ASMBS (American Society for Metabolic and Bariatric Surgery) 27. yıllık toplantısı 21-26 Haziran tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek. Burada sunulacak bir çalışmaya göre, Brezilya'dan araştırmacılar serum fizyolojikle doldurulan silikon mide balonlarının pre-obez ve obez hastaların minimal invaziv tedavisinde güvenilir ve etkin bir metod olduğunu bildirdiler. Buna göre, mide balonu bariatrik ameliyata uygun olmayan, ya da düşünmeyen hastalar için iyi bir alternatif tedavi seçeneği olabilir.

Gastroendo Medical Group araştırmacıları, bulgularını Digestive Disease Week (Sindirim Hastalıkları Haftası)kapsamında sundular. Son geliştirilen intragastrik balonların tasarımlarının, bu yöntemle ilişkilendirilen pek çok komplikasyonu ortadan kaldırdığı da hatırlatıldı. Tasarım geliştirmeleri, düşük ülserojenik ve tıkayıcı potansiyeli olan, balon boyutunun hastaya göre ayarlanabilmesine olanak veren, pürüzsüz ve yumuşak son nesil balonları ortaya çıkarmıştır. Araştırmacılar, çalışmalarının mide balonu uygulamalarının pre-obez hastalara da yayılmasını sağlayacağını belirttiler. 15 aylık çalışmada intragastik balon uygulanan 81 hasta çalışmaya dahil edildiler.

Hastalar BMI (vücut kitle indeksi) değerlerine göre 4 ayrı gruba ayrıldılar: Pre-obez (BMI <30), Grade 1 obezite (BMI 30-34.9), Grade 2 obezite (BMI 35-39.9) ve Grade 3 obezite (BMI = 40). Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar daha önce pek çok kilo verme metodunu denemiş ve başarısız olmuşlardı. Brezilya'lı araştırmacılar adına bilgi veren Dr. Paula Elia, balon yerleştirme ve çıkarma işlemlerinin propofol sedasyonu altında yapıldığını, yani intratrakeal genel anestezi gerektirmediğini bildirmiştir. Balonlar endoskopla direk görüş altında mideye yerleştirilerek şişirilmiş ve üst mide bölümünde bırakılmıştır. Tüm balonlar metilen mavisi eklenmiş serum fizyolojikle doldurulmuştur. Hastalar gastroenterolog, endokrinolog, beslenme uzmanı, psikolog ve psikyatristten oluşan multidisipliner bir ekip tarafından 5-7 ay süreyle izlenmiştir. Balon 5-7 aylık gözlem sonunda çıkarılmıştır.

Çalışmadaki hastaların tümü anlamlı kilo kaybı sağlamış, başlangıçtaki kilolarının ortalama % 9.18'ini vermişlerdir. Grade 3 obez hastalar en anlamlı kilo kaybını sergileyerek, baştaki kilolarının ortalama % 12.2'sini kaybetmiştir. Dr Elia, “Bu çalışma, aşırı kilo ve obezitenin tedavisinde mide balonu uygulamasının etkinlik ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamaktadır. Bu reversibl prosedür, diğer klinik tedavilerden sonuç alamayan pre-obez hastalarda alternatif bir kilo verme opsiyonu olarak değerlendirilmelidir." demiştir.

KAYNAK: Elia PP, Freire A, Silva GC, et al. Efficacy and safety of intragastric balloon for obesity and pre-obese patients: A Brazilian experience. In Program and abstracts of Digestive Disease Week 2010; May 1-5, 2010; New Orleans, LA. Abstract M1515. (www.medicorium.com kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.)


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!