Obezite ameliyatlarında robot kullanımı

Obezite ameliyatlarında robot kullanımı

Teknolojideki gelişmeler son hızıyla devam etmektedir. Bu gelişmeler Tıptaki gelişmeleride etkilemektedir. Bunlardan ikisi cerrahide Robot kullanımı ve Obezitenin cerrahi tedavisidir. Obezite Cerrahisi 1990’lı yıllarda gelişme kaydeden ve 2000’li yıllarda Tüm Dünya’da kabul gören ve obezite tedavisinde en etkili ve kalıcı yöntemdir. Yine Cerrahide Robot kullanımı 1990’lı yıllarda gündeme geldi, 2000 yılında FDA (Federal Drug Administration)’in onaylanması ile hızla yaygınlaşmaya başladı. Robot özellikle klasik laparoskopik cerrahide güçlük çekilen resessus denilen çukurluklara ulaşmada ve 360 derece dönebilen kolları sayesinde insan bileğine üstünlük sağlayan özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca robotik ameliyatlarda derinlik hissi 3 boyutlu görüntü ile sağlanmaktadır. Bunlar üstün özellikleridir.

Peki, Robot kullanımının dezavantajları varmıdır?

Cerrahide Robot sınırlı sayıdaki ameliyatlarda klasik cerrahiye üstünlük sağlayabilmektedir. Bunlar Özafagus (yemek borusu) ameliyatları, Rektum (Kalın barsağın alt kısmı) ameliyatlarıdır. Bunun dışındaki ameliyatlarda üstünlüğü tartışmalıdır. Başlıca dezavantajları;

Robot kollarının kurulum süresinin uzun olması; bu süre genellikle bir saat civarında bir süre almaktadır.

Genel olarak ameliyat süresi Robotla uzamaktadır.

Ameliyatın asıl kısmı olan örneğin midenin kesilmesi yine klasik laparoskopik yöntemle yapılmaktadır.

Robot kolları bir kez kullanıma uygundur ve söküldükten sonra tekrar kullanılamamaktadır. Buda ameliyat maliyetini artırmaktadır.

Laparoskopik cerrahideki dokunma hissi alınamadığı için dokulara zarar verme riski olabilmektedir.

Robot ameliyatlarını uygulayan cerrah deneyimli değil ise organ yaralanmaları riski vardır

Robot ameliyatlarında hasta başında ayrıca bir cerrahın bulunması zorunluluğu vardır. Çünkü ameliyatın bir kısmını bu cerrah yapacaktır. Örneğin Sleeve Gastrektomi (tüp mide= mide küçültme ameliyatı) ameliyatında midenin bölünmesini robot ile yapmak mümkün değildir ve bir başka cerrah tarafından yapılmalıdır.

Özetlemek gerekirse günümüzde tecrübeli cerrahlar tarafından 35 dk’da yapılabilen obezite ameliyatları Robot ile 4-5 saatten 20 saate kadar uzayabilmektedir. Hasta bu dönemde gereksiz anestezi ilaçları almak zorunda kalmaktadır. Özellikle Sleeve Gastrektomi ve Omega Loop Gastrik By Pass ameliyatlarında hiçbir üstünlüğü olmayan Robot kullanımı hastayı riske atabilmektedir. Ancak teknolojideki gelişmelerin Robot kullanımının dezavantajlarını azaltması beklenmektedir. Bu nedenle gelişmelerin takip edilerek ileriki yıllarda Robotik cerrahinin yaygınlaşması kaçınılmaz gözükmekle birlikte, laparoskopik obezite cerrahisine üstünlüğü olmayan Robot kullanımı reklam unsurunun kullanımından öteye gitmemektedir.

Bu makale 11 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Doç. Dr. İbrahim SAKÇAK, 1966 yılında Sungurlu’da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1989 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise SB. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapmış ve 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. Uzmanlık eğitimi sonrasında Çorum Devlet Hastanesi, Anamur Devlet Hastanesi ve Adıyaman Devlet Hastanesi’nde görev yapmış olan Doç. Dr. İbrahim SAKÇAK, 2008 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanmıştır. 2009 yılında Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi2nde Girişimsel Endoskopi eğitimi almıştır. 2010 yılında ise ABD, Pensilvanya - Pittsburg Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde İnce Barsak Nakli konusunda çalışmalar yapmış ve eğitim almıştır. 2011-2012 yılları arasında İnönü Üniversites ...

Etiketler
Obezite ameliyatı
Doç. Dr. İbrahim Sakçak
Doç. Dr. İbrahim Sakçak
Ankara - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube