Kasık fıtığı ameliyatında ister açık ister kapalı onarım olsun amaç; fıtığın yani defektin olduğu yerin onarılıp mümkünse bir yama konarak nüks etmesinin engellenmesidir.Laparoskopik(kapalı) kasık fıtığı ameliyatları yalnızca 3 delikten milimetrik kesilerle yapıldığı için oldukça az girişim gerektiren bir operasyondur.Bu yüzden açık operasyona göre kesinin daha küçük olması; enfeksiyon oranını azaltır,ameliyat sonrası ağrı ve geç dönemde kronik cilt hassasiyetlerini azaltır.Ayrıca kozmetik açıdan da açık operasyona göre daha avantajlıdır.Ameliyattan kısa bir süre sonra kesi yerlerinin bulunması oldukça güç bir hale gelir.Bu operasyon tüm kasık fıtıklarında uygulanabilmekle beraber, iki yönlü olanlar ve nüks etmiş vakalarda açık operasyona göre çok daha avantajlı ve kolay bir işlemdir.

TEP ve TAPP isimli iki yöntem mevcuttur.Her 2 yöntemde de 3 adet milimetrik kesi yapılıp buradan girilen kamera ve aletler ile işlemler yapılmaktadır. TAPP işleminde karın içine karbondioksit gazı verilip fıtık bölgesi onarılır ve buraya uygun yama konulup işlem tamamlanırken TEP yönteminde karın zarı ile fasya arası diseke edilip bu alana karbondioksit gazı verilir ve bu bölgede onarım yapılıp yama konduktan sonra işlem sonlandırılır.Genellikle poliprolen yama kullanılmaktadır.Genel anestezi alamayan, geçirilmiş alt karın bölgesi operasyonu olan hastalar ve bu bölgeye radyoterapi almış hastalarda göreceli olarak kontrendikasyon mevcut olup bu vakalarda açık cerrahi düşünülebilir. Avantajlı bir işlem olup aynı anda hem sağ hem de sol taraf kontrol edilebilir ve gözden kaçan küçük fıtıklar varsa bu sırada görülüp onarılabilir.Ayrıca bu bölgeye konan yamalar femoral kanal denen bölgeyi de sardığı için ilerde oluşabilecek muhtemel femoral fıtık ihtimalini de azaltmış olur.Ameliyat sonrası ertesi gün hastalar taburcu olabilmekte ve hastaların işgücü kaybı olmamaktadır.Bu yüzden açık ameliyata göre deneyimli merkez ve cerrahlarca yapıldığında oldukça avantajlı bir yöntemdir.


Aydın Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!