Meme göğüs ön duvarında bulunan salgı yapan bir bezdir.Yağ dokusu ve süt salgılayan hücreler ve bu salgıyı taşıyan kanallardan meydana gelen meme dokusundan oluşur.Süt salgılayan hücreler bir araya gelerek bir grup oluştururlar (lobül).Bunlarsda salgılarını süt kanallarına verirler .Süt kanalları birleşerek ana kanalı oluştururlar .Buda meme başına açılır.Süt salgılanması gebeliği takiben salgılanan hormonlar sayesinde olur.Yaş ilerledikçe meme dokusunun miktarı azalır yağ dokusunda artış görülür.

Meme hastalıkları aşağıdaki şikayetlerle kendini gösterebilir

Memede ağrı

Ele gelen kitle

Meme başında sıkmayla veya kendiliğinden akıntı gelmesi

Meme başında çekinti meydana gelmesi

Meme derisinde portakal kabuğu görünümü

Meme derisinde kızarıklık ve ısı artışının olması

MUAYENE VE TETKİKLER

Meme muayenesi birey tarafından kendi kendine yapılabilir. Sol meme muayenesi yapılırken sol el başın üzerine konulur. Sağ elle meme başının etrafından başlayarak parmak uçları ile içten dışarı doğru ışınsal tarzda yapılır.Sağ meme muayenesi yapılırken sağ el başın üzerine konulur ve sol elle muayene yapılır.

Meme hastalıkları için kontrol yapılırken kullanılan diğer tetkikler

Meme Ultrasonu

Mamografi (40 yaşın üzeri kadınlarda yapılır)

Tru-cut Biyopsi (memede kitle saptanan doktor tarafından ileri inceleme gereke görülürse kitlenin içine özel bir iğne yardımı ile girilerek içeriğin örneklenmesidir)

Meme başı akıntı yayması (meme başında akıntı varsa bu akıntıdan camlara örnekler alınarak mikroskopta incelenmesi esasına dayalıdır.

MEME APSESİ

Meme dokusu içinde genelde kanalların tıkanmasına bağlı olarak biriken salgıya mikroorganizmaların yerleşmesi ile iltihabi halalmasıdır. Kendini memede ağrı , kızarıklık şişlik, ısı artışı ile gösterir. Tedavisi apse olan bölgenin üzerinden bir kesiyapılarak iltihabın boşaltılmasıdır.

MEMEDE KİTLE

Solid kitleler (sert) veya kistik kitleler (içinde sıvı bulunur) veya her ikisinin bir adar olması şeklinde ortaya çıkarlar. Kitlelerin tanısı; muayene, meme USG ve mamografi ve MR ile konulur. Muayene ile ele gelmeyen fakat meme USG ve mamografi ile saptanan kitleler olabilir. Bunlar gösterdikleri özelliklere göre takip edilebilir. Veya USG veya mamografi eşliğinde iğne ile işaretlenip ameliyatla çıkarılır. Meme ultrason ile tespit edilen kitlelerden gerekli görüldüğü taktirde iğne ile biyopsi yapılabilir.
Ameliyatla çıkarılan kitleler mikroskop ile incelenerek iyi veya kötü huylu olduğu ortaya konur. Kitle iyi huylu çıkarsa hasta belli aralıklarla kontrollere çağrılır. Ek bir tedaviye gerek yoktur.

MEME KANSERİ

Kitle kötü huylu çıkarsa, tümörün karakterine göre ek bir ameliyat gereksinimi doğar. Bundan önce hastalığı evre ve yaygınlığının ortaya konması için çeşitli tetkikler gerekebilir. Bunlar içinde Alkalen fostataz değeri, karın USG, Akciğer tomografisi, daha ileri durumlarda PET CT gerekebilir.

Eğer hastalık başka organlara veya uzak lenf ndolarına yayılmışsa esas tedavi kemoterapidir. Bazen tedaviye neoadjuvan kemoradyoterapi ile başlanır. Böylelikle tümörün küçültülmesi ve daha iyi bir cerrahi yapılması amaçlanır. Günümüzde memenin mümkün lduğunca korunması amacı güdülmelidir. Eğer tanı doğru konur, evreleme doğru yapılır ve hücre karkterleri ortaya doğru konursa meme kenaserinde bireyselleştirilmiş teravi ile hem kozmetik hem onkoloji mükemmel sonuçlar elde edilebilir. kemoterapi, radyoterapi ve cerrahinin multidisipliner bir yaklaşım modeliyle meme kanseri tedavisinde uygulanmasıyla kür oranlarında ciddi artışlar sağlanmıştır.

Meme kanseri cerrahisinde onkolpastik cerrahi yöntemler kullanılarak hem onkolojik hem de kzometik başarı daha da artırılabilir. Meme kanseri cerrahisinden sonra günümüzde daha sık olarak simetri sağlayıcı cerrahiler de yapılamaya başlanmıştır. Cerrahi tedavisinde pek çok ameliyat biçimi vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

Tümörün bulunduğu bölge çevre dokuyla birlikte tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkarılabilir.

Meme başı ve meme derisi korunacak şekilde meme dokusunun tamamı çıkarılabilir ve aynı seansta vücudun kendi dokusu ve/ veya implant konarak rekonstrüksiyon ve yeni meme yapılması.

Meme başıyla birlikte meme dokusunun tamamı çıkarılabilir.

Bazı tümörlerde koltuk altındaki bezelerin de alınması gerekebilir.

Bazı tümörlerde karşı memede de tümör gelişme ihtimali bulunduğundan karşı taraf memenin de alınması ve her iki memenin erken rekontrüksiyonla yeniden oluşturulması.

Meme alındıktan sonra hastalığın durumu ve hastanın isteğine bağlı olrak alınan meme dokusunun yerine protez yerleştirilebilir.

Eğer meme uygunsa tümörün plastik cerrahi yöntemlerine uygun olarak çıkarılması ve her iki memeye eşitleyici simetri cerrahisi uygulanması.


İstanbul Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!