Meme kanserini tedavi seçenekleri
Meme kanserini tedavi seçenekleri

Altı tip standart tedavi kullanılır. Bu tedavi seçenekleri şunlardır;

1.CERRAHİ
Bir çok hastada kanserli meme dokusu çıkarılır ve aksillar lenf nodları kanser hücresi aramak için alınır.
A. MEME KORUYUCU CERRAHİ:

LUMPEKTOMİ: Kanserli alanın etrafında bir miktar sağlam doku olacak şekilde çıkarılmasıdır.
PARSİYEL MASTEKTOMİ (SEGMENTAL MASTEKTOMİ): Meme dokusunun kanserli bölgesinin segmental olarak çıkarılmasıdır.
Eğer hasta meme koruyucu cerrahi ile tedavi edilecekse aksillar lenf nodlarının çıkarılması gerekir. Bu ayrı bir insizyonla (kesi) yapılır.B. TOTAL MASTEKTOMİ:

Cerrahi olarak kanserli meme dokusun alınmasıdır. Bu işlem simple(basit) mastektomi olarakta adlandırılır. Aksillar lenf nodlarının alınması aynı anda veya daha sonrada yapılabilir.C.MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ:

Cerrahi olarak meme dokusunun ve aksillar lenf nodlarının çıkarılmasıdır.D. RADİKAL MASTEKTOMİ (HALSTED RADİCAL MASTECTOMY):

Kanserli meme dokusunun gögüs duvarı kasları ve tüm aksillar lenf nodlarıyla birlikte alınmasıdır.

NEADJUVAN/ADJUVAN TEDAVİ:

Kemoterapinin cerrahi öncesi verilmesine NEADJUVAN KEMOTERAPİ denir. Burda amaç kanserin boyutunu küçülterek evresini geriletmek ve cerrahi tedaviden görülecek faydayı arttırmaktır.

Cerrahi olarak kanserli doku tamamen alınmış olsada bazı hatalara radyasyon tedavisi (radyoterapi), kemoterapi ve/veya hormon tedavisi uygulana bilir. Bu tedavin amacı nüks (tekrarlama) kanseri engellemektir ve ADJUVAN TEDAVİ olarak adlandırılır.

MEME REKONSTRÜKSİYONU (MEME PROTEZİ):

Meme dokusu alınan hastalada mastektomi sırasında veya sonrasında meme rekonstrüksiyonu (yeniden yapmak) uygulana bilir. Bu rekonstrüksiyon hastanın kendi dokularından veya implantlardan (saline/silicon gel) yapılabilir.

2. SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİ:

Sentinel lenf nodunun (SLN) cerrahi olarak çıkarılması işlemine denir. SLN kanserli bölgenin lenf sıvısının ilk olarak direne (süzüldüğü) lenf bezidir. Kanser hücreleri bu lennf bezinde varsa kanser yayılmış demektri. SLN biyopsisi radyoaktif madde/mavi boya (isosulfan blue) kullanılarak yapılır. SLN (-) olduğunda başaka aksillar lenf nodu çıkarmaya gerek yoktur. Hasta bu sayede aksillar lenf nodu diseksiyonundan korumuş olur. Meme kanseri için meme dokusuna gereken cerrahi tedavilerden biri yapılmalıdır.


3. RADYASYON TEDAVİSİ (RADYOTERAPİ):

Radyoterapi (RT) kanser tedavisinde yüksek enerjili X-ray (X-ışını) kullanımıdır. RT kanser hücrelerini ve büyümekte olan diğer hücreleri öldürür.

4. KEMOTERAPİ:

Kemoterapi (KT) kanser tedavisinde ilaçların kullanımıdır. Bu ilaçlar kanser hücresinin çoğalmasını ve büyümesini durduru veya kanserli hücreyi öldürür.

Sistemik kemoterapi: Kemoterapik ilacın damardan verilmesidir.

Cerebrospinal kemoterapi: Kemoterapik ilacın beyin omurilik sıvısına verilmesidir.

Regional kemoterapi: Kemoterapik ilacın kanserin yerleştiği bölgeye verilmesidir (örneğin karın içine).

5. HORMON TEDAVİSİ

Horman tedavisi (HT) kanserli hücrenin büyümesini ve çoğalmasını engeller. Östrojen meme kanseri gelişiminde etkilidir ve overlerden salgılanır.

TAMOKSİFEN: Erken evre meme kanserlerinde ve metaztatik meme kanserlerinde kullanılmaktadır.

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİ: Postmenopozal dönemdeki hormon bağımlı meme kanserlerinde kullanılır.

6.TARGETED TERAPİ:

Targeted terapi (TT) ilaçlarla veya özel maddelerle sadece kanser hücrelerinin hedef alındığı tedavidir. MONOCLONAL ANTIBODIES VE THYROSINE KINASE INHIBITOR'leri en sık kullanılan TT ilaçlarıdır.

Trastuzumab (Herceptin): Human epidermal growth factor HER2'yi bloklayan monoklonal antibodilerdir. Bu yolla tümörün büyümesini engeller. Diğer kemoterapatik ajanlarla kombine kullanılır.

Lapatinib: Thyrosine kinase inhibitörüdür. Human epidermal growth factor type 2 ve diğer kanser proteinleri üzerinden etkilidir. Diğer kemoterapatik ajanlarla kombine kullanılır.


Ankara Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!