Meme kanseri cerrahisinde mastektomi nedir? cilt koruyucu mastektomi nasıl uygulanır?

Meme kanseri cerrahisinde mastektomi nedir? cilt koruyucu mastektomi nasıl uygulanır?

MASTEKTOMİ

Mastektomi; memenin meme ucu ile beraber tamamının alınması işlemidir.Mastektomi günümüzde sadece meme dokusunun alındığı basit mastektomi ve modifiye radikal mastektomi dediğimiz meme dokusu ile beraber koltuk altı lenf bezelerinin çıkarıldığı ameliyat şekli olarak gruplandırılabilir.Mastektomiler sonrasında ameliyat alanı düz olur ve genellikle yatay bir çizgi şeklinde kesi izi olur.Mastektomi tümörün meme içerisinde dağınık olduğu durumlarda,tümör dokusunun meme cildini içine aldığı (meme derisinde kanser hücreleri vardır)olgularda,inflamatuar meme kanserinde (lokal ileri evre meme kanseridir.meme cildi iltihaplı gibi görünür),meme kanseri için meme koruyucu uygulanmış fakat kanser meme içerisinde tekrarlamış olan hastalarda,radyoterapi uygulanamayacak olgularda önerilir.

Mastektomiler geçmişte yaygın olarak uygulanan klasik ameliyatlardır.Günümüzde onkolojik tedavilerde olan gelişmeler sayesinde hastanın yaşam kalitesininde önemsendiği cerrahi yöntemlerin daha minimalize edildiği işlemler uygulanmaktadır.Mastektomi olacak kadınlarda cilt koruyucu mastektomi dediğimiz meme derisinin ve çok özel koşullarda meme ucununda korunduğu meme başı koruyucu mastektomilerde uygulanmaktadır.İnflamatuar meme kanseri olmayan ve tümörün cilde ve meme başına yayılmamış her olgu cilt koruyucu mastektomiye adaydır.Cilt koruyucu mastektomi uygulanan hastalarda ameliyat sırasında plastik cerrahi ekibi ile birlikte eşzamanlı olarak meme içi boşaltıldıktan sonra hastanın kendi öz dokuları ile (tercihen karından veya sırttan alınan dokularla) veya implant dediğimiz protezlerle meme onarımı yapılır.Bu grup ameliyatlar klasik mastektomiler kadar onkolojik güvenliği yüksek ameliyatlardandır.

CİLT KORUYUCU MASTEKTOMİ

Meme kanseri cerrahisinde son yıllarda popülarize olan cerrahi yöntemdir.Bazı hastalarda tümörün meme cildini içine almadığı durumlarda meme derisinin büyük bir kısmı korunarak meme içi boşaltılır ve eş zamanlı olarak hastanın kendi dokuları ile (karından veya sırttan ) veya implant dediğimiz protezler ile meme onarımı tamamlanır.Bu yöntem ile hasta tek bir seansda meme dokusunun yerine hastayı tatmin eden düzeyde bir meme şekline kavuşmuş olur.Böylece memenin alınmasına bağlı olabilecek kimi hastalarda görülen olumsuz etkileri engellemiş oluruz.Hastalarda ameliyat yerinde daha az yara izi ve iyi bir estetik sonuç elde edilir.

MEME UCU KORUYUCU MASTEKTOMİ

Son yıllarda uygulanan meme başının ve meme cildinin beraber korunduğu meme içinin boşaltılarak meme onarımının plastik cerrahi yöntemlerle yapıldığı ameliyat şeklidir.Meme ucu koruyucu mastektomiler genellikle erken evre tanı alan meme kanserinde ,tümörün küçük ve meme başından uzak yerleşimli olgularda tercih edilir.Ameliyat sırasında meme ucunun altından ince bir doku örneği frozen section (donuk kesit ) denilen hızlı patolojik incelemeye gönderilir.Eğer meme ucunda kanser hücreleri görülmez ise meme ucu korunur.Hastalık varsa meme ucu feda edilir.Meme ucu koruyucu mastektomilerde meme ucunun kanlanması ve sinirsel uyarımı bazen değişebilir.Buna bağlı olarak meme ucunda şekil bozukluğu,renk değişikliği,his kaybı ve duyarlılığında azalma bazen gelişebilir.Meme ucu koruyucu mastektomi işlemi öncesinde kanserin meme içerisindeki pozisyonu radyoloji uzmanı ile detaylı değerlendirilmeli ve onarımın plastik cerrahi uzmanı ile beraber değerlendirilmesi önerilir.

KORUYUCU RİSK AZALTICI MASTEKTOMİ (PROFİLAKTİK RİSK AZALTICI MASTEKTOMİ)

Son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler ve aile öyküsünün meme kanserinde önemli olduğunun bilinmesi sonucunda meme kanseri tanısı almadan yüksek risk profiline sahip bir grup kadına koruyucu amaçlı risk azaltıcı mastektomiler eş zamanlı olarak plastik cerrahi işlemlerinden olan meme onarımı yöntemleri ile birlikte yapılmaktadır. Profilaktik mastektomi uygulanması için kişinin meme kanseri ile ilgili genetik testleri yaptırıp,genetik danışmanlık almalı ve sonra meme cerrahı ile olabilecek bütün seçenekleri ( estetik beklentileride dahil edilerek)konuşmalı ve öyle karar vermelidir.

 

Bu makale 19 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Op. Dr. Ali Özlük, 1966 yılında Kırıkkale’de doğdu. Tıp eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ve mezuniyetinin ardından, ihtisasını 1997 yılında Ankara Onkoloji  hastanesinde tamamladı ve genel cerrahi uzmanı  unvanını aldı. 1997 ile 1999 yılları arasında Serik Devlet Hastanesi’nde; 1999 ile 2008 yılları arasında Antalya Devlet Hastanesi’nde ve 2008 ile 2011 yılları arasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı.2011 ile 2015 yılları arasında Antalya Memorial-Medstar hastanesinde görev yaptı. Halen Özel muayenehane hekimliği yapmaktadır. 1992 yılından bu güne meme hastalıkları ve meme kanseri cerrahisi ile ilgilenmektedir. 2011 yılında İtalya ‘da Milano’da IEO (Avrupa Kanser Merkezi) ve 2014 yılında Pittsburg Magee-women Hospıtal meme kanseri tedavisi  ve onkoplastik cerrahi ile ilgil ...

Op. Dr. Ali Özlük
Op. Dr. Ali Özlük
Antalya - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube