Obezite cerrahisinden önce ve sonra psikolojik desteğin önemi
Obezite cerrahisinden önce ve sonra psikolojik desteğin önemi

Obezite, fizyolojik birçok eşlik eden hastalığın yanı sıra, depresyon, kaygı bozukluğu, özgüven problemleri gibi bir takım psikolojik rahatsızlıklarla beraber gidebilen kronik bir hastalıktır. Kişilerdeki obezite derecesi arttıkça beraberinde görülen rahatsızlıkların da arttığı bilinmektedir.

Bu bireyler aynadaki görüntülerinden mutsuz olmanın yanı sıra toplum tarafından dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Fazla kiloları ve beden imajlarındaki olumsuz algıları, tekrarlı kilo verme deneyimleri ve ardarda gelen başarısız denemelerin sonucunda yaşadıkları öfke, çaresizlik ve depresyon daha da artmaktadır.

Tüm kilo verme deneyimlerinin ardından ameliyat söz konusu olduğu noktada psikolojik problemleri ile ameliyata hazırlanan hastaların, depresif semptomlarının ve beden algılarındaki memnuniyetsizliklerinin ameliyat sonrasında da devam etme olasılığı %50 oranında olduğu bilinmektedir.

Buna ek olarak ameliyat öncesi, yaşam tarzları, ameliyata yükledikleri anlam, ameliyatın ne olduğu ve beklentilerinin ne kadar gerçekçi olduğu, ameliyat öncesi motivasyonları, kaygı ve depresyon düzeyleri ameliyat sonrası memnuniyetlerinde ciddi oranda belirleyici olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü ameliyat öncesinde hastaların psikolojik açıdan ayrıntılı değerlendirilmesi ve aşağıdaki hususlar konusunda dikkatli olunması oldukça önemlidir.

Herhangi bir yeme davranış bozukluğunun olup olmaması (özellikle tıkınırcasına yeme bozukluğu)

Depresif veya psikotik bir bozukluğun ya da madde kullanım öyküsünün olup olmadığı

Ameliyatın yaşamındaki tüm sosyal ve duygusal sorunlara çare olacağına ilişkin inancının olması

Ameliyat sürecindeki zorluklardan haberdar olmaması ya da inkâr etmesi

Obsesif kompulsif kişilik yapısına sahip olması

Yetersiz sosyal destek ağına sahip olması

Ailesinin ve sosyal çevresinin ameliyata ve sonrasındaki sürece ilişkin tutumları

Cinsellikle ilgili karmaşalara sahip olması

Düşük motivasyonunun olması veya çevresindeki kişilerin ısrarı ile ameliyata karar vermiş olması.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!