Okul olgunluğu; “Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması” demektir.

Okul olgunluğuna erişmemiş bir çocuk okul ortamının kendisinden beklentilerini yerine getiremediğinde okula karşı olumsuz duygular ve negatif bir tutum geliştirecektir.Bu nedenle okula hazır olmayan çocukların belirlenmesi oldukça önemlidir.

Bir çocuğun okul olgunluğunda olup olmadığını çeşitli gözlem sonuçları, zeka ,gelişim testleri ve performans belirleme araçları kullanarak değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında çocuğun gelişim seyrinin kronolojik yaşına uygunluğunu belirliyoruz. Okul Olgunluğunu belirlemede kullandığımız yöntemler kısaca şöyle:

ZİHİNSEL GELİŞİM

Çocuğun kronolojik (Gerçek yaşı) ve zihinsel gelişimi belirlenir. Görsel ve işitsel algılamada yaşına göre düzeyi incelenir. Duyu organlarının yeterince gelişip gelişmediği değerlendirilir. Bu yöntemde en çok başvurduğumuz veri toplama araçları gelişim tarama ve zeka testleridir.

DİL GELİŞİMİ

Okul yaşantıları için en önemli gelişim alanlarından birisi de dildir. Akıcı konuşamayan, düşündüklerini olması gereken düzeyde ifade edemeyen çocuklar eğitim – öğretim faaliyetlerine uyumda zorluk yaşayabilirler. Dil gelişiminin olması gereken düzeyde olması okul olgunluğu için birincil koşuldur.

MOTOR GELİŞİMİ

Okul olgunluğu olan bir çocuğun ince ve kaba motor gelişimi yaşına uygundur.Gösterilen hareketleri yapabilir. Özellikle kalemi tutup yazabilecek ince kas gelişimine sahiptir. Bu özellikleri olmadan çocuğun okul yaşantılarına uyum sağlaması güç olur.

Bunlarla beraber duygusal gelişim, sosyal iletişim becerileri, dikkat algı, göz el koordinasyonu, öz bakım vb. açılardan çocukların okul olgunluğu Öğrenme Akademi’sinde WiscrZeka Testi,Wisc-IV Zeka TestiMetropolitanOkul Olgunluğu Ölçeği,Okula HazırlıkTesti ve Forstig Görsel Algı testlerinin verileri esas alınarak, aile öyküsü ve performans belirleme işlemleri yapılarak belirlenmektedir.


Samsun Psikoloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!