doç. Dr. Basri Çakıroğlu

Doç. Dr. Basri ÇAKIROĞLU, 1969 yılında Samsun’da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1994 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapmış ve 2002 yılında Üroloji Uzmanı olmuştur.

Samsun Ayvacık Sağlık Ocağı, Samsun Çarşamba Sağlık Ocağı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Giresun Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde görev yapmış olan Doç. Dr. Basri ÇAKIROĞLU, mesleki çalışmalarına Hisar Intercontinental Hospital'da devam etmektedir. Ayrıca kendisiiyi derecede İngilizce bilmekte olup birçok mesleki derneğe üyedir.

Etiketler
Erkek
Doç. Dr. Basri Çakıroğlu
Doç. Dr. Basri Çakıroğlu
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube