Koruyucu ortodontik tedavi
Koruyucu ortodontik tedavi

Diş-çene ve yüz yapılarının normal ilişkilerinin korunması ve bu ilişkileri bozacak etkenlerin en erken dönemde ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalardır.

Çocukta herhangi bir anomali mevcut değildir, ancak anomaliye neden olabilecek etkenler mevcut ise, bunlar koruyucu uygulamalar ile ortadan kaldırılır.

Koruyucu ortodonti; bireylerin büyüme ve gelişimini sistemli bir şekilde izleyerek, çocuğu ve yakınlarını eğiterek,gerektiğinde basit önlemler ile, gerektiğinde apareyler uygulayıp, muhtemelen ilerde ortaya çıkabilecek anomalileri önlemeyi amaçlayan bir ortodonti bölümüdür.

Koruyucu Ortodontik tedbirleri Uygulamak İçin Ortodontist Olmaya Gerek Yoktur

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NELERDİR?

Fizyolojik olmayan yalancı emzik ve biberon başlıkları,

Parmak emme,

Anormal yutkunma,

Ağızdan solunum,

Dil emme,

Yanak emme-ısırma,

Tırnak yeme,

Kalem vs. ısırma,

Çevreyi taklit,

Elin çeneye dayanması,

Bruksizm.

DİĞER ETKİLER…

* Artı dişler,

* Anormal labial frenulumlar,

* Primer kontaktlar,

* Persiste dişler,

* Kongenital diş eksikliği,

* Sürme (erupsiyon) gecikmeleri,

Kemik bariyeri,

Scatris doku,

Foliküler kist,

Süt dişi kökleri,

Ankyloz,

Kas ekzersizleri.

ÇÖZÜM YOLLARI:

* Kötü alışkanlıklarda çocuk iletişim kurulacak yaşta ise; İKNA (telkin) yolu kullanılmalıdır.

* Bunun için ebeveynler şiddet kullanmamalıdır.

* Gerekirse çocuk psikoloğu ile temas kurulmalıdır.

Önemli Soru...?

Ortodontik Anomaliler Çocuğu Nasıl Etkiler?

* Çiğneme Bozukluğu,

* Fonasyon “

* Yutkunma “

* Solunum “

* Psikolojik “ , sorunlar yaratır.

Koruyucu Ortodontinin Hedefleri:

1. Yer rezervlerinin kontrolu,

2. Diş sürme zamanlarının kontrolu,

3. Oral fonksiyonların kontrolu,

4. Karieslerin kontrolu ve florlama,

5. Kötü alışkanlıkların engellenmesi,

6. Kaybolan yerlerin tekrar kazanılması,

7. Çevrenin bilinçlendirilmesi,

8. Oral hijyenin sağlanması,

9. Periyodik bakım.

Genel olarak insan sağlığının korunması, tedavi edilmesinden daha kolay, ucuz ve az zaman alıcıdır.

Her zaman, her yere ve istenen düzeyde, özellikle tedavi edici sağlık hizmetlerini yeterince götürmek zordur. Bunlar sağlansa dahi, tedavi edici sağlık hizmetlerinin pahalı oluşu, uygulama zorluğu ve sonuçlarının her zaman yeterli olamayışı, koruyucu sağlık hizmetlerini her zaman ön plana çıkarmaktadır.

Bireyin sağlıklı olması; genetik, beslenme, spor ve çevre gibi faktörlere bağlıdır. Kültür ve ekonomi gibi faktörler ise, bunlar üzerinde oldukça büyük etkendir.

Bunlar gözönüne alındığında,koruyucu tıp ve dişhekimliği anlayışının önemi ortaya çıkmaktadır.

Uğraş alanımız olan diş-çene ve yüz bölgesindeki anomalilerin düzeltici tedavisinin (corrective treatment) pahalı, zor ve uzun süreli olması da düşünüldüğünde, ortodontide de koruyucu hizmetin önemi ortaya çıkmaktadır.

Önemli…

*İnsan Sağlığının Korunması, Tedavi edilmesinden Daha Kolay, Ucuz ve Az Zaman Alıcıdır.

*Tedavi Edici (Corrective Treatment) Sağlık Hizmeti, Bireyin ve Ülkenin Ekonomik Yapısı ile Yakından İlgilidir.

*Kültür ve Eğitim, Koruyucu Tedavide Büyük Etkendir.

Koruyucu ortodontinin önemi özetlenebilir:

1. Ortodontik anomalilerin büyük bir çoğunluğunun irsi olmayıp, sonradan kazanılmış olması,

2. Mekanik ortodontik tedavilerin uzun süreli olması,

3. Tedavilerin zor ve pahalı olması,

4. Tedavi süresince taşınan apareylerin, hastanın fonksiyonlarını ve psikolojisini etkilemesi,

5. Özel malzemelere gereksinim duyulması,

6. Her zaman ve her yerde ortodonti uzmanlarının bulunmayışı,

7. Hastanın tedavi süresince sabır ve uyumunun olması.

"Çocuğun diş bakımı anne karnında başlar" deyimi, koruyucu ortodontinin hangi noktadan başlayacağını, en açık şekilde belirtmektedir.


Bursa Diş Hekimi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!