Prospektif, randomize kontrollü klinik çalışma Bu çalışmada morbid obezitenin tedavisinde Roux-en-Y ve mini gastrik bypassın etkinlik ve güvenilirliği karşılaştırılmıştır. Laparoskopik Roux en Y bypass, morbid obezitenin tedavisinde altın standart kabul edilen bir ameliyattır. Laparoskopik mini gastrik bypassın da basit ve etkili bir tedavi yöntemi olduğu bildirilmiş olmasına rağmen, günümüzde randomize bir çalışma yoktu.

Çalışmada NIH kriterlerini karşılayan 80 hasta, rastgele biçimde laparoskopik Roux en Y ve laparoskopik mini gastrik bypass olacak şekilde iki gruba bölünmüştür. En kısa postoperatif takip 2 yıldır. Geç komplikasyonlar, fazla kilonun kaybı, BMI, yaşam kalitesi ve yandaş hastalıklar değerlendirilmiştir. Yaşam kalitesindeki değişiklikler Gastrointestinal Yaşam Kalitesi İndeksi (GIQLI) ile ölçülmüştür. Laparoskopik Roux en Y grubunda bir vakada açık ameliyata geçilmiştir. (%2.5) Ameliyat süresi mini gastrik bypassta anlamlı şekilde kısadır. (205 dakikaya karşılık, 148 dakika) İki grupta da ölüm görülmedi. Operatif morbidite oranları Roux en y grubunda daha yüksekti. (% 20'ye % 7.5) Geç komplikasyonlar heriki grupta da benzer orandaydı (%7.5) ve ikinci operasyon gerekmedi. Laparoskopik Roux en Y gastrik bypass grubunda 1. ve 2. yılda aşırı kilonun kaybı % 58.7 ve % 60, laparoskopik mini gastrik bypass grubunda ise % 64.9 ve % 64.4 idi. 2 yılın sonunda kalıntı fazla kilo oranı Roux en Y bypass grubunda % 75, mini gastrik bypass grubunda ise % 95 oranında % 50'nin altındaydı.

Obeziteyle ilişkili klinik parametrelerde anlamlı bir düzelme ve metabolik sendromun tamamen düzelmesi her iki grupta da belirgindi. Gastrointestinal yaşam kalitesi her iki grupta da belirgin olarak ve benzer oranlarda yükselmişti. Sonuç olarak; Hem laparoskopik roux en y gastrik bypass, hem de laparoskopik mini gastrik bypass morbid obezitenin tedavisinde çok etkili metodlardır. Metabolik sendromun çözümlenmesinde ve yaşam kalitesinin yükselmesinde benzer sonuçlara sahiptirler. Laparoskopik mini gastrik bypass daha basit ve daha güvenli bir metod olup, 2 yıllık takiplerde roux en y gastrik bypassa göre herhangi bir dezavantajı gözlenmemiştir.

Kaynak: Lee WJ, Yu PJ, Wang W, Chen TC, Wei PL, Huang MT. Department of Surgery, En-Chu Kong Hospital and School of Nursing, Taiwan. wjlee@km.eck.org.tw Comment in: Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol. 2006 Jan;3(1):16-7. www.medicorium.com© kaynak gösterilmeden ve link eklenmeden alıntı yapılamaz.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!