Morbid obezite ile ilişkili hastalıklar
Morbid obezite ile ilişkili hastalıklar

Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi obezite prevelansı giderek artmaktadır. Türkiye’de obezite prevelansı 24788 kişinin tarandığı TURDEP çalışmasının sonuçlarına göre %22 bulunmuştur.

Obezite, morbidite ve mortalitede ciddi bir artışa neden olmaktadır. Obezite prevelansının artması beraberinde obeziteye bağlı hastalıkların da sıklığının artmasına neden olmaktadır.

Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemlerine neden olmaktadır.

Obezitenin yol açtığı sağlık sorunları nelerdir?

Metabolik-hormonal komplikasyonlar

Metabolik sendrom

Tip 2 diyabet

İnsülin direnci, hiperinsülinemi

Dislipidemi

Kardiyovasküler sistem hastalıkları

Serebrovasküler hastalık

Konjestif kalp yetersizliği

Koroner kalp hastalığı

Tromboembolik hastalık

Solunum sistemi hastalıkları

Obezite-hipoventilasyon sendromu

Uyku apne

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Safra kesesi hastalığı

Karaciğer Hastalığı

Gastroözofajiyal Reflü Hastalığı

Polikistik Over Sendromu

İmmün sistem disfonksiyonu

Cilt hastalıkları

Özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı yağ dokusunun fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, kasıklarda ve ayaklarda mantar enfeksiyonları

Cerrahi komplikasyonlar

Kanser

Meme

Kolon

Dişi üreme: serviks, endometrium, over

Safra kesesi

Prostat

Obezitenin mekanik komplikasyonları

Osteoartrit

Artmış karın içi basıncı, herni

Psiko-sosyal komplikasyonlar

Obezite sonucu oluşan bu hastalıklar bir bütün halinde morbid obez hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz olarak etkilemekte, yaşam süresini kısaltmaktadır.

Obezite tüm bu komplikasyonlar neticesinde nedene bağlı ölümlerde artışa yol açmaktadır. Sıklığı her geçen gün artan, hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan bu hastalığın erken dönemde saptanıp tedavi edilmesi gerekmektedir.

Kilo kaybıyla birlikte bu hastalıkların çoğu iyileşir veya ortadan kalkar.

Obezite Cerrahisi ( tüp mide ameliyatı) sonrası morbid obez bir hasta ideal kilosuna ulaştığında ortalama yaşam süresi yaklaşık olarak 15 yıl uzamakla birlikte, yaşam kalitesi iyileşmekte ve yaşam süresindeki kısalmaya neden olan olumsuz etkiler ortadan kalkmaktadır.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!