Parkinson hastalığında erken dönem bulguları nelerdir ?

Parkinson hastalığında erken dönem bulguları nelerdir ?

Parkinson hastalığının erken dönem bulgularını konuşmadan önce erken evreyi tanımlamamız gerekiyor. Parkinson hastası, nöroloji uzmanına genellikle tremor ve hareketlerde yavaşlama ile başvurur. Ancak hastalığın, hastalar bizlere başvurmadan yıllar önce çok farklı belirtilerle kendisini göstermeye başladığını biliyoruz.

Biz hastalık belirtilerini iki grupta topluyoruz: Motor belirtiler ve motor olmayan belirtiler. Motor belirtiler; hareketlerde yavaşlama (bradikinezi), istirahat halinde tremor, kaslarda sertlik (rijidite) ve dengesizlik (postüral instabilite) olarak sıralanabilen kardinal belirtilerdir. Hareketlerde yavaşlama, kendisini çok farklı şekillerde gösterebilir. Örneğin el yazısında küçülme, konuşmanın monotonlaşması, yürürken bir ayağın sürüklenmesi, bakışların donuklaşması, göz kırpma sayısının azalması, ağızdan tükürüğün dışarı akması, yürürken bir kolun sallanmaması, elde veya kolda çeviklik kaybı şeklinde kendini gösterebilir. İstirahat tremoru ya da titremesi sıklıkla elde ve bazen bacakta ortaya çıkar.

Daha az sıklıkta çenede, dilde de görülebilir. Hastaların en sık başlangıç belirtisi titreme ve yavaşlamadır. Ancak, hekime genellikle titreme başladığında başvururlar; %15 kadar hastada titreme görülmemektedir ve bu hastalar erken dönemde yavaşlığın yansıması olan belirtileri yorumlayamadıklarından ya başka dallardan hekimlere başvururlar ya da hekime geç başvururlar. Bu bahsettiklerim, hastalığın erken evre motor belirtileriydi.

Parkinson hastalığı, aslında bu belirtiler başlamadan ortalama 8 yıl önce; koku alma yeteneğinde azalma ve kayıp, kabızlık, uyku bozuklukları, anksiyete, depresyon ve omuz ağrısı ile başlamaktadır. Ancak bu belirtiler ortaya çıktığında henüz motor belirtiler olmadığı için tanı konulamamaktadır.

Bu makale 15 Ocak 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Okan Doğu, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini  başarıyla tamamlayarak 1990 yılında Tıp Doktoru unvanı almıştır.İhtisasını ise,Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tamamlayarak 1997 yılında Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) uzmanı olmuştur. 2000 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim dalında öğretim üyesi, 2005 yılında doçent oldu ve halen aynı birimde profesör olarak çalışmaktadır.2003, 2004 ve 2006 yılllarında Amerika Birleşik Devetleri’nde National Institutes of Health, National Institute on Aging, Nörogenetik Laboratuarı’nda Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları genetiği araştrmalarda görev aldı ve aynı zamanda National Institute of Neurological Disorders and Stroke Nöroloji Kliniğinde klinik çalışmalar ...

Prof. Dr. Okan Doğu
Prof. Dr. Okan Doğu
Mersin - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)
Facebook Twitter Instagram Youtube