Obezite hastalığı ve sosyal destek
Obezite hastalığı ve sosyal destek

OBEZ OLMUŞ X’de GÖRMEYELİ (bir arkadaş dedikodusu) SİZ’SİNİZ OBEZ …..

NE AYIP BİR ELEŞTİRİ KARŞIDAN BAKIP ŞİŞMAN DEMEK

EVET EVET SİZ BAKIP GÜLENLER -o buradan geçemez diyenler-

SİZ’SİNİZ OBEZ!….

Bireylerin algıladığı sosyal destek, başına bir olay gelme durumunda kuvvetli bağları olduğuna inanması ve diğerleri tarafından kendisine destek sağlanacağına ilişkin bilişsel algısı olarak tanımlanmaktadır.

Birey sosyal desteği genel olarak ailesinden ve çevresinden gelecek olan maddi ya da manevi destek olarak algılamaktadır. Birey herhangi bir sorun ile karşılaştığında ve problem çözme becerisinin o anda yetersiz olduğuna inandığında ailesinden ya da çevresinde önemli bulduğu kişilerden destek almaktadır.

Sosyal destek sevgi, şefkat, ilgi, benlik saygısı, bir gruba ait olma ihtiyacı gibi temel sosyal gereksinimleri karşılayarak fizik ve ruhsal sağlığı olumlu biçimde etkilemektedir. Bu sayede bireye yaşam zorlukları ile baş etmede önemli bir destek sağlamaktadır. Bireye sağlanan sosyal destek, fiziksel ve psikolojik hastalıklarda bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürmesinde önemlidir. Sosyal destek, özellikle bireylerin, tedaviye uyumlarını ve yaşam kalitelerini arttırmaktadır.

Obez bireyler diğer bireylerin kendilerinden tiksindiklerini ya da kendilerini küçük gördüklerini düşünebilmektedir. Zayıf olmanın popüleritesinin artması ile birlikte obeziteye karşı oluşan bu olumsuz sosyal tutumlar; obez bireylerde bu duyguları pekiştirerek benlik saygısının azalması ile birlikte olumsuz bir kendilik kavramının gelişmesine neden olmaktadır. Obez bireylerin toplum tarafından karşılaştığı bu ayrımcılık ve önyargıya paralel olarak algıladığı sosyal destek eksikliği de yaşam kalitelerini etkilemektedir. Obez bireyler, normal kilolu bireylere göre bedenleriyle ilgili daha fazla memnuniyetsizdirler ve sosyal ilişkilerden daha fazla kaçınmaktadırlar. Bunun yanında obez bireylerin daha fazla sosyal izolasyon ve kişiler arası güvensizlik yaşadıkları görülmektedir. Birçok obez birey için aile üyelerinin veya yakın çevrenin aktif desteğinin sağlanması olumlu etki göstermekte ve obez bireylerin yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu durmun başka bir etkisi de zayıflama tedavisinin başarısında görülmektedir. Sosyal destek özellikle kilo verme ve kiloyu koruma programlarında başarılı bir davranış değişikliği ile de ilişkilidir. Birçok obez bireyin aile üyelerinin desteğini arttırarak ve yine aile üyelerinden gelen bilinçli veya bilinçdışı olumsuz etkileri azaltarak bu etki sağlanabilmektedir. Aile ile birlikte ve ya yakın çevre aktif desteğinin sağlanması da olumlu etki göstermektedir. Sosyal destek ile birlikte sosyal becerilerin geliştirilmesini sağlamak, kilolu olmanın neden olduğu olumsuz psikososyal sorunların aşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Her iki kavram birbiriyle aslında ilişkilidir. Sosyal beceriler sosyal ilişkilerin başlamasında ve sürdürülmesinde gereklidir. Birey sosyal becerilerini kullanarak sosyal desteğini arttırabilmekte ve böylece sosyal ilişkilerin olumsuz yönleri azaltılabilmektedir.

Damgalama, kişilerarası ilişkilerde zorlukları arttırabilir ve bireyin tatmin edici ilişkiler kurmak için gerekli olan sosyal becerilerini geliştirme ve uygulama fırsatını sınırlayabilir. Tahmin edileceği üzere kendini çekici bulmayan bireyler bulan bireylere göre ortamlardan daha çok kaçınmakta ve sosyal hayat içerisinde bir izolasyon problemi yaşamaktadırlar. Özellikle morbit obezite problemi yaşayan kadınlar diğer kadınlardan daha az çekici olduklarına, sosyal yeteneklerinin daha az olduğuna ve daha az sevimli olduklarına inanmaktadırlar. Vu sebep ile sosyal ortam da bulunmak onlar için cok sıcak bir havada şapkasız kalmak kadar rahatsız edicidir. Öte yandan obezite problemi yaşayan bireyler kendilerine oluşabileceğini düşündükleri önyargılar için bir takım stratejiler geliştirmektedirler. Bu şekilde savunma mekanizması sayesinde de olsa problemlerinin üstesinden gelmeye başarabilmektedirler. Obez bireylerin toplum tarafından ne şekilde algılandıkları sosyal hayatlarında önemli bir etkiye sahiptir. Sürekli olarak diğer insanlarla etkileşim içerisinde olunacağı durumu göz önünde bulundurulduğunda, diğerleri tarafından kendisine sağlanacak destek obez bireyin hem benlik saygısını hem de beden imgesini etkileyecek ve yaşam kalitesini arttıracaktır.

Unutmayın siz’obez olabilirsiniz;

fakat baş etmeye karar

verdiğiniz noktada yalnız değilsiniz..


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!