Migren botoksunu kim yapar?

Migren botoksunu kim yapar?

Migren, tekrarlayan baş ağrısı ataklarını ve  sistemik rahatsızlıklarıda  içeren  NÖROLOJİK bir bozukluktur.

Başağrısı ve Migrenin onlarca alt tipi bulunmakta olup bu konuda tanı yanlışlığı çok fazla görülür yanlış tanı genellikle yanlış tedaviyle sonuçlanır.Migren tiplerini doğru şekilde teşhis etmek için, ayrıntılı nörolojik değerlendirme ve özellikle başağrıları konularında deneyimli bir NÖROLOJİ uzmanına ihtiyaç vardır.

Tüm dünyada Migren Botoksu işlemi bu  konuda sertifika/deneyime sahip nöroloji uzmanları  tarafından yapılması durumunda ödenmekte ve karşılanmaktadır.

Migren botoksu tedavi ve takip planının bir parçasıdır birçok migren tedavi seçeneğiyle birlikte kombine olarak kullanılır.

Bu yüzden Migren Botoksunu tüm tedavi ve takip planı ile birlikte konusunda uzman NÖROLOG yapar.

Ülkemizde son zamanlarda BOTOKS kullanımının kozmetolojik durumlarda kullanımın artmasını takiben migren tedavisinde de kullanımı artmıştır.

 Medikal estetik uzmanı,Dermatoloji Plastik cerrahi uzmanı gibi branşdışı hekimlerce hatta diş hekimlerince uygulanması neticesinde en sık karşılaştığımız sorunlar;

Yanlış tanı(Uluslararası Baş ağrısı Derneği baş ağrılarını 14 ana grup ve yüzlerce alt grup olarak sınıflandırmıştır.)Hangi başağrısı tipine sahipsiniz? Ve tedaviniz nasıl planlanacak? Farklı başağrıları tanıları alabilecek hastalara yapılan botoks uygulamaları

Yanlış noktalara uygulama(genellikle başağrısında onay almamış  kozmetik noktalara yapılan ve eksik sayıda yapılan uygulamalar)

Yanlış ve onaysız botoks tipleriyle uygulama (İran botoksu gibi kaçak ürünler-Migrende onaysız botoks markaları)

 En önemlisi migrende tamamlayıcı olarak kullanılması gereken eksik tedaviler nedeniyle son derece olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir.

Ankarada bulunan kliniğimizde migren değerlendirmesi,botoks uygunluğu ve migren takibi Bu konuda 1000 den fazla işlem deneyimi olan Nörolog Doç.Dr.Akçay Övünç Özön tarafından yapılmaktadır.

Botoks Nedir? Migrende nasıl etki eder?

OnabotulinumtoxinA, Kronik migren profilaktik tedavisinde en iyi çalışılan maddedir. OnabotulinumtoxinA ile tedavinin, aylık baş ağrısı günlerinde bir azalmaya yol açtığı ve yaşam kalitesini iyileştirdiği konusunda iyi klinik kanıtlar vardır. OnabotulinumtoxinA ile tedavi hastalar tarafından iyi tolere edilmektedir. 

Botoks, kaslara giden sinir sinyalini bloke ederek kasın gevşemesini sağlayarak ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmak için kozmetik olarak kullanılır. Botox'un kronik migrene nasıl yardımcı olduğu tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genel olarak migren ağrı yollarında yer alan duyu sinirlerini etkilediği kabul edilmektedir.

Yüzünüzün ve boynunuzun etrafındaki belirli bölgelere enjekte edilen botoks, kalsitonin geni ile ilgili peptid gibi migren ağrısına karışan nörotransmiterlerin (beyin kimyasalları) salınımını azaltmaya yardımcı olur.

Botoks, zamanla beyninizin duyarlılığını azaltmaya ve migren tetikleyicilerine karşı hiper reaksiyonunu azaltmaya yardımcı olabilir. 

Migrende Botoks kullanımı onaylımıdır?

Kronik migrende botoks kullanımı FDA onaylı bir tedavidir.

1998'de bir Amerikalı plastik cerrah, kozmetik Botoks alan bazı hastalarının tedaviden sonra migren baş ağrısında bir iyileşme yaşadıklarını bildirdi.

Diğer anekdot niteliğindeki kanıtlardan cesaret alan araştırmacılar, Botoks'un kronik migren için etkinliğini, güvenliğini ve tolere edilebilirliğini klinik denemelerle resmi olarak incelemeye başladı. En dikkate değer deneyler, Migren Profilaksisi Tedavisini Değerlendiren Faz 3 REsearch klinik programı veya PREEMPT çalışmasıydı.

Katılımcıların yarısı Botoks enjeksiyonları aldı ve diğer yarısı bir plasebo aldı.

Klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar birleştirildi ve çalışma, kronik migreni Botoks ile tedavi etmenin migren günlerinin sayısını azalttığı ve baş ağrısına bağlı sorunları  azalttığı sonucuna vardı.

PREEMPT çalışmasından sonra , Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 2010 yılında kronik migrende kullanım için Botoks'u onayladı.

Migren botoksu kaç seans uygulanır?

Migren botoksunda tek seans uygulama yapılır.

Kronik migren için Botoks enjeksiyon bölgeleri, KOZMETİK OLARAK KULLANILAN BÖLGELERDEN FARKLIDIR. Kronik migren için özel bir Botoks protokolü geliştirilmiş ve en etkili enjeksiyon bölgelerini ve dozunu keşfetmek için 10 yıl boyunca kapsamlı bir şekilde test edilmiştir.

Migren botoksu nasıl yapılır? 

Migren  Botoksu tedavisinde tipik olarak 155 ünite Botoks kullanılarak alnınıza, başınızın yanlarına ve arkasına ve boynunuza 31 bölgeye enjeksiyon yapılır.

Migren botoksu işe yarıyor mu?

EVET migren botoksu çok önemli bir fayda sağlayarak işe yarıyor.Kronik migreni olan hastalarda yapılan compell çalışmasında başağrısı günlerinde çok önemli azalma olduğu gösterilmiştir.

*COMPEL çalışması, ayda ortalama 22 baş ağrısı günü olan 716 hastayı içeriyordu. Katılımcılar, 2 yıl boyunca her 12 haftada bir yerleşik migren protokolünden 31 enjeksiyon yerinde 155 ünite Botoks aldı. Katılımcıların yarısından biraz fazlası çalışmayı tamamladı ve 60. ve 108. haftalara kadar, bildirilen baş ağrısı günlerinde çok önemli bir azalma oldu.

Migren botoksu doğru şekilde gerekirse periferik sinir blokajlarıyla birlikte kullanıldığında başağrılarında %90 varan etkinliğe sahip,bir uygulamadır.

Migren botoksu uygulaması  fiyatları maliyet performansı olarak kıyaslandığında  migren aşısı uygulamasının tek doz fiyatına yakın bir maliyeti vardır ve her ay değil 3-6 ayda bir tekrarlamak gerekir.Kullanım deneyimi, bilinen yan etkiler, ve kullanım etkinliği olarakta migren aşısına göre önemli avantajı bulunmaktadır.

Migren Botoksu kimlere yapılır?

Botoks yalnızca kronik migren için onaylanmıştır ve epizodik migren veya gerilim tipi baş ağrılarının tedavisine yardımcı olmak için kullanımını destekleyen hiçbir kanıt yoktur. 

Birçok ülkede sigorta şirketleri tarafından migren botoksu konusunda sertifikalı/deneyimli Nöroloji uzmanları onaylanmış olup uygulama sadece bu uzmanlar tarafından yapılmaktadır.Bu noktada Migren Botoksu uygulaması Ankarada bulunan kliniğimizde, 1000 den fazla klinik uygulama deneyimi mevcut olan Doç.Dr.Akçay Övünç Özön tarafından yapılmaktadır.

Tedaviye başlamadan önce en az 6 ay boyunca en az 8 gün migren ile ayda ortalama 15 veya daha fazla gün baş ağrısı çekiyor olmak,en az 3 profilaktik migren ilacına (propranolol, amitriptilin, metiserjid, pizotifen, siproheptadin veya topiramat) karşı yetersiz yanıt, intolerans veya kontrendikasyon,18 yaşın üstünde olmak gibi kriterlerlerle tedaviye uygunluğunuz değerlendirilir.

Migren botoks etkisi ne kadar sürer?

Migrende botoks etkisi 3-6 aya kadar sürer

İlk Botoks tedavinizden önce  yan etkiler , riskler,etkinlik ve diğer kombine edilecek tedaviler ayrıntılı olarak değerlendirilir ve protokol oluşturulur.

Migren ağrınızın sıklığını veya yoğunluğunu azaltmada etkili olup olmadığını anlamak için genellikle 2 veya 3 tedavi gerekir. Botoks tedavisi 12 haftada bir tekrarlanır, yani herhangi bir farklılığın fark edilmesi 6–9 ay sürebilir. Bazı hastalarda iyilik hali ilk tedaviden hemen sonra ortaya çıkabilir.

Botoks tedavileri ile diğer koruyucu ilaçları almayı bırakmanıza gerek yoktur ve ihtiyacınız olursa koruyucu ilaçlarını kullanmaya devam edebilirsiniz.

Migren Botoksunun Yan etkileri ve riskleri

Diğer ilaçlar gibi, çoğu nadir ve sadece geçicidir, ancak Botoksun da birkaç yan etkisi ve riski vardır.Botoks tedavisinin ardından en sık görülen yan etki, PREEMPT çalışması sırasında insanların yaklaşık% 9'unda bildirilen boyun ağrısıdır. Bu rahatsızlığı azaltmak için buz torbası kullanmanızı önermekteyiz.

Kronik migren için Botoks yalnızca 18 yaş ve üstü kişiler için onaylanmıştır ve hamilelik ve emzirme döneminde güvenliği bilinmemektedir.

Migren Botoksu Migren tedavi planınızın bir parçasıdır.

Botoks, tıbbi durumları tedavi etmek için çok uzun yıllardır  kullanılmaktadır ve kronik migreni olan kişiler için kanıta dayalı bir tedavi seçeneğidir. Doğru şekilde uygulandığında yan etkiler nadir ve hafiftir.

Botoks, kronik migren için hızlı bir çözüm değildir ve işe yararsa, devam eden faydalar için her 12 haftada bir tedaviye devam etmeniz gerekir. Botoks kronik migrende uygulanacak diğer tedavilerle birlikte başağrı sıklığının azaltılması ve hafiflemesinde önemli bir role sahiptir.

Bu makale 26 Temmuz 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Doç. Dr. Akçay Övünç AKYILDIZ , lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1999 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Hastanesi'nde tamamlayarak  Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları) uzmanı olmuştur.

Uzmanlık alanı Nöroloji ile beraber özel olarak ilgilendiği alanlar; Baş ağrıları, Migren ve yeni tedavi yöntemleri, Epileptik Bozukluklar, EEG Monitörizasyonu, Uyku Bozuklukları, Alzheimer ve yeni tedavi yöntemleridir.

Doç. Dr. Akçay Övünç AKYILDIZ  mesleki çalışmalarına ise şu an Özel Muayenehanesi'nde devam etmektedir.

 

Etiketler
Migren atağı
Doç. Dr. Akçay Övünç AKYILDIZ
Doç. Dr. Akçay Övünç AKYILDIZ
Ankara - Nöroloji (Beyin ve Sinir Hastalıkları)
Facebook Twitter Instagram Youtube