Morbid obezite - vücut kitle indeksi nedir ?

Morbid obezite - vücut kitle indeksi nedir ?

Kilonuzu boyunuzun metre cinsinden karesine böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakamdır. Vücut kitle indeksi (VKİ) İngilizce’de Body Mass Index (BMI) olarak ifade edilir.

1. Vücut kitle indeksi (VKİ) nasıl hesaplanır ?

vki

2. VKİ sonuçlarına göre şişmanlık sınıflaması nasıl yapılır ?

Diyelim ki ağırlığınız 100 Kg ve boyunuz 180 cm. Bu durumda VKİ = 100/1.82 , yani 100/3.24 ve sonuç: 30.8 ‘dir. VKİ’ niz bu durumda kabaca; “31” ‘dir.  Oysa aynı kişinin boyu 2 metre ise VKİ’si 100/4= 25 olacaktır.

Dünya sağlık teşkilatına göre VKİ nin 20-25 arasında olması “normal”,  25-30 arasında olması “kilolu”,  30-35 arasında olması  tip 1 obez ya da  “şişman”, 35-40 arasında olması “tip II veya ileri obez”, 40’ın üstünde olması ise  “morbid obezite” yani hastalık kabul edilecek düzeyde şişman olmak anlamını taşır.

vki-1

Vücut kütle indeksi Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından en çok kabul edilen şişmanlık ölçüsüdür.Morbid obezite ise vücut kütle indeksinin 40 ‘ın üstünde olduğu çok ciddi bir sağlık problemidir.

Ayrıca zamanımızda VKİ > 50 olması “süper” , VKİ > 60 olması ise “süper-süper” obezite olarak adlandırılmaktadır.

3. Günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında aşırı şişmanlık gelmektedir.

İleri şişmanlık; A.B.D.’nde ülke sağlığını tehdit eden adeta bir “endemi” yani salgındır. Bunun nedeni muhtemelen; hızlı kapitalist düzenin dayattığı ayaküstü atıştırma ve “junk food” kültürü ve hareketsizliğe bağlı olumsuz çevre koşullarının bazı kişilerdeki genetik yatkınlıkla da birleşmesidir. Amerikan nüfusunun yaklaşık % 35’i obez ve % 8’i de morbid obezdir. Böyle baktığınızda Amerika’da 15 milyon morbid obezite ameliyatı adayı vardır ve yılda yaklaşık 300 000 kişi morbid obeziteye bağlı nedenlerle vefat etmektedir. Bu rakam sigaraya bağlı ölümlerin sıklığını zorlayıcı düzeydedir.

2030 – 2040 yılları arasına yapılan bir projeksiyon çalışması bu tarihlerde A.B.D. ‘de obezitesıkılığının toplumun % 50 ’sine ulaşacağını öngörmektedir.

Zamanımızda morbid obezite bir hastalık olarak önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaraya bağlı ölümlerden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir.  Ayrıca  A.B.D.  2011 yılında obezite ile savaşta 190 milyar dolarlık bir fatura ödemiştir ve bu rakam tüm sağlık harcamalarının yaklaşık % 20 sine denk gelmektedir.

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Mehmet Ali YERDEL, 3 Kasım 1961 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerini 1967-1978 yılları arasında T.E.D. Ankara Koleji'nde bitirmiştir. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1984 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. Tıp eğitimi esnasında 1982 yılında gönüllü olarak Northern General Hospital, Sheffield, İngiltere' de 2 ay süre ile Genel Cerrahi alanında çalışmalarda bulunmuştur. İhtisasınaise 1986 yılında Ankara Numune Hastanesi 6. Cerrahi Kliniği'nde başlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'na transfer olmuş ve ihtisasını 1993 yılında burada tamamlayarak Genel Cerrahi uzmanı olmuştur. 1991 yılında burslu olarak Hiroshima Üniversitesi'nde Japonca eğitimi almıştır. 1991-1992 yılları arasında Japonya Okayama Universi ...

Etiketler
Obezite oluşumu
Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel
Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel
İstanbul - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube