Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, her 6-7 çiftten biri çocuk sahibi olmak için tıbbi yardıma ihtiyaç duyar. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin üçte biri sadece erkek faktörü kaynaklıdır. Yardımcı üreme tedavilerinin bütün yaklaşımları arasında hücre içi sperm enjeksiyonunun (ICSI), erkek kısırlığına en iyi çözüm olduğu belirlenmiştir. ICSI tedavisinin en büyük başarısının en sağlıklı spermi seçmekten geçtiği gebelik oranlarıyla da ortaya konmuştur.

In vitro fertilizasyonda (IVF) ve ICSI tekniklerinde sperm seçme parametreleri spermin hareketliliği ve morfolojisidir. Ancak kullanılan standart tekniklerin bu parametrelere sahip spermleri seçmede yetersiz oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca yoğunluk farkına bağlı olan ayrıştırma tekniklerinde de spermde DNA hasarı oluşturduğu tespit edilmiştir. Yüzdürme tekniği, sediment halindeki spermlerin arasından hareketli olanların yukarı, taze ortama yüzmesine dayalıdır. Bu tekniklerin ikisi de yüksek DNA hasarı oranına sahip semen örneklerinde yetersiz kalmaktadır.

Mikroakışkan Sperm Ayıklama Çipleri; canlı, sağlıklı hücrelere fiziki zarar verebilecek teknikleri kullanmadan, morfolojik ve fizyolojik olarak daha iyi durumda ve DNA kırıklarının bulunma oranı çok daha az olan spermlerin; diğer ölü, olgunlaşmamış ve düşük kaliteli sperm hücrelerinden ayıklanmasını sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Sağlıklı spermleri ayırmak için; sperm sıvısı bu çipin içinde bulunan ve genişliği yarım milimetreden küçük olan bir kanala enjekte edilmekte ve sağlıklı spermlerin çipte bulunan kanaldan çıkışa yüzerek, ölü ya da zarar görmüş spermlerden ayrılması sağlanmaktadır. Bu işlemden sonra sperm sıvısındaki sağlıklı sperm oranının yüzde 45´ten yüzde 98´e çıktığı saptanmıştır. Bilim adamları, kısır olduğu tespit edilen erkeklerin sperm sıvısında milyonlarca sağlıksız sperm arasında sadece birkaç tane sağlıklı sperm bulunduğunu ve ayıklama işleminin çok zor olduğunu belirterek, bu yöntem sayesinde ayıklama işleminin kolaylaştığını kaydetmişlerdir.

Erkek kısırlığının söz konusu olduğu çiftlerde, gebelik oranını arttırması mikroçip uygulamasının en büyük avantajıdır. Çünkü spermler arasından en kaliteli ve en sağlıklı olanların seçimine olanak sağlamaktadır.

Mikroakışkan Sperm Ayıklama Çipleri teknolojisi henüz yeni yeni yaygınlık kazanması sebebi ile her merkezde kullanım alanına sahip değildir. Türkiye'de ilk kullanan merkezlerden biri de 25 yıllık tecrübesiyle merkezimizdir. Merkezimizde yöntemin eğitimini almış embriyologlarımız mikro çip teknolojisini başarıyla uygulamaktadırlar.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!