Konuşma, birçok farklı sistemin koordineli bir şekilde çalışmasıyla gerçekleştirilen duyusal ve motor bileşenleri olan bir süreçtir. Konuşmanın solunum, sesleme, rezonans, sesletim ve prozodi bileşenlerinden birini veya birden fazlasını etkileyen nöromotor bozukluklardır. Dizartri ve apraksi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Dizartri; merkezi sinir sistemi ve/veya çevresel sinir sistemi ya da her iki sistem hasarıyla ortaya çıkan konuşma düzeneğini kontrol eden kas kontrolünde anormallik, koordinasyon bozukluğudur.

Apraksi ise; Herhangi bir güçsüzlük, normal olmayan ton veya postür olmadan beceri gerektiren hareketlerin planlamasının yapılamamasıdır.


Antalya Konuşma Terapisti uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!