Obezite ağrıyı arttırıyor!

Obezite ağrıyı arttırıyor!

OBEZİTE

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanan obezite son yıllarda giderek artan sağlık problemlerinin arasında yer almaktadır . DSÖ verilerine göre bir milyardan fazla kişinin fazla kilolu, 300 milyon kişinin de obezite kriterlerini taşıdığı belirtilmektedir .Dünyadaki popülasyonun %58’inin 2030 yılına kadar da obez ya da fazla kilolu olacağı beklenmektedir. Türkiye’de yapılan TEKHARF çalışmasında; 1990’dan 2000 yılına obezite prevalansının kadınlarda %36, erkeklerde %75 oranında arttığı tespit edilmiştir .

OBEZİTE OMURGA VE AĞRI İLİŞKİSİ

Obezite birçok omurga ve eklem probleminide beraberinde getirmektedir. Özellikle mekanik stresin artışı obez bireylerde kas-iskelet ve eklem ağrılarına neden olmaktadır. Artan yağ dokusu omurga üzerinde mekanik gücün artmasına bunun yanında fiyolojik açıdan vücuda zarar veren maddelerin artmasına neden olmaktadır . Birçok çalışmada artan beden kitle indeksinin kas iskelet sistemi ağrılarından özellikle bel ağrısına ve alt ekstremite ağrılarına sebep olduğu gösterilmiştir. Çalışmalarda bireyin yaşı arttıkça bu riskin arttığı ve özellikle BKİ’i 30 ve üzerinde olan bireylerin bu risk grubunda olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca; obez bireylerde trigliserit, LDL-kolesterol gibi kan lipit düzeylerindeki yükseklik ateroskleroza(damar sertliği) neden olmakta ve dolaylı olarak da omurga diskinin beslenmesinin bozularak dejenere olmasına yol açmaktadır. Tüm bu sebepler obez bireylerde şiddetli bel ağrısı problemlerini beraberinde getirmektedir. Özellikle abdominal(karın bölgesinde) obezitenin bel ağrısı prevalansı ile ilişkili bulunduğunu gösteren az sayıda çalışma mevcuttur.

NE YAPMALI?

Bireylerde kilo kontrolünü tekrar sağlamak omurgaya binen yükü azaltmak için beslenme ve diyet uzmanının önerdiği yeterli ve dengeli miktarlarda besinleri tüketmek gerekmektedir. Bunun yanında ağrıları azaltmak ve egzersiz yüklenmesini kontrollü bir şekilde sağlamak için fizyoterapist, kayropraktik uzmanına danışmak en sağlıklı çözüm yoludur.

Bu makale 30 Ekim 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Kayrokraktik Uzmanı Mert Tokmak, lisans eğitimini Eastern mediterranean university de tamamladıktan sonra  ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde başladığı kayropraktik eğitimini tamamlayarak uzman Fizyoterapist kayropraktik uzmanı unvanını almıştır. Kinesiotaping Association İnternational University KT1-2 School Of Body work Myofascial Release Training Exeter Therapeutic approaches to cognitive exercise Bety 1-2-3-4 University Of ST Dry needling Arthro – Tool Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization International Cardiometabolic Syndrome Eastern Mediterranean Congress and Health Sciences International traditional and complementary medicine congress National Physiotherapy and Rehabilitation Congress National Congress of Rheumatology Rehabilitation National Cyprus Turkish Physiotherapy and Rehabilitation Con ...

Uzm. Fzt. Mert Tokmak
Uzm. Fzt. Mert Tokmak
İstanbul - Fizyoterapi
Facebook Twitter Instagram Youtube