Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikâyetlerin başında gelir. Baş ağrısı şikâyeti olanların oranı toplumda yüzde 90’lara ulaşır.

Baş ağrıları genel olarak primer ve sekonder baş ağrıları olarak iki ana gruba ayrılır. Bugün primer baş ağrıları konusunda konuşacağız. Tüm baş ağrılarının yüzde 90’ını ise migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluşturur.

Gerilim tipi baş ağrısı toplumda en yaygın olarak görülen baş ağrısı tipidir. Bu ağrı grubunda beyin görüntülemeleri ve nörolojik muayenede normaldir. Hafif ve orta şiddette olan ağrı, başta ağırlık ve baskı olarak kendini gösterir. Ağrıyı tetikleyen nedenler; stres, uykusuzluk ve çalışma ortamıdır. Tedavisinde basit ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ya da antidepresanlar kullanılabilir.

Migren tipi baş ağrılarında kişi çoğunlukla tek taraflı baş ağrısından şikayet eder. Orta ve çok şiddetli, zonklayıcı karakterde ağrıdır. Beraberinde bulantı, görme bozukluğu, puslu görüntü ya da siyah noktalar gibi belirtiler de görülebilir. Koku, ses, ışığa hassasiyet gibi rahatsızlıklarla çok şiddetli baş dönmeleri yaşanabilir.

Tüm migrenlilerin yüzde 10 – 15 kadarında hastalık, çocukluk çağında başlar. Migrenin çocukluk çağında görülme oranı ise yüzde 3 – 5 kadardır. Bu rakam ergenlikten sonra yüzde 10’ların üstüne çıkar. Uyku düzensizliği, uyuma güçlüğü, nedensiz kusmaları, alerjisi, araba tutması olan çocuklarda ileride migren gelişme olasılığı daha fazladır. Migrenin iki tedavi seçeneği bulunur. Birincisi olan atak tedavisinde ilaç kullanılır. Uzun süreli ağrılarda ise koruyucu tedavi uygulanır. Depresyon ve epilepsi ilaçlarıyla kontrol altına alınabilir.

Küme tipi baş ağrısına erkeklerde daha fazla rastlanır. Genellikle belli sezonlarda ortaya çıkar ve hasta önceki yıllarda da aynı aylarda bu ağrıyı yaşamış olur. Çok şiddetli yarım baş ağrısı, gözde kızarıklık, alında terleme, göz kapağının düşmesi, baş ağrısının olduğu tarafta burun akıntısı belirtiler arasında yer alır. Önleyici tedaviler uygulanır. Genellikle migrenle karıştırılır ama migren tedavisinden sonuç alınamayabilir.

Trigeminal nevralji hastanın hayatını zorlaştıran bir ağrı tipidir. Hastalarda şimşek çakmasına benzeyen korkunç bir ağrı oluşur. Batıcı, elektrik çarpar gibi , 1-2 saniye süren bu ağrı, vurup kaçma şeklinde yaşanır. Genelde gözün çevresinde, alt dudakta, üst çenede hemen dişlerin üzerindeki yerlerde görülür. Gün içerisinde yüzlerce defa tekrar edebilir. Bu hastalara beyin görüntülemesi önerilir. Çünkü bu ağrı MS hastalığı veya beyin tümörü belirtisi de olabilir ya da anevrizma sonucu ortaya çıkabilir.

Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı: İki aydan fazla süreyle her gün ya da gün aşırı olarak ağrı kesici alındığında bu tip baş ağrısı ortaya çıkabilir. Özellikle migren ve gerilim tipi başağrısı hastalarında sık ağrı kesici kullanımı üç ay devam ederse, ağrılar başlayabilir. Tedavi için ağrı kesicinin kullanımının kesilmesi, çeşitli diyetler, gevşeme teknikleri işe yarar.

Tıbbi tedaviye ek olarak; gerilim tipi baş ağrısında biofeedback (geri iletim - gevşeme eğitimi), kronik ağrılarda doku masajı, Riboflavin, magnezyum, ‘fever few’ bitkisi içeren ilaçlar alternatif tedaviler olarak kullanılmakta ve bazı hastalarda yararlı olmaktadır. Bunlara ek olarak kliniğimizde uygulayabildiğimiz nöral terapi, hacamat gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla hastalarımızın ağrılarını tedavi etmekteyiz.


Bursa Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!