Omuz ağrısı (impingement sendromu)

Omuz ağrısı (impingement sendromu)

Omuz Ağrısının Nedenleri?

   Omuz eklemi, vücudumuzda en geniş hareket açıklığına sahip olan eklemdir. Skapula (kürek kemiği), klavikula (köprücük kemiği) ve humerus (omuz) başı kemiğinin bir araya gelmesinden oluşan bir eklemdir. Omuz ekleminin normal hareketlerini yapabilmesi için, bu üç eklemin uyum içinde çalışması gerekir.
   Omuz ağrısına neden olan en sık nedenlerde biri olan omuz sıkışması sendromu, eklem fonksiyonunda bozulma nedeniyle, kolu yukarı kaldırmayı sağlayan kasın tendonunun omuz kemikleri arasında sıkışması sonucu zedelenmesidir. Bu zedelenme sonucunda kol hareketleri ile omuz bölgesinde genellikle üst kola yayılan ağrı ortaya çıkar. Hatta bazen zedelenme ciddi boyutlarda olursa tendonun kopmasına yol açarak omuz eklem hareketlerinde ciddi kısıtlılığa neden olabilir.   

Omuzu 90 derece ve üzerine ağırlıkla birlikte kaldırmak, yukarılara uzanarak iş yapmak, omuz eklemi 90 derece ve yukarı pozisyonda uyumak, zorlayıcı travmalar gibi sebepler omuz kaslarının daha da çok sıkışmasına neden olur. Bunların sonucunda kişi ya zaman içinde yavaş yavaş artan ağrılar veya ani bir hareket sonrası ortaya çıkan omuz ağrılarından ve aynı zamanda hareket kısıtlanmasında da şikayet edebilir. Özellikle kolu geriye götürme, palto giyme hareketi veya yukarı uzanma sırasında omuz ağrısından yakınabilir ve giderek omuz hareketleri kısıtlanabilir. "Donuk omuz" dediğimiz oldukça ciddi omuz eklemi hareket kısıtlanmasıyla sonuçlanabilir.

   Omuz sıkışma hastalığının tanısı özel test hareketleri ile hastayı muayene ederek ve omuz MR tetkiki ile konur. MR tetkiki ile kasın tendonunun sıkışmasının sebebi, zedelenme derecesi ve yırtık olup olmadığı, varsa yırtığın derecesi tespit edilebilmektedir.

Tedavi
   Tedavide öncelikle 2-4 hafta fiziksel tedavi ve egzersiz uygulanmalıdır.
   Fizik tedaviye yanıt vermeyen ağrılarda omuz kaslarına giden sinire enjeksiyon uygulanması hastanın ağrısında ciddi azalmalar sağlamaktadır. Genel uygulama sinire ısı verilerek (Radyofrekans termokoagülasyon, RFT) ağrıyı ileten liflerin hissizleştirilmesi şeklinde olmaktadır. İşlemin ultrasonografi altında uygulanması başarı şansını artıracaktır. Supraskapuler RFT uygulaması denilen bu işlemle hastaların %80-85 kadarında ağrıda azalma ve omuz eklem hareketlerinde iyileşme sağlanmaktadır.

 

USG ile Supraskapuler Sinir Bloğu

   Omuz eklemi için yapılabilecek bir diğer uygulama ise görüntüleme altında omuz eklemini oluşturan 3 ekleme steroid + lokal anestezik uygulamasıdır (3in1 blok). Bu işlem özellikle eklem içinde enflamasyon olan hastalarda ağrının azaltılmasında yüksek oranda başarılı olmaktadır. 

   Bu tedavi yöntemleriyle iyileşmeyen veya şikayetleri kısa sürede tekrarlayan ve omuz kası tendonunda ciddi yırtığı olan hastalara cerrahi yöntemler uygulanarak sıkışıklık giderilir.

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Alp Gurbet

Prof. Dr. Alp GURBET, 1970 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans öncesi eğitimi İstanbul’da tamamlamıştır. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamış olduğu lisans eğitimini 1993 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır.1993-1998 yılları arasında mecburi hizmet ve askerlik görevlerini tamamlamıştır. Mecburi hizmetinin ardından 1998 yılında Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimine başlamış ve Aralık 2002'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nde uzmanlığını almıştır. İhtisas eğitimini tamamlamasının ardından yine aynı fakültede Algoloji (Ağrı) Kliniği'nde çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçent ve 2010 yılında Doçent unvanlarını almıştır. Prof. Dr. Alp GURBET, 2008 yılında Türk Algoloji - Ağrı Derneği Yeterlilik Kurulu tarafından dü ...

Etiketler
Supraskapuler rf
Prof. Dr. Alp Gurbet
Prof. Dr. Alp Gurbet
Bursa - Anestezi ve Reanimasyon
Facebook Twitter Instagram Youtube