Morbid obezite henüz hiçbir ek/yandaş sıkıntıya neden olmadan önce bile o kişiyi başkalarına muhtaç bırakan , özgüveni sarsan ve düşük “benlik” hissine yol açan bir hastalıktır.

Çok genç yaşta normal günlük gereksinimlerinizi bile yardım almadan yapamamak tabi ki çok üzücü bir durumdur. Bu kişiler her koltuğa oturamayan, her araca binemeyen, ayak ayak üstüne atamayan ve günlük basit ihtiyaçlarını ve hatta kişisel temizliklerini sağlamakta bile başkalarının yardımına gereksinim duyan insanlar haline gelirler. Salt bunlar bile ciddi depresyon ve sosyal izolasyon duygusunun yerleşmesine yetebilmektedir.

İleri şişmanlık neden tehlikeli?

Morbid obezite; yağ hücrelerinin tıka basa yağ molekülleri ile dolup şişmesi sonucunda aslında vücutta müzmin (kronik) bir iltihabi süreç oluşturur. Aslında bu bağlamda aşırı şişmanlığı kronik bir inflamatuar (iltihabi) hastalık olarak tanımlamak hiç de yanlış olmayacaktır. Dolayısı ile vücudumuzdaki tüm sistemler ve tüm organlar ileri obeziteden olumsuz biçimde etkileneceklerdir. Bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan ikincil sağlık problemleri ve hastalıklara ise tıpta “ko-morbidite” denilmektedir. Morbid obezite yani aşırı şişmanlık; kişinin sosyal hayatını, yaşam kalitesini ve ruhsal durumunu ciddi biçimde sıkıntıya sokmanın ötesinde çok önemli, hatta yaşamı kısaltan ve “ölüme” neden olabilen bir dizi “ko-morbidite” yani ikincil (ya da yandaş) hastalığa yol açmaktadır. Şişmanlığa bağlı olarak ortaya çıkabilen ikincil hastalıklar aşağıda sıralanmıştır:

morbid obezite neden tehlikelidir


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!