Parkinson hastalığının erken dönem tedavisinde rasajilinin konumu nedir?

Parkinson hastalığının erken dönem tedavisinde rasajilinin konumu nedir?

Parkinson hastalığı tedavisinde kullandığımız algoritmaların tamamında rasajilin tedaviye ilk başlanabilecek ajan olarak görülür. Ancak biz, başlangıç tedavisinin seçiminde; hastanın yaşı, bilişsel durumu ve hastalığın şiddetini göz önüne alarak bir karar veriyoruz. Parkinson belirtilerinin hafif olduğu olgularda, yaştan bağımsız olarak tedaviye rasajilin ile başlanabilir ve süreç içinde ek tedavi gereksiniminde, genç hastalarda dopamin agonistleri ve ileri yaştaki hastalarda levodopa tedaviye eklenebilir.

Ancak hastalık belirtilerinin şiddetli olduğu olgularda, tedaviye levodopa veya bir dopamin agonisti ile başlamak, belli bir iyilik elde edildikten sonra rasajilin eklemek daha doğru bir yaklaşımdır. Rasajilin, Parkinson hastalığının erken döneminde semptomatik olarak etkili bir antiparkinson ilaçtır.

Rasajilinin bu dönemdeki etkinliğine ilişkin TEMPO ve ADAGIO isimli iki büyük plasebo kontrollü randomize çalışma bulunmaktadır. Her iki çalışma da rasajilinin erken dönemde etkili olduğunu göstermiştir. ADAGIO isimli çalışma ise rasajilinin olası hastalık seyrini yavaşlatıcı etkisini araştırmak üzere tasarlanmıştır. 

Özetle, bir grup hasta tedaviye plasebo ile başlatılmış, bir grup hasta ise rasajilin ile başlatılmıştır. Plasebo alan hastalar 9 ay sonra rasajilin almaya başlatılmışlardır. Çalışmanın başlangıcından 18 ay sonra ise gruplar karşılaştırılmıştır.

Rasajilin 1 mg ile tedaviye başlanan olguların klinik skorlarında, sonradan rasajilin başlananlara göre anlamlı bir üstünlük ortaya çıkmış ve bu farklılık, ilacın hastalık seyrini yavaşlattığı şeklinde yorumlanmıştır. Ancak 2 mg rasajilin benzer etkiyi gösterememiştir. Halen rasajilin erken dönemde etkili bir semptomatik tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır.

Bu makale 15 Ocak 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Okan Doğu, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini  başarıyla tamamlayarak 1990 yılında Tıp Doktoru unvanı almıştır.İhtisasını ise,Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tamamlayarak 1997 yılında Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) uzmanı olmuştur. 2000 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim dalında öğretim üyesi, 2005 yılında doçent oldu ve halen aynı birimde profesör olarak çalışmaktadır.2003, 2004 ve 2006 yılllarında Amerika Birleşik Devetleri’nde National Institutes of Health, National Institute on Aging, Nörogenetik Laboratuarı’nda Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları genetiği araştrmalarda görev aldı ve aynı zamanda National Institute of Neurological Disorders and Stroke Nöroloji Kliniğinde klinik çalışmalar ...

Etiketler
Parkinson tedavisi
Prof. Dr. Okan Doğu
Prof. Dr. Okan Doğu
Mersin - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)
Facebook Twitter Instagram Youtube