Obezite cerrahisi
Obezite cerrahisi

Obezite, dünyada ve ülkemizde ciddi sağlık sorunlarına yol açan önemli bir halk sağlığı problemidir. Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde obezite ile mücadele sağlık hizmet sunumunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Obezite ülkemizde de son yıllarda önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Obezite ile mücadelenin temel taşını sağlıklı beslenme ve düzenli ekzersiz yapmak oluşturmaktadır. Ancak tüm bu çabalara rağmen yeme alışkanlığını değiştiremeyen kişiler için obezite cerrahisi önemli bir seçenektir.

Vücut kitle indeksi kategorileri:

18.5-25……..Normal kilolu
25-30……… Aşırı kilolu
30-35……… Obez (klas 1)
35-40……… Obez (klas 2)
40-50……… Morbid obez
>50………… Super obez

Obezite hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, inme, uyku apnesi, eklem hastalıklarına yol açmaktadır. Ayrıca obezite bir çok kanser türünün gelişmesi için bilinen bir risk faktörüdür. Obezite cerrahisi sonrası obez hastaların sağlıklı kilolarına kavuşması obezitenin geliştirdiği kronik yandaş hastalıklarında tedavisine yol açmaktadır. Böylece obez hastaların beklenen yaşam süreleri uzamaktadır.

Kimler obezite ameliyatı olabilir?

18-65 yaş arası olanlar

Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olanlar

Vücut kitle indeksi 35-40 arası olup ek olarak kilolara bağlı yandaş hastalık olanlar (Hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, kalp yetmezliği vs.)

Kilo vermek için diğer tedavi yöntemlerini deneyip başarısız olanlar

Ameliyatı ve anesteziyi kaldırabilecek durumda olanlar.

Obeziteye yol açan endokrin hastalığı olmayanlar.

Obezite ameliyatları

Obezite cerrahisi hastaların anestezi, psikyatri ve endokrin konsültasyonları tamamlandıktan sonra planlanır. Obezite cerrahisi laparoskopik yöntemle yani karın açılmadan karına açılan ufak deliklerden yerleştirilen aletlerle yapılabilmektedir. Ayrıca daha ileri bir teknik olan robotik cerrahi yöntemle de bu cerrahi girişimler yapılabilir.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!