Lif ve posa nedir?

Lif ve posa nedir?

Diyet posası, bitki hücre duvarını oluşturan nişasta olmayan polisakkaritler, sindirilmeyen oligosakkaritler, fenilpron polimeri olan lignin ve dirençli nişastadan oluşan karışımdır.

Diyet posası suda çözünür ve çözünmez olmak üzere iki grup altında toplanır. Değişik analitik yöntemlere göre çözünür posa toplam diyet posasının %15-50’si arasında değişir. Genelde diyetle alınan posanın çoğunluğu çözünmez posadır.

Posa Konsentraları

Teknolojik süreçlerle doğal kaynaklardan posa konsentraları üretilmektedir. Bunlardan qum arabic, quar sakızı (guar gum), konob fasulye sakızı (conob bean gum), psyllium tohumu kabuğu, yulaf kabuğu %90 diyet posası içerir. Narenciye posası, bezelye posası, mısır kepeği ve soya polisakkaridinin diyet posası içeriği %60-85 arasında değişir. Yulaf kepeği %15-20, buğday kepeği %40-50, arpa %15, pirinç kepeği %20-30 diyet posası içerir. Bu nedenlerle ticari olarak üretilmiş bu ürünlerin tamamı diyet posası olarak kabul edilmez.

Yüksek Lifli Diyet

Beslenmede çeşitlilik oluşturulmalı. Örneğin tahıl ve kurubaklagillerin birlikte tüketimi gibi

Lif içeriği yüksek gıdalar tercih edilmeli.

Tam tahıllı ürünler seçilmeli

Günde en az 5 porsiyon (400 gram) sebze ve meyve tüketilmeli.

Meyve suyundan ziyade meyvenin kendisi yenmeli.

Meyve ve sebzeler kabuğuyla tüketilmeli.

Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketimi sağlanmalıdır.

Düşük Lifli Diyet

Tam tahıllı ürünler, kurubaklagiller, bazı meyve ve sebzeler tüketilmemeli.

Et ve süt ürünlerinin tüketiminde posa açısından bir sıkıntı yoktur.

Lifli gıdalar tüketilmemeli.

Lif/Posa İçerikleri

Posa içeriği en yüksek besinler sırasıyla; kuru baklagiller, tahıllar, sebze-meyvelerdir.

Meyveler; elma, armut, çilek, portakal, kayısı (kuru veya komposto), incir (kuru veya komposto)

Sebzeler; kuru domates, asma yaprağı, enginar, fasulye, bezelye

Kurubaklagiller; kuru fasulye, yeşil ve kırmızı mercimek, nohut, maş fasulyesi

Tahıllar; bulgur, arpa, çavdar, kepek, mısır kepeği, mısır unu, yulaf, arpa kepeği, buğday kepeği

Diğer; yağlı tohumlar (tatlı badem, ceviz), yer fıstığı, kakao

Posa İçin Besinlerde Etiket Dili

Yüksek Posa; ≥ 5 g/porsiyon

İyi Kaynak; 2,5 – 4 g/porsiyon

Posa İlavesi; ≤2,5 g/porsiyon

What is Fiber / Pulp?

Dietary pulp is a mixture of non-starch polysaccharides, indigestible oligosaccharides, phenylpron polymer lignin and resistant starch that form the plant cell wall.

Dietary fiber is divided into two groups as water-soluble and insoluble. According to different analytical methods, soluble pulp varies between 15-50% of the total dietary fiber. In general, the majority of dietary fiber is insoluble fiber.

Pulp Concentrates

Pulp concentrates are produced from natural resources through technological processes. Of these, qum arabic, quar gum (guar gum), konob bean gum (conob bean gum), psyllium seed husk, oatmeal contains 90% diet pulp. The dietary pulp content of citrus pulp, pea pulp, corn bran and soy polysaccharide ranges from 60-85%. Oat bran 15-20%, wheat bran 40-50%, barley 15%, rice bran 20-30% dietary fiber. For these reasons, not all of these commercially produced products are considered dietary fiber.

High Fiber Diet

Diversity should be created in nutrition. For example, the consumption of grains and legumes together

Foods with high fiber content should be preferred.

Whole grain products should be chosen

At least 5 portions (400 grams) of vegetables and fruits should be consumed daily.

The fruit itself should be eaten rather than the fruit juice.

Fruits and vegetables should be consumed with the skin.

Legumes should be consumed 2-3 times a week.

Low Fiber Diet

Whole grain products, legumes, some fruits and vegetables should not be consumed.

There is no problem in the consumption of meat and dairy products in terms of fiber.

Fibrous foods should not be consumed.

Fiber / Pulp Contents

Foods with the highest pulp content, respectively; legumes, cereals, vegetables and fruits.

Fruits; apple, pear, strawberry, orange, apricot (dried or compote), fig (dried or compote)

Vegetables; dried tomatoes, vine leaves, artichokes, beans, peas

Dry beans; dried beans, green and red lentils, chickpeas, mung beans

Cereals; bulgur, barley, rye, bran, corn bran, corn flour, oats, barley bran, wheat bran

Other; oil seeds (sweet almonds, walnuts), peanuts, cocoa

Label Language for Foods for Pulp

High Pulp; ≥ 5 g / portion

Good Resource; 2.5 - 4 g / serving

Addition of Pulp; ≤2.5 g / serving

Bu makale 9 Kasım 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Dyt. Cevşen BUL, Acıbadem Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünde başladığı eğitimini başarıyla tamamlayarak “Diyetisyen” unvanını almıştır. Yetişkin hastalıklarında beslenme tedavilerinde uzman olup özellikle onkolojide beslenme ve beslenme destek sistemleri (Enteral & Parenteral Beslenme) alanlarında çalışmaktadır.

Dyt. Cevşen BUL, mesleki çalışmalarına ise, Online Terapi ile devam etmektedir.

Etiketler
lif/posa nedir?
Dyt. Cevşen Bul
Dyt. Cevşen Bul
İstanbul - Diyetisyen
Facebook Twitter Instagram Youtube