Karın duvarı fıtıkları oluştukları yerlere göre değişik isimler almaktadır.Göbekte oluşan fıtıklara umblikal herni, göbek üzerinde yer alan fıtıklara epigastrik herni, geçirilmiş ameliyat sonrası oluşan fıtıklara insizyonel herni vs.denir. Hemen hepsinde temel sorun zayıf karın duvarına bağlı fıtıklaşan organ ya da organlardır.Hepsinde temel tedavi cerrahi olup yamalı ya da yamasız onarım olabilmekte;açık ya da kapalı(laparoskopik) cerrahi yapılabilmektedir. Bunlar içinde en avantajlı ve nüks oranı en az olanı laparoskopik yama konan onarımlar olarak görülmektedir. Cerrahları en çok uğraştıran fıtıklar ameliyat sonrası oluşan kesi yeri fıtıkları olup genellikle büyük fıtıklardır.Obezite, diabet gibi nedenlerle hastaların başına gelebilmekte olup onarımında çeşitli sorunlar olabilmektedir.

Açık onarımında eski kesi yerini baştan başa klasik olarak kesip buradaki yapışık olan barsakları dikkatlice yaralamadan ayırıp karın içine göndermek,sonrasından fıtığı onarıp üzerine yama koymak gereklidir. Bu geniş fıtıklara konacak büyük yamalar için kas ile cilt altı arasında büyük boşluklar oluşturmak gerekir ve bu boşluklar için ameliyat sonrası dren yerleştirilip günler hatta haftalarca bu drenlerden gelen sıvı takip edilir.Bu ameliyat sonrası hastalar çok ağrılı bir süreç yaşayabilirler. Drenleri tıkanırsa enfeksiyon riski ile karşılaşırlar ve en az 2 ay korse ile dolaşmak zorundadırlar.Bu yapılan dev kesiler yerine karnın yan tarafından milimetrik 3 adet kesi yapılarak kamera ve çalışma aletleri sokularak yapılan laparoskopik onarımda ise karın duvarı yeniden açılmadan yapılan bir ameliyat söz konusudur. Bu şekilde kamera ile tüm defektler ortaya konur. Açık onarımda ise küçük fıtıklar gözden kaçabilmekte ve bu da nükslere sebep olabilmektedir. Ayrıca yama karın içine konulduğundan cilt altı ile kas arasında dev bir aralık oluşturulmak zorunda kalınmamaktadır.Bu şekilde ameliyat sonrasında haftalarca takip edilecek ve sıvı gelecek birkaç dren konmak zorunda kalınmamaktadır.Bu da enfeksiyon kaynağının olmaması için bir avantajdır.Ayrıca dev bir kesi yapmayıp kozmetik olarak da avantaj sağlanmaktadır.Laparoskopik onarımlarda enfeksiyon ve nüks yok denebilecek kadar azdır.Yaklaşık 2 gün içinde hastalar işlerine dönebilirler ve işgücü kaybı yaşamazlar.Bu yüzden tecrübeli cerrahlar ve merkezlerde yapılan laparoskopik onarım açık onarımdan çok daha avantajlıdır.


Aydın Genel Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!