Mesane (idrar kesesi) kanseri

Mesane (idrar kesesi) kanseri

Nedir ve Nedenleri?

Mesane ve İdrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrek den idrar yolları= üreterler vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörler mesane= idrar kesesi kanseri denir.Mesane kanseri erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür. Bilinen nedenlerin başında sigara ve bazı fabrika çalışanlarında kimyasal maddelerle temas gelmektedir.

Belirtiler (Semptomlar)

Mesane kanserinin en sık görülen ve hastalarımızı bize getiren en önemli belirtisi “idrardan ağrısız kanama olması ve pıhtıların gelmesidir”. Bunun dışında kanserin tiplerine bağlı olarak “devamlı ağrılı idrar, devamlı idrar yaparken sonuna doğru yanma” tabir edilen şikayetler de görülür.Bazen bu kanama gözle görülmeyebilir ama idrar tahlilinde rastlanır.

Teşhis ve Tanı Nasıl Konur?

Batın yada Üriner Sistem Ultrasonografisi ile çogu zaman mesanede kitle teşhisi kolayca konabilir, bu tetkik hazırlık gerektirmeyen basit uygulanan bir tetkikdir; bunun haricinde damardan ilaç verilerek yapılan Üst ve Alt Batın BT (Bilgisayarlı Tomografi) ile de tanıya gidilebilir.

Ancak bazen bu tetkiklerle kesin bir şey söylenemez ise o zaman teşhis kameralı videolu bir sistemle idrar kesesine idrar deliğinden girip idrar kesesinin içini görme yöntemiyle konur (Endoskopi= Sistoskopi )

Teşhisi Koyduk dan Sonra İlk Yapılıcak Nedir?

İlk yapılıcak girişim hastalarımıza endoskopik kamera ile yaptığımız kapalı TUR Tm (Trans Urethral ResectionTm ) diye adlandırılan ameliyat dır.

TUR Tm Ameliyatı Nasıl Yapılır? Ameliyat Sonrası

Bu ameliyat Genel Anestezi yada bölgesel Anestezi (belden aşağısı uyuşturulur ) ile yapılabilir. Biz bu ameliyat için gerekli tıbbi hazırlıkları tamamlamak üzere hastalarımızı sabah aç karına hastaneye çağırıyor ve hazırlıklardan sonra aynı gün ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ameliyat idrar deliğinden girilerek mesaneye ulaşıp kanserli bölümü mesane nin bütün tabakalarından da örnekler alacak şekilde özel bir elektrik li cihazla keserek çıkarıyoruz.

Ameliyat sonrası hasta yatağına geliyor ve ertesi gün ayağa kaldırıyoruz, genellikle 2. Veya 3. Gün idrar sondasını çıkarıp taburcu ediyor ve patoloji raporunun sonucunu bekliyoruz.

TUR Tm Ameliyatı Neden Önemli?

Bu ameliyat çıkarılan tümörün özelliklerini yani yüksek dereceli= high grade= G3 ; yada düşük dereceli = low grade = G1 olup olmadığını ve idrar kesesi derinlerine ne kadar nüfuz ettiğini (patoloji raporunda derinlik en düşükden en derin kas tabakasını ifade edecek sekilde pTa veya pT1 veya pT2 pT3 şeklinde ifade edilir, en yüzeyel olan pTa kas dokularına kadar derinleşmiş olan pT2 .. şeklinde ifade edilir ) ortaya koyar; yani bu kanserin özelliklerini detaylarıyla anlamış oluruz; bunun dışında kanserli doku tamamen çıkarıldığında bazı kanserler için bu yeterli bir tedavi olabilir. Bu ameliyatın bize bunları verebilmesi için cerrahın tecrübesi çok önemlidir, bu ameliyatı uygularken hem tümörü tamamen çıkarabilmek (bazen bir kerede tamamı çıkarılamayabilir ileride bahsedilecek) hem de bu arada mesaneyi delmeden derin katlarından örnekler alabilmek gerekir; 3 cm den büyük mesane kanserlerinde bu ciddi tecrübe gerektirir.

Mesane Kanserini ve Tedavisini Anlamak İçin Patoloji Raporunda Karşılaşılabilicek Terimler

TUR Tm ile cerrah yeterli doku çıkarabilmiş ise çıkarılan kanserli dokunun incelenmesi sonucu yukarıda bahsedilen şekilde kanserin mesane derin katlarına inip inmediği ve derecesi =grade yani ne kadar tahlikeli, saldırgan olduğu ortaya çıkar.

Örnekler

pTa Low Grade =pTa düşük dereceli = pTa GI : Çok saldırgan özelliği olmayan idrar kesesinin derinlerine inmemiş en sığ tabakayı tutmuş kanser

pTa High Grade=pTa yüksek dereceli=pTaGIII: Çok saldırgan özelliği olan ama henüz idrar kesesi derinlerine inmemiş ama yüksek inme potansiyeli ve mesane dışı uzak organlara yayılma ihtimali taşıyan kanser tipi, ancak bu nadir görülen bir tip dir.

pT1High Grade=pT1 yüksek dereceli =pT1GIII : Çok saldırgan ve tehlikeli özelliği olan 

idrar kesesinin pTa ya göre daha derinlerine inmiş kas doklusuna yaklaşmış ve uzak organlara ve lenf dokularına yayılabilme özelliği taşıyan kanser tipi

pT2High Grade=pT2 yüksek dereceli=pT2GIII : İdrar kesesinin en az kas tabakasına kadar derinleşmiş çok yüksek saldırganlık ve yayılım potansiyeli olan kanser, geç kalındığı takdirde lenf dokularına, akciğer ,karaciğer kemikler gibi uzak organlara yayılım (metastaz) söz konusudur.

Mesane Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavi planı tamamen ilk yapılan TUR Tm ameliyatının patoloji raporu sonucuna bağlıdır, patoloji raporu beklenir ve sonuca göre davranılır. Örneklerle anlatmayı daha uygun buldum: Bu sayede ilk TUR Tm ameliyatı olmuş hastalar aşağıdaki örneklerde kendi durumlarına uyanı bulabilirler.

Örnek 1) pTa Low grade=pTa düşük dereceli = pTa G1 olarak sonucu gelen bir patoloji raporu söz konusu ise ve kanserin boyutu çok büyük değil ise (3 cm den küçük çaplı) ise tecrübeli bir cerrahın yaptığı kaliteli bir TUR Tm ameliyatı tedavi için yeterlidir, bundan sonra idrar kesesi içine haftalık ilaç tedavisi yapılabilir yada yapılmayabilir, hasta ile ortak karar verilebilir.Tekrarlama (nüks etme ) ihtimaline karşı belli aralıklarla sistoskopi ile takip edilir, tekrarlama halinde tekrar TUR Tm ameliyatı yapılır.

Örnek 2) pTa Low Grade=pTa düşük dereceli=pTaGI ve büyük boyutlu bir kanser ise (3 cm den büyük veya mesanenin bir çok bölgesinde ) : TUR Tm ameliyatı 2-4 hafta sonra tekrarlanır ve tümör tamamen temizlenmiş olur; bundan sonraki tedavi 6 hafta idrar kesesi içine ilaç tedavisi uygulamak ve belirli aralıklarla sistoskopi ile takip etmektir. 

Örnek 3) pTa High Grade=pTa Yüksek dereceli= pTa GIII İlk defa yapılan TUR Tm ameliyatından sonra böyle bir patoloji sonucu gelir ise yapılacak şey tümör çapı büyük yada küçük olsun 2-4 hafta sonra yeniden TUR Tm ameliyatını tekrarlamaktır. İkinci ameliyatın patoloji raporu na göre tedavi planlanır.Bu son derece saldırgan ve yayılım ihtimali olan bir kanserdir. İdrar kesesi içine 6-8 hafta BCG diye bilinen verem hastalığı aşısı uygulanır.

Örnek 4) pT1 High grade=pT1Yüksek dereceli=pT1G3 Böyle bir sonuç geldiği takdirde yapılıcak şey ilk TUR Tm ameliyatından 2-4 hafta sonra yeniden TUR Tm ameliyatı yapmak yani ameliyatı tekrarlamaktır; biz bu yeniden ameliyat işlemini Üroloji de Re-TUR diye adlandırıyoruz. İkinci defa ameliyat yapmanın gayesi birinci ameliyatta kaslara kadar derinleşmiş kanseri bir defa ortaya koyamama ihtimali için kanser kaslara kadar derinleşmiş ise yani pT2 ise bunu ortaya koymaktır. Sitenin ana sayfasında LİNKLER bölümünde veya aşağıdaki link e girerek bu konuda Avrupa Üroloji Kongresinde sunduğumuz bir çalışmamızı okuyabilirsiniz.

Link : http://www.uroweb.org/events/abstracts-online/?AID=19997

Eğer Re TUR yani ikinci TUR Tm ameliyatının patoloji sonucu da pT1 High Grade=pT1 Yüksek derceli=pT1G3 şeklinde gelir ise ve mesanedeki kanser hacmi küçük ise mesane içine haftalık ilaç tedavisi (BCG ) verilir ; kanser hacmi çok fazla ise “Radikal Sistektomi” diye adlandırdığımız mesane prostat idrar yollarının bir kısmı ve lenf dokularının çıkarıldığı ameliyat yapılabilir. 

Örnek 5) pT2 High Grade=pT2 Yüksek dereceli=pT2G3 TUR Tm ameliyatı sonucu böyle bir patoloji sonucu ile karşılaşırsak hastanın genel sağlık durumu elverir ise tedavi “ Radikal Sistektomi” ameliyatıdır.

Bu makale 13 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Tahir KARADENİZ 1957 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Maarif Koleji'nde tamamlamıştır.1975-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldıktan sonra 1984- 1989 yılları arasında  ihtisasını  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Mecburi hzimetini Kastamonu'da yaptıktan sonra Askerliğini Denizli Askeri Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı, Tbp. Asteğmen olarak yapmıştır.1996 yılında "Üroloji Doçent" ünvanını almış; 1998 yılında Türkiye’de ilk ve tek yapılan ÖSYM’nin hazırladığı Klinik Şef Merkezi sınavını derece ile kazanıp çalıştığı "Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine Üroloji Klinik Şefi (Direktörü) olmuştur. 2013 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde profesörlüğe atanmış ve hâlen Medicana International İs ...

Etiketler
Mesane kanseri nedenleri
Prof. Dr. Tahir Karadeniz
Prof. Dr. Tahir Karadeniz
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube