Omuz impingment sendromu

Omuz impingment sendromu

İmpingement sendromu; rotator manşet (döndürücü kılıf) tendonlarının omuz ekleminin çatısında bulunan akromiona sürtünmesiyle ve sıkışması ile oluşur.

Omuz ekleminde 3 kemik yer alır: kürek kemiği (skapula), kol kemiği (humerus) ve köprücük kemiği. (Klavikula). Kol kemiğini kürek kemiğine bağlayan yapı rotator kılıftır. Bu kılıf 4 kasın kirişinden oluşur: supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subskapularis. Kirişler, kasları kemiğe bağlayan yapılardır. Kaslar, kemikleri bu kirişleri çekerek hareket ettirirler. Rotator manşet kolumuzu kaldırmada ve omuzu döndürme hareketinde yardımcıdır. Rotator manşet kolumuzu kaldırırken kol kemiğinin kürek kemiğinin yuvasında sıkı bir şekilde durmasını sağlar.

Rotator manşet; kürek kemiği çıkıntısı olan akromion ile omuz başı arasında 1-1.5 cm’lik bir aralıkta uzanır. Akromion ile rotator manşet arasında bursa adlı kese şeklinde bir yapı yer alır. Bu yapı, kayganlaştırıcı bir sıvı ile kemik ve kas arasında sürtünmeyi azaltır. Hareket açıklığının devamı için yumuşak bir bölge sağlar.

Genellikle kolumuzu kaldırırken akromion ve rotator manşet tendonları arasında tendonların kayarak hareket etmesini sağlayacak yeterli hareket alanı vardır. Fakat her kolumuzu kaldırışımızda tendon ve bursa dokusunun akromiona bir miktar sürtünmesi olur. Bu olaya impingement (sıkışma) denmektedir.

Normalde omuz ekleminde bir miktar kadar sıkışma olmaktadır. Gün içinde kolumuzu omuz seviyesi üzerine her kaldırışımızda bir miktar sıkışmaya neden olmaktadır.Kolun sürekli omzun üzerine kaldırılmasını gerektiren işler, tekrarlayan fırlatma hareketi bu sıkışmanın problem haline gelmesine yol açabilir. Sıkışma; rotator manşet tendonlarında irritasyon veya hasar oluşturduğunda problem halini alır.
Kolun kaldırma hareketi kol kemiğini (humerus), akromionun köşesine doğru zorlar.

Aşırı kullanım ile bu durum bursa dokusunda irritasyona ve şişmeye neden olur. Akromion ve rotator manşet arasındaki alanı daraltan her olay sıkışmanın kötüleşmesine yol açar. Kemik çıkıntılar akromion ve rotator manşet arasındaki alanı daraltabilirler. Akromioklaviküler eklemdeki aşınma sonucu kemikte dikensi çıkıntılar oluşabilir.

Bazı hastalarda bu alan akromionun anatomik yapısı nedeniyle dardır.Bazı akromion tipleri çok aşağıya eğimlidir ve rotator manşet üzerinde bası oluşturmaktadır.

Erken evrelerde omuzda sürekli bir acı vardır. Aynı zamanda kolu yana veya öne-yukarı kaldırırken ağrıya neden olur. Hastaların çoğu ağrı nedeniyle etkilenen omuz üzerine yatmakta zorlandıklarını ifade ederler.

Arka cebe uzanırken hissedilen keskin ağrı impingement sendromunun belirtilerinden biridir. Durum ilerledikçe , omuzdaki huzursuzluk artar. Güçsüzlük ve kolu kaldıramama rotator manşette yırtık oluştuğunu düşündürür.

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

İleri teknoloji desteği ile birlikte dünyada uygulanan manuel terapi konseptlerini harmanlayarak Türkiye’ de alanında öncü olmayı hedeflemiş bir fizyoterapisttir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki tüm gelişmeleri yakından izleyerek, fiziksel aktivitelerinizi tam kapasiteyle yapabilmenizi sağlamak ve doğru tedavi yöntemleri ile yaşam kalitenizi yükseltme amacındadır. Eğitim: Yüksek Lisans, Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı; 2013 Lisans, Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; 2002-2007 OMT (Osteopathic Manipulative Treatment ), Osteopati Cyriax Manuel Terapi Konsepti Mulligan Manuel Terapi Konsepti-Yeni Zelanda Matrix Ritm Terapi-Almanya İleri Düzey Manüplatif Tedavi Teknikleri Dynamic Tape Bantlama Eği ...

Etiketler
İmpingment
Fzt. Ahmet Can Ercan
Fzt. Ahmet Can Ercan
Ankara - Fizyoterapi
Facebook Twitter Instagram Youtube