Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyoterapistliği Programı Doktora Tezi, Ankara, 2011. Bu çalışma 4 farklı tedavi protokolünün lumbal bölge patolojilerinde etkinliğinin karşılaştırılmasını amaçladı. Çalışmaya lumbal bölge patolojisi olan 90 gönüllü hasta dahil edildi. Olgular rastgele; Grup 1: Yumuşak Doku Tedavi Teknikleri ve stabilizasyon egzersiz programı (n=24), Grup 2: Kinezyobant ve stabilizasyon egzersiz programı (n=24), Grup 3: Ev programı olarak stabilizasyon egzersiz programı (n=22) Grup 4: Refleksoloji ve stabilizasyon egzersiz programı (n=20) gruplarına ayrıldı. Bütün hastalara ağrı seviyeleri için görsel analog skalası, esneklik değerlendirmesinde hamstring kısalık ve otur-uzan testleri, gövde stabilizasyon için Side Plank pozisyon testi, eklem hareketi için gonyometrik ölçüm, kuvvet ve endurans için 600/sn'lerde izokinetik değerlendirme yapıldı. Günlük yaşam aktiviteleri fonksiyonel değerlendirme anketi olan Oswestry Bel Anketi ile ölçüldü. 1, 2 ve 4. gruptaki hastalar ilk değerlendirmenin ardından haftada 2 kez, 4 hafta boyunca tedaviye alındı. 3. gruba ilk değerlendirmenin ardından evde uygulamak üzere egzersiz programı verildi. Gruplar tedavi sonrası 4. ve 8. haftalarda yeniden değerlendirildi. Grupların kendi içinde tedavi öncesi, sonrası ve kontrol zamanlarında çift yönlü varyans analizi ile fark bulunan gruplardan farkın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Tukey testi yapıldı. Tedaviler grupların hepsinde esneklik, fonksiyon, kuvvet, normal eklem hareketi parametrelerinde fark yarattı (p< 0.05). İstirahat ve gece ağrısı, 2. ve 3. kontrolde yumuşak doku tedavi teknikleri ve egzersiz grubunda anlamlı bulundu (p<0.05). Grupların birbirlerine göre bir farkı bulunmadı (p>0.05). Lumbal disk hernisi tanısı ile gelen olguların düzenli yapacağı stabilizasyon egzersizleri ağrının azalması, kuvvet ve fonksiyonel seviyenin artması için yeterli bulundu.


Ankara Fizyoterapist uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!