Meme kanserinde onkoplastik cerrahi yöntemi

Meme kanserinde onkoplastik cerrahi yöntemi

ONKOPLASTİK CERRAHİ

Onkoplastik meme cerrahisi tanımı meme kanseri nedeniyle yapılacak cerrahi bir girişim ile birlikte memede daha iyi bir estetik sonuç yaratacak kozmetik girişimin beraber planlanması demektir.

Meme koruyucu cerrahide uygulanan meme onarımı işlemleri;

    » Klasik meme koruyucu cerrahi ile: Meme içerisinden tümör çıkarıldıktan sonra geride kalan memede ciddi şekil bozukluğu (deformite)oluşursa meme içerisinden doku çevirme-kaydırma yöntemleri ile deformiteler düzeltilebilir.
    » İri memelerde (Makromasti) kanser cerrahisi ile beraber meme küçültme yöntemi ile birlikte yapılabilir.Hastalar bu yöntemle kanser ameliyatlarını olur, büyük meme nedeniyle yaşadıkları sorunlardan (meme ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, hareket kısıtlılığı, meme altında geçmeyen pişikler, omurga eğriliği riski v.b.) kurtulurlar.
    » Risk azaltıcı cerrahi (profilaktik-koruyucu mastektomi ve onarım)
    » Cilt koruyucu mastektomi ile birlikte onarım
    » Mastektomi sonrası onarım

Memenin onarımının (memenin yeniden yapılandırılması) kadınların operasyon sonrası psikolojik durumları üzerine olumlu etkilerinin olduğu ve ciddi bir zorluğa neden olmaksızın hastaların takiplerinin rahatlıkla yapılabildiği birçok çalışmada gösterilmiştir. Hastalığın tekrar etmesi veya kanser tedavisinin başarısı üzerine hiçbir olumsuz etkisi yoktur.Onkolojik güvenliği yüksek ameliyatlardandır.

Hastayla tedavi planı hakkında konuşurken kişinin onkolojik ve kozmetik ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Hastanın yaşı, medikal ve psikososyal durumu, kadının istek ve beklentileri dikkate alınarak dengeli bir karara varılmalıdır.

Meme onarımı meme kanseri nedeniyle yapılan ameliyat ile aynı seansta (eş zamanlı onarım) olabileceği gibi,kanser tedavileri (ilaç ve ışın ) tedavileri bittikten sonra ayrı bir seansta da (geç zamanlı onarım) yapılabilir. Günümüzde daha çok tercih edilen teknik, psikolojik sonuçlarının daha iyi olması nedeniyle eş zamanlı meme onarımıdır. Bu yöntemde ikinci bir cerrahi işleme gerek kalmaz..

Meme onarımı hasta için güvenli bir işlem olmalıdır. Belirgin bir işlevsel bozukluk kalmamalı, komplikasyon oranları minimal olmalı ve eş zamanlı onarımdan sonra kanser tedavilerinin başlanılmasında herhangi bir gecikme olmamalıdır. Meme onarımında değişik yöntemler kullanılabilir:

1. Sadece sentetik implantlar (silikon protezler, dış çeperi silikon içi serum fizyolojik (tuzlu su) ile doldurulanlar, vb.)

2. İmplant ve hastanın kendi dokularının beraber kullanıldığı işlemler (Kombine)

3. Sadece hastanın kendi dokularının kullanıldığı girişimler

SADECE SENTETİK İMPLANTLAR İLE YAPILAN ONARIM


 

Bu amaçla iki tip protez kullanılır:

• Geciçi bir süreliğine yerleştirilen doku genişleticiler
• Kalıcı meme implantları

Doku genişleticiler kalıcı implantın yerleştirilmesinden önce meme derisine elastikiyet kazandırmak amacıyla kullanılırlar. İçerisindeki hazneye giderek artan miktarlarda serum fizyolojik enjekte edilerek aşamalı olarak şişirilirler.Hasta onkolojik tedavilerini tamamladıktan sonra zamanı geldiğinde çıkartılarak bollaşmış olan meme cildinin içerisine kalıcı implant yerleştirilir veya bazı özel tip doku genişleticileri kalıcı implant gibi yerinde bırakmak mümkündür.

Kalıcı implantlar, Meme estetik cerrahisinde sıklıkla kullanılan silikon protezlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalar bu amaçla silikon kullanımının güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

Meme onarımı amacıyla sadece sentetik implant kullanımı sırtında veya karnında ameliyat yapılmasını istemeyen hastalar tarafından tercih edilir yada anatomik olarak yapısı uygun olmayan hastalara önerilir..

Diğer memesi küçük ve orta hacimli kadınlar da daha iyi bir kozmetik sonuç sağlar.

Gerek doku genişletici gerekse de kalıcı implant ile yapılan onarım işlemlerinde protez göğüs ön duvarı kaslarının altına yerleştirilir.

İMPLANT VE HASTANIN KENDİ DOKULARININ BERABER KULLANILDIĞI İŞLEMLER (KOMBİNE)

Bu amaçla en sık kullanılan kas-deri dokusu (flebi) sırttaki latissimus dorsi kasıdır. Kalıcı implant göğüs ön duvarı kaslarının üzerine ve sırttan kaydırılan latissimus dorsi kas-deri flebinin altına yerleştirilir.

Özellikle mastektomi sonrası meme deri flebinde belirgin defekt olduğu durumlarda, sadece implant kullanılarak yapılan işlem yeterli olmayacağı ve iyi bir kozmetik sonuç bırakamayacağı için kas-deri flebi ile onarım gerekecektir.

Orta ve büyük çaplı memelerde iyi bir kozmetik sonuç elde edilebilir. Sırttaki kesi izinin sütyen çizgisi altında kalmasına özen gösterilir.

SADECE HASTANIN KENDİ DOKULARININ KULLANILDIĞI GİRİŞİMLER

Hastanın kendi dokularından yararlanmak düşünüldüğünde sıklıkla latissimus dorsi kas-deri flebi (LD flep - sırt kası) ve transversus rektus abdominis flebi (TRAM flep - karın ön duvarı kas ve yağ dokusu) kullanılmaktadır.

Latissimus dorsi kas-deri flebi (LD flep - sırt kası)


 

Orta büyüklükte memeleri olan hastalarda latissimus dorsi kas-deri flebi onarım için uygun bir tercihtir. Gerektiğinde flebin altına bir protez koyarak (diğer memede herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan) uygun simetri ve görünüm sağlanabilir. Bu işlemle onarım birçok hastada sağlamlığı, potansiyel doku hacmi (± protez) ve komplikasyon oranlarının düşük olması nedeniyle günümüzde öncelikle tercih edilmesi gereken bir tekniktir.

Transversus rektus abdominis flebi (TRAM flep - karın ön duvarı kas ve yağ dokusu)


 

Karşı meme ile uygun bir simetri yakalamak için daha fazla dokuya ihtiyaç duyulan hastalarda tercih edilir. İki tipi vardır:

• Pediküllü (damarları korunarak flebin transfer edilmesi)
• Serbest (flebi besleyen damarların kesilip, doku transferi yapıldıktan sonra uygun şekilde yeniden damarlarla birleştirilmesi)

Serbest TRAM flebin kozmetik sonuçları daha iyidir ancak daha uzun süren ve daha çok tecrübe gerektiren bir ameliyattır. Operasyon sırasında mikrocerrahi tekniklere ihtiyaç duyulur.

TRAM-flep ile onarım sonrasında karın ön duvarında fıtık oluşmaması için karın duvarına sentetik-yama koymak gerekebilir. Daha önceden karın bölgesi operasyonu geçirmiş olan hastalar için uygun bir tercih değildir.

 

Bu makale 20 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Op. Dr. Ali Özlük

Op. Dr. Ali Özlük, 1966 yılında Kırıkkale’de doğdu. Tıp eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ve mezuniyetinin ardından, ihtisasını 1997 yılında Ankara Onkoloji  hastanesinde tamamladı ve genel cerrahi uzmanı  unvanını aldı. 1997 ile 1999 yılları arasında Serik Devlet Hastanesi’nde; 1999 ile 2008 yılları arasında Antalya Devlet Hastanesi’nde ve 2008 ile 2011 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı.2011 ile 2015 yılları arasında Antalya Memorial-Medstar hastanesinde görev yaptı. Halen Özel muayenehane hekimliği yapmaktadır. 1992 yılından bu güne meme hastalıkları ve meme kanseri cerrahisi ile ilgilenmektedir. 2011 yılında İtalya ‘da Milano’da IEO (Avrupa Kanser Merkezi) ve 2014 yılında Pittsburg Magee-women Hospıtal meme kanseri tedavisi  ve onkoplastik cerrahi ile ilgil ...

Etiketler
Onkoplastik cerrahi
Op. Dr. Ali Özlük
Op. Dr. Ali Özlük
Antalya - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube