Meme kanserli hastada tedavi başarısının bağlı olduğu faktörler

Meme kanserli hastada tedavi başarısının bağlı olduğu faktörler

Kanserin evresi ( tümörün büyüklüğü, lenf nodlarına ve diğer organlara yayılıp yayılmaması)

Kanserin tipi

Tümör dokusunda östrojen ve progesteron reseptör düzeyi

HER-2/neu reseptör düzeyi

Tümörün büyüme hızı

Tümörün tekrarlama hızı

Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, meonopozal durumu

Kansere yeni tanı konulup konulmadığı veya nüks olup olmadığı

Meme Kanserinin Evrelenmesi

 Meme kanseri tanısı konulduktan sonra tedavinin planlana bilmesi için hastalığın evrelemesinin yapılması gerekir. Bunun içinde şu testler yapılmalıdır;

Akciğer filmi: Akciğerde hastalığın yayılıp yayılmadığının anlaşılmasını sağlar.

Karın Ultrasoundu: Karın içi Karaciğer gibi solid organlarda hastalığın yayılıp yayılmadığının anlaşılmasını sağlar.

CT scan (Bilgisayarlı Tomografi): Kanserin yayılmasından şüphelenildiği durumlarda ayrıntılı inceleme için kullanılır. 

PET scan (positron emission tomography): Radyoaktif glukozun damardan verilmesini takiben çekilen tomografidir. Kanserli hücreler bu radyoaktif glukozu tutar ve böylece kanserin yayıldığı organlar tespit edilmiş olur.

Kemik taraması (Bone scan): Radyoaktif madde verilerek kemik dokusuna kanser hücresinin yayılıp yayılmadığının incelenmesidir.

MEME KANSERİNİN EVRELERİ:

STAGE 0 ( CARSİNOMA IN SITU): İki tip meme kansinoma insitu vardır.

DUKTAL KARSİNOMA İNSİTU (DCIS): 

Anormal duktus hücrelerini henüz invazyon yapmamıştır. Ancak meme kanseri geliştirme durumu vardır.

LOBÜLER KARSİNOMA İNSİTU (LCIS):

Anormal lobüler hücreler henüz invazyon yapmamıştır. Meme kanseri geliştirme durumları vardır.

STAGE I:

Bu kanser evresi 2'ye ayrılır.

STAGE I A:

Tümör 2 cm'den küçüktür ve sadece meme dokusu içindedir.

STAGE II B:

Tümör meme dokusunda yok ancak lenf nodlarında 0,2-2 mm çapında küçük kümeler halinde mevcut.

STAGE II:

Bu kanser evresi 2'ye ayrılır.

STAGE II A: 

 Memede tümör yok ancak axillar lenf nodlarında var veya memede tümör 2 cm'den küçük ancak aksillar lenf nodu (+).

 Memede tümör 2-5 cm ve aksillar lenf nodunda tümör yok.

STAGE II B:

Tümör memede 2-5 cm arasında ve aksillar lenf nodlarında tümör var.

Tümör memede 5 cm'den büyük ancak aksillar lenf nodlarında tümör yok.

STAGE III:

Bu kanser evresi 3'e ayrılır.

STAGE III A:

Memede tümör yok ancak aksillar lenf nodlarında mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda.

Tümör meme dokusunda 2 cm'den küçük ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör var.

Tümör meme dokusunda 2-5 cm arsında ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör var.

Tümör meme dokusunda 5 cm'den büyük ve aksillar lenf nodlarında tümör mevcut.

STAGE III B:

Tümör meme dokusunda herhangi bir boyutta olabilir. Ancak gögüs duvarına ve meme derisine yayılmıştır. Ayrıca aksillar lenf nodlarında tümör mevcut ve bu lenf nodları bir birine ve aksillar dokuya yapışmış durumda veya sternuma komşu lenf nodlarında tümör olabilir.

STAGE III C:

Tümör meme dokusunda herhangi bir boyutta olabilir. Ancak gögüs duvarına ve meme derisine yayılmıştır. Ayrıca tümör köprücük kemiği altı veya üstü lenf nodunda ve aksillar lenf nodlarında ve  sternuma komşu lenf nodlarında olmalıdır.
Meme kanseri meme derisine yayılmışsa buna İnflamatuvar Meme Kanseri (Fotoğraf) denir

Stage III C opere edilebilen ve opere edilemeye olarak 2'ye ayrılır.

İn operabıl (Ameliyattan fayda görmeyen) Stage III C meme kanseri:

Aksillar 10 veya daha fazla lenf nodunda kanserin olması

Köprücük kemiği altı lenf nodunda kanser olması.

Aksillar ve  sternuma komşu lenf nodlarında tümör olması.

STAGE IV:

Meme kanserinin diğer organlara yayıldığı durumdur.

Meme Kanserinin Belirtileri

Meme kanserinin bazı semptomları vardır. Bu semptomlar;

Meme ve axillada (koltuk altı) renk değişikliği ve deride kalınlaşma

Meme boyutunda ve şeklinde değişiklik

Meme derisinde gamzeleşme

Meme başında çöküntü

Meme başından olan  akıntı (özellikle kanlı)

Kızarıklık, şişlik, pullanma gösteren meme başı ve meme

Portakal kabuğu gibi gamzeleşme gösteren meme derisi (bu görüntüye peaud'orange denir) olarak sıralana bilir.

(Konuyla ilgili bilimsel bigiler ve görüntüler National Cancer Institute(www.cancer.gov) )

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Bahadır Ege

Prof. Dr. Bahadır EGE, 1995-2001 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamlamış ve tıp doktoru unvanı almıştır. 2001-2007 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda ihtisasını yapmış ve Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında 2007-200 yılları arasında Batman Devlet Hastanesi'nde ve 2008-2009 yılları Yalova Devlet Hastanesi'nde görev yapmış olan Prof. Dr. Bahadır EGE, 2011 yılında Ankara'ya dönerek Koru Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim olarak 2014 yılına kadar görev yapmıştır. Yine aynı üniversitede 2014 yılında Genel Cerrahi Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 

Özel Koru Ankara Hastanesi'nde görev yapmış olup mesleki çalışmalarına özel muayenehanesi'nde devam etmektedir.

Etiketler
Meme kanserinin belirtileri
Prof. Dr. Bahadır Ege
Prof. Dr. Bahadır Ege
Ankara - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube