Meme Büyütme

Meme küçüklüğünün nedenleri nelerdir?
Gebelik ve emzirme sonrası, meme tümörü, yaşlanma yada ergenlik sonrası yapısal olarak memeler küçük kalabilir. Bu durumlarda küçük olan memeyi büyültmeye yönelik yapılan ameliyatlarla estetik meme oluşturmak mümkündür. En sık yapılan meme büyütme girişimi silikon protezlerle yapılandır. Dünyada 1962 yılından beri, 50 yıldır 2 milyondan fazla meme implant (protez) ameliyatı yapılmıştır.
Ameliyat, meme dokusu veya kas altına yerleştirilen meme protezleri ile meme hacminin artırılmasıdır.
Öncelikle plastik cerrah ayrıntılı muayene yaparak, memenin büyüklüğü, cildin ve göğüs kafesinin yapısını değerlendirerek ameliyatı etkileyecek faktörleri hastaya anlatır. Örneğin meme cilt dokusu belirgin sarkmış bir hastaya ek olarak fazla cildin alınması gerektiğini ve buna bağlı ek kesiler yapılması gerektiğini anlatır.

Protez yerleştirilirken kullanılan kesiler nelerdir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Bilinen 4 cerrahi teknik kullanılır. En sık kullanılan yöntemler inframammarian(meme alt kısmının göğüs kafesine birleştiği bölgenin hafif üzerine yapılan meme altı kesisi) ve periareolar (meme başının etrafındaki koyu renkli derinin alt kısmımda yarımay şeklınde kesi) kesiler ile yapılır. Daha nadir kullanılan teknikler ise koltuk altına yapılan aksilla kesi ve çok daha nadir olarak da göbek( umblikus) çevresi yapılan kesi ile endoskopik olarak protez yerleştirme işlemi olup genelde cerrahlar arasında tercih edilmemektedir. Bu tekniklerin hepsinin yararlı ve zayıf noktaları vardır. Örneğin meme altı kesi (yaklaşık 3-4 cm) ile yapılan teknikte protez cerrahın istediği bölgeye yerleştirip mükemmel bir görünüm elde edilir; Dezavantajı ise kesi izinin diğer tekniklere göre daha fazla olabilir. Meme başı çevresinde yapılan kesi izi daha az kalabilir ancak meme ucunda kalıcı hissizlik oluşabilir. Koltuk altında yapılan kesinin en büyük avantajı memede görünen izin olmamasıdır ancak cerrahın görüş alanı kısıtlı olduğundan protez daha yukarda kalabilir. Kısaca yapılacak kesinin yeri plastik cerrahın tercihine, hastanın beklentilerine ve kullanılacak protezin tipine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Önceden hasta ameliyat sonrasında memesinin nasıl olacağını görebilir mi?
Hastalar cerraha başvurduklarında meme büyüklüğünü tarif etmekte zorlanırlar. Genellikle de kullandıkları sütyen büyüklüğünü söyleyerek daha büyük ölçüde sütyen kullanmak istediklerini söylerler. Cerrah özellikle hastanın beklentilerini anlamalı, standart ölçümleri hesaplayarak uygun protezi seçmelidir. Son yıllarda bazı bilgisaray programlarından faydalanarak hasta ameliyat öncesi meme büyüklüğünü üç boyutlu olarak görebilmektedir. Bazı cerrahlar ameliyat esnasında “sizer” denilen deneme protezleriyle değerlendirme yaparak kalıcı proteze karar verebilirler.

Meme implantı (protez) memenin neresine yerleştirilir?
Meme protezleri 3 bölgeye yerşleştirilebilir. Meme dokusunun altına, meme altında bulunan göğüs duvarı kasının altına ve her ikisinin karışımı şeklinde hazırlanan boşluğa yerleştirilebilir. Genelde cerrah protezin nereye yerleştireceğine muayane sonrası karar vererek hastayı bilgilendirir.

Meme implant(protez) çeşitleri nelerdir?
Silikon jel içeren ve serum fizyolojik içeren protezler olarak ikiye ayrılırlar. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle beraber koheziv jel denilen protez kesilse dahi içindeki jel silikonun dışarıya akmadığı silikon protezler üretilmiştir. Protezi anatomik(damla şeklinde) veya yuvarlak olarak iki şekildedir. Hasta beklentileri ve memenin özelliğine göre cerrah ve hasta hangi şeklin olacağına karar verirler. Dünyada plastik cerrahların % 95’den fazlası silikon jel içeren protezleri tercih etmektedir.

Meme protezlerinin kanserle ilişkisi nedir?
Meme protezinin, kansere neden olmadığı çok sayıda bilimsel araştırmalarla saptanmıştır. Bu çalışmalarda, 20-40 yıl gibi çok uzun zaman takip edilen hastalar değerlendirilmiş olup protezi konulan hastalarda normal kadınlara göre meme kanseri oluşma oranı farklı çıkmamış hatta biraz daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu düşük oranın nedeni protez ameliyatı olan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası rutin meme kontrollerini zamanında yaptırmaları olarak belirtilmiştir. Protez ameliyatı sonrası proteze bağlı allerji, toksik etki gibi yan etkiler bildirilmemiştir. Yaklaşık 50 yıldır son derece güvenli oldukları bilinmektedir.

Ameliyattan önce neler yapılmalı?
Hasta 1 hafta önceden (ideal olan 10 gün önce), aspirin vb ağrı kesicileri ( kanı akışkan hale getiren ilaçlar), E vitamini içeren vitaminleri, alkol ve doğum kontrol ilaçlarını kullanmayı kesmelidir.
Muayene sonrası cerrahınız rutin tetkikler dışında, meme ultrasonografi(USG), mammografi ve/veya MR isteyebilir.

Ameliyat ne kadar sürer?
Ameliyatın özelliğine bağlı olarak yaklaşık 1-2 saat arasında tamamlanır. Ameliyatı sonrası pansuman yapılarak, ameliyat sütyeni uygulanır. Cerrahın tercihine bağlı olarak her memeye birer adet dren (açılan boşluğa biriken kan ve sıvıların dışarı alınması için kullanılan silikondan üretilmiş madde) yerleştirilir ve bu drenler genelde ameliyat sonrası 1. gün alınabilir. Ameliyat sonrasında olabilecek ağrı ilaçlarla kontrol altına alınır. Hastanın genelde bir gün hastanede kalması yeterlidir.

Ameliyat riskleri nelerdir?
Tüm cerrahi işlemlerin kanama ve enfeksiyon da dahil olmak üzere belirli riskleri vardır. Hematom (kan birikintisi) oranı % 0.5-3, enfeksiyon oranı % 2.2 ve sinir hasarı %15 olarak bildirilmiştir. Protezin yer değiştirmesi ve kesi izi ise diğer risklerdir.
Ancak ameliyat izleri 6 ay – 1 sene sonra belli belirsiz hale gelecektir.
Ameliyatların en önemli riski(komplikasyonu) %5-30 oranında değişen kapsül kontaktürü diye isimlendirdiğimiz durumdur. Bu durum protez etrafında vücudun oluşturduğu dokunun memenin şeklini bozması, aşırı sert olarak ele gelmesidir. Bu risk uygun büyüklükte protez konulması, operasyon sonrasında masaj yapılması, ameliyatın steril şartlarda yapılması ile azalacağı belirtilmektedir.
Her iki memedeki iyileşme sürecinin farklılığına bağlı olarak meme asimetrisi oluşabilir. Ameliyatı sonrası hafta ve aylarda memede farklı derecelerde sertleşme ortaya çıkabilir. Cerrahınız bu durumlarda meme masajı önerebilir. Ameliyatı takiben meme uçlarında %15’e kadar duyu kaybolabilir, fakat çoğu hastada duyular zamanla geri dönecektir.
Ameliyat daha sonraki yıllarda süt vermeye engel olur mu?
Hayır olmaz, protez sonrası hastalar süt verebilirler. Yapılan araştırmalarda normal silikon protez uygulanmamış kadınların sütündeki silikon oranıyla, protez yapılmış kadınlardaki silikon oranlarında bir farklılık saptanmamıştır.

Meme protezlerinin yırtılma riski var mıdır?
Tüm yabancı maddelerde olduğu gibi protezlerde de bir kullanım ömrü vardır. FDA( Amerika ilaç ve gıda dairesi) bu süreyi 10 yıl olarak belirtmişlerdir. Risk birikimseldir ve her yıl yaklaşık %2 oranında olduğu belirtilmektedir. Ancak pratikte 40 yıl önce çok geri bir teknoloji ile yerleştirilmiş protezlerin günümüzde çıkartıldıkları düşünülürse FDA’in açıkladığı sürenin teorik bir uyarı olduğu söylenebilir.


İstanbul Plastik Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!