Masabaşı çalışanları “karpal tünel sendromuna” dikkat!
Masabaşı çalışanları “karpal tünel sendromuna” dikkat!

Elde sinir sıkışması olarak bilinen “Karpal Tünel Sendromu” özellikle geceleri artan ağrı ve uyuşma hissi ile uyku düzenini altüst eden bir hastalıktır. Eskiden sadece kadınlarda görülen bu hastalık çamaşırcı hastalığı olarak da bilinirdi. Bilgisayarların yoğun olarak kullanıldığı çağımızda bu sendrom hem erkek hem de kadınlarda görülmektetir.

Karpal Tünel Sendromu nedir?

Karpal Tünel Sendromu, başparmak dahil elin ilk üç parmağını tutan, ilerleyici özellikte, ağrı ve uyuşma belirtileri gösteren bir tuzak nöropatisidir. Genellikle median, yani koldaki en kalın sinirin, bilek düzeyinde sıkışması veya baskı altında kalmasıyla ortaya çıkar. Median sinir, başparmağın iç taraf yüzeysel duyusu ile işaret, orta ve yüzük parmağının duyusunu taşır. Bu sinir bileğimizde karpal tünel olarak bilenen küçük bir kanaldan geçerek dağılır o nedenle hastalık bu kanalın ismiyle anılır.

Hangi meslek grupları risk altında

Bilekteki sinir sıkışmasıyla karakterize edilen Karpal Tünel Sendromu, masa başı işi yapan kişilerde sıklıkla görülmektedir. Ayrıca el işi ve çok sık temizlik yapan, yer ve duvar silen, çamaşır sıkan ve hamur yoğuran kadınlarda da bu sendroma rastlanmaktadır. El bileğinin çok zorlaması ve median siniri çevreleyen kılıfın sertleşerek siniri sıkıştırmasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlığın ilk üç parmakta elektrik çarpması, elde güçsüzlük, bilekten dirseğe kadar uzanan bölgede ağrı ve uyuşma şeklinde belirtileri vardır. Geceleri artan bu ağrı kişiyi uykusundan uyandıracak derecede de olabilir.

Genellikle 30 – 50 yaş arası kadınlarda daha sık görülen Karpal Tünel Sendromu, marangozlar, fırçayla boya ve resim yapanlar, tenisçiler, sık sık bulaşık yıkayanlar ve şoförler gibi sürekli kol ve bileğini hareket ettiren kişilerde görülebilir. Erkeklerde KTS’ nin en sık rastlandığı meslek grubu kasaplıktır. Bu rahatsızlık kadınlarda hamilelik sırasında geçici olarak ve hipotiroidi olanlarda da görülebilmektedir. Karpal Tünel Sendromu'nun meydana gelmesinde romotoid artirit, damar anomalileri, tendinitis, şişmanlık, periferik sinir tümörleri veya kistleri gibi bazı hastalıklar da etkilidir. İleri yaşlarda dejeneratif eklem hastalığına bağlı olarak benzer şikayetler ortaya çıkabilir. Sık alkol tüketimi olanlar, damar hastalıkları yaşayanlar ve şeker hastaları da risk grubunda yer alıyor.

Karpal Tünel Sendromu'nun Nedenleri Nelerdir?
Sürekli el bileğinin zorlanması, romatolojik hastalıklar, travmalar, endokrin hastalıklar, diyabet gibi metabolik hastalıklar, bir bant şeklinde median sinirin üzerini örten karpal bağlar üzerinde skar, yani yara dokusu oluşturarak bu bağların kalınlaşmasına neden olur. Kalınlaşan bu doku median sinir üzerine baskı yapar, bunun sonucunda sinir giderek incelip, duyu iletim özelliğini kaybeder ve sinir dokusu ölümüne yol açabilir. Parmaklar ve ellerde ortaya çıkan güçsüzlük geç kalındığında sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir.

Hastalığın Teşhisi İçin EMG Testi Gerekiyor!

Teşhiste hasta şikayetlerinin kolaylık sağlamaktadırlar, giderek artan ilk üç parmağın yarısında uyuşukluk, ellerini sallamak suretiyle geçen gece ağrıları, başparmağa ait kaslarda erimeyi takip eden zamanlarda güçsüzlük, el ve kollarda uyuşukluk, ağrı, kuvvet kaybı ve el bileğinde karpal bağın bulunduğu yere refleks çekici ile vurulduğunda, el parmaklarında elektrik çarpma hissinin KTS teşhisinde yeterlidir. KTS’den şüphe edildiğinde hastadan mutlaka % 90’ın üzerinde kesin tanı konulabilen EMG testi istenir. Bazen hastalığın başlangıç döneminde, hastalar şiddetli ağrıdan şikayetçi olsalar bile EMG testi normal çıkabilir. Doğru teşhis için hastalığın başlangıcından itibaren en az 20 gün ila 6 aylık bir süre geçmesi gerekir.

Karpal Tünel Sendromu’nun Tedavisi

Bu rahatsızlığın tedavisinde siniri sıkıştıran basının kaldırılması esas hedeftir, bu da daha çok cerrahi olarak gerçekleştirilir.

Konservatif Tedavi: KTS’ de orta veya hafif derecede ağrı ve uyuşukluk varsa konservatif tedavi denenebilir. Geceleri elin yüksek bir yere konulmasının yanı sıra analjezik etkili antienflamatuar ve B kompleks vitaminleri verilir. El ve koldaki ağrı nedeni ile el bileğini sıkıca saran kişiler farkında olmadan sinire daha çok bası yaparak hastalığın daha hızla ilerlemesine, kısa sürede adale erimesine ve gece ağrılarının artmasına neden olur. Orta derecede rahatsız olanlarda ağrının geçmesini sağlayan lokal steroid uygulanabilir. Ancak sinir üzerindeki bası devam ettiğinden sinir hasarı artar ve tedavi yanıltıcı olabilir.

Cerrahi Tedavi: İlaç tedavisi ile şikayetleri geçmeyen hastalar, rahatsızlık ilerlemeden cerrahi tedaviye alınmalıdır. Sinir üzerindeki bası ortadan kalktığında nöral fonksiyonda hızla iyileşme görülecektir. Lokal anesteziyle uyuşturulan elin orta hattında el kıvrım çizgileri arasına yapılan 1–1,5 cm’lik kesiyle median sinirin üzerindeki karpal bağ kesilerek sinir serbestleştirilir. Klasik ameliyatta kesi boyutu artarken ameliyat mikroskobu veya endoskopik yöntemle yapılan işlemlerde kesi boyutu ve ağrı seviyesi azalacaktır. Aynı zamanda dikişsiz olan bu yöntemde cilt estetik açıdan da kusursuz görünür ve hasta aynı gün evine gönderilir.


İstanbul Nöroloji uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!