Olgu sunumu: motor nöron hastalığı?, servikal spondilotik miyelopati?

Olgu sunumu: motor nöron hastalığı?, servikal spondilotik miyelopati?

Olgu sunumu: Motor Nöron Hastalığı?, Servikal Spondilotik Miyelopati?

Mehmet Sabri Erdöl¹, Fikret Aysal²

¹İstanbul Gelişim Üniversitesi Elektronörofizyoloji

²İstanbul Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Servikal Spondilitik Miyelopati (SSM) iki taraflı üst ekstremitelerde güçsüzlük, reflekslerde azalma/kaybolma, hipotoni ve atrofi gibi bulgularla alt motor nöron (AMN) tutulum bulgularına yol açarken, alt ekstremitelerde güçsüzlük, reflekslerde artma, patolojik refleksler ve spastisite gibi üst motor nöron (ÜMN) bulgularına yol açabilir. Hem AMN hem de ÜMN bulguları bir arada olduğundan Motor Nöron Hastalığı (MNH) ile ayırıcı tanının yapılması gerekir ve bu sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Klinik ve elektrofizyolojik olarak önceden MNH tanısı almış bir hasta nedeni ile, MNH ve SSM ayırıcı tanısını tartışmayı amaçladık.

 60 yaşında erkek, bir yıldan beri sağ elde ilerleyici güçsüzlük ve erime son aylarda sol ele de yayılmıştı. Anlamlı ağrı yoktu. Muayenede, sağda ve proksimal kaslarda belirgin iki yanlı üst ekstremitelerde 2/5-4/5 düzeyinde zaaf, atrofi ve hipotoni bulundu. İki yanlı alt ekstremitede kas gücü tamdı, reflekler artmıştı ve Babinski delili pozitif idi. Yüzeyel ve derin duyu normal bulundu. Elektrofizyolojik incelemede sağda belirgin iki yanlı C5-T1 motor nöron tutulum bulguları saptandı. Servikal magnetik görüntülemede spondilotik miyelopati ile uyumlu bulgular vardı. Bilindiği gibi ÜMN bulguları, AMN bulgularının sadece kaudalinde ise ve sefalik olarak belirti yoksa dikkatli olunmalıdır. Hastamız MNH tanısı almış olarak başvurduğunda, bulber belirti/bulgu, artmış çene refleksi olmaması dikkati çekmişti. Duyusal uyandırılmış potansiyeller çalışıldığında kortikal yanıtların elde edilmediği görüldü ve MNH'dan çok SSM düşünüldü. Amelitayattan sonra kötüleşmesinin durduğu ve aylar sonra kas gücünün kısmen düzeldiği öğrenildi.

Hem AMN hem de ÜMN bulguları bir arada olduğunda, AMN bulgularının üstünde ÜMN bulguları yoksa, MNH hastalığı gibi dejeneratif bir hastalıktan çok tedavi edilebilir diğer nedenleri ısrarla araştırmalıyız.

Presentation ID/Sunum No= 311 S:288

hipokrat6_ozet_kitapcigi_son.pdf

Bu makale 7 Haziran 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Sabri Erdöl, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1989 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise,Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde tamamlayarak 1997 yılında Nöroloji ( Beyin ve Sinir Hastalıkları) Uzmanı olmuştur. 

Yenibosna Safa Hastanesinde görev yapmış olup mesleki çalışmalarına Özel Levent Hastanesi'nde devam etmektedir.

 

 

Etiketler
presentation id/sunum no= 311
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri Erdöl
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri Erdöl
İstanbul - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)
Facebook Twitter Instagram Youtube