KORONER BYPASS AMELİYATLARI

Anjiyo sonucuna göre önemli damar hastalıklarının varlığı durumunda, özellikle kalp fonksiyonlarının koroner arter hastalığı nedeniyle bozulduğu durumlarda genellikle operasyon gereklidir. Operasyonun gerekli olduğu durumlar şu şekilde özetlenebilir.

 • Çok damar hastalıkları
 • Özellikle sol ventrikülü kanlandıran damarlarda ciddi daralmalar olduğunda
 • Damarların yukarı bölümlerinde olan daralmalar,
 • Kalp fonksiyonlarının bozulduğu durumlar,
 • Kalpte ANEVRİZMA denilen ve sol karıncığın bir kısmının kasılma yeteneğini kaybederek kanın göllendiği bir kese şeklinde balonlaşmanın olduğu durumlar.
 • Sol ana koroner damarda önemli daralmanın varlığında,
 • Mitral kapağın fonksiyonunun önemli oranda bozulduğu durumlar,
 • Anjiyoplasti işleminin başarısız olduğu durumlar,
 • Kalp krizi sırasında kalbin fonksiyonunun dolaşımı sağlayamayacak kadar bozulduğu durumlar
 • Koroner damar hastalığıyla beraber cerrahi olarak düzeltilmesi gereken başka bir kalp rahatsızlığının olduğu durumlar

Bypass ameliyatında genel prensip tıkalı damarın alt kısmına kan akımının tekrar ulaşmasını sağlamaktır. Bu işlem göğüs kemiğinin arkasından çıkarılan İNTERNAL MAMMARY ARTER (IMA), koldan alınan RADYAL ARTER, bacaktan alınan SAFEN VEN gibi damarları köprü gibi kullanarak tıkalı damarın altındaki bölüme ağızlaştırma şeklinde sağlanır. Bypass ameliyatlarında gereken bütün damarlara bypass yapılması gerekir.

BY-PASS Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir ?

Bypass ameliyatları için şu anda uygulanan 3 yöntem vardır:

KLASİK YÖNTEM : Şu anda en çok uygulanan yöntemdir. Hasta uyutulur ve sternum kemiği açılarak kalp tam anlamıyla görünür hale getirilir. Hastanın dolaşımı bir kalp-akciğer pompası tarafından sağlanır. Operasyon sırasında kalp çoğunlukla durdurulur ve hasta damarlar iyice görülerek emniyetle bypassları yapılır.Bu yöntemde hasta damar sayısının adedi ne olursa olsun önemli değildir. Ayrıca kalbe ek uygular yapılması gerekiiyorsa bu uygulamalar rahatlıkla yapılır. Emniyetli bir yöntemdir.

MİDCAB :Bu ameliyatlarda göğsün ön-yan tarafından küçük bir kesi yapılarak sadece operasyon yapılacak damarın belirli bir kısmı görüntülenir. Direkt görüntü sahasında kalmayan uygulamalar için TORAKOSKOPİK uygulamalar ile indirekt olarak görüntü sağlanır. Tek damar hastalarına uygulanabilecek bir yöntemdir. Ancak üzerinde önemli tartışmalar vardır. Hala yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır. Özellikle işlem sırasında önemli bir sorun oluşması durumunda açık tekniğe geçmek için harcanan süre sırasında hasta için riskli durumlar ortaya çıkabilmektedir.

OPCAB ( Çalışan kalpte pompasız yapılan yapılan bypass ameliyatları = Off-pump bypass)

Son yıllarda gelişen bir takım aparatlar ve teknikler sayesinde bypass ameliyatlarının önemli bir kısmı kalp çalışırken yapılabilmektedir. Özellikle ekstrakorporeal dolaşımı ve yaratacağı reaksiyonları tolere etmekte güçlük çekebilecek hastalarda bypass ameliyatları kalp çalışırken yapılmaya çalışılır. Söz edilen riskli hasta grupları;

- İleri yaştaki hastalar

- Kalp fonksiyonlarında ciddi bozukluk olan hastalar,

- Akciğer sorunları olan hastalar,

- Kanama problemi olma olasılığı yüksek hastalar,

- Böbrek problemi olan hastalar,

- Yakın bir zamanda başka bir ameliyat geçirmesi gereken hastalar,

Çalışan kalpte, kalp akciğer makinesı kullanmadan ameliyat edilen hastalar ameliyat sonrasında klasik tekniklerle ameliyat edilen hastalara oranla çok daha hızlı toparlar ve çok hızlı normal yaşama dönerler.

Cerrah için en doğru olan teknik en iyi uyguladığıdır. Bu nedenle hastaların doktorlarını alışık olmadıkları teknikler için zorlamamaları gerekir. Hiç unutulmamalıdır ki doktorlar hastaları için daima onlara en uygun olduklarını düşündükleri tedaviyi yaparlar.

Bypass ameliyatları ne şekilde yapılırsa yapılsın aşağıdaki hedeflere ulaşmak önemlidir:

 • Özellikle ileri yaşta olmayan hastalar için bypass yapılması gereken bütün damarlara bu işlemin yapılması (full revaskülarizasyon)
 • Hastanın ameliyattan sonra yıllar boyunca ameliyat öncesi şikayetlerinin kaybolması veya önemli oranda azalması,
 • Ölüm oranının ameliyat olması gerektiği halde olmayan hastalara göre çok daha az olması

BYPASS AMELİYATLARINDAN SONRA NE YAPMALI

Bypass ameliyatları kalp dışı birçok ameliyata göre daha yüksek risklidir. Ancak gelişen teknoloji ve cerrahi ekiplerdeki deneyimlerle rutin olarak uygulanan bir ameliyat olmuştur .

Yüksek başarısına ve düşük riskine rağmen yine de ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gereken önemli konular vardır. Ameliyatınızı izleyen günlerde , ameliyatta vücudunuza yerleştirilen dren ve kateterler çekildikten sonra , kendi başınıza yürüyebildiğinizde, yemek ve içmek fonksiyonları düzeldiğinde, ritm ve tansiyon açısından taburcu olmanıza engel bir durumunuz kalmadığında evinize gönderileceksiniz. Bu genellikle ameliyat sonrasındaki 4.-7. günlere rastlar.

Göğüs kemiğinizin kaynaması ve tam iyileşmesi 50-55 günlük bir zaman alır. Bu zaman zarfında evdeki yatağınızda baş kısmınız hafif yukarıda olacak şekilde sırtüstü yatmanızda yarar vardır. Genellikle ilk 30 gün yatış konusundaki bu zorunluluk hastaları bir miktar tedirgin ederse de sonradan alışılır. Ameliyattan önce sırtüstü yatmaya alışmamış kişiler için bu biraz daha zordur.

Hareketsiz kalmamak çok önemlidir. Eve çıktığınızda ilk 3-4 gün evde , daha sonra ise uygun hava şartlarında dışarı çıkarak 15 dakika ile başlayıp sonra kendinizi iyi hissettikçe artan yürüyüşler yapmalısınız. Yürüyüşünüzdeki tempo sizi nefes nefese bırakmayacak bir hızda olmalıdır. İyileşme sürecinin ilerleyen günlerinde performansınız daha düzelecek ve hızınız kendilindiğinden artmaya başlayacaktır.

Taburcu olduktan sonra eğer şeker hastalığınız yoksa kuvvetinizi ve moralinizi biraz toplayana kadar belirli bir rejim yapmanız gerekmiyor. Ancak daha sonra hastaneden taburcu olurken size verilen diyete uymalısınız.

Taburcu olurken size önerilen ilaçları dikkatle kullanırken tansiyon ve nabzınızı günde iki veya üç defa kontrol etmeyi ve bunları kaydetmeyi unutmayın. İlaçları kullanırken herhangi bir rahatsızlığınız olursa veya tansiyon ve nabzınızda olağan dışı değişiklikler gözlerseniz doktorunuzu arayınız.

Hastaneden çıkışınızı takibeden özellikle ilk 10 gün boyunca hastanede yapmakta olduğunuz solunum egzersizlerinize devam edin.

Ameliyat sırasında göğsünüzün iç kısmında alınan İMA ( internal mammarian arter = meme/göğüs atardamarı nedeniyle ameliyat kesinizin yan tarafında bir miktar uyuşukluk hissi olabilir. Çoğunlukla 6-7 ay içinde azalarak kaybolur.)

Ameliyattan sonra bazı hastalarda bir miktar depresyon görülebilir. Bunu doktorunuzla görüşerek gerekiyorsa onun vereceği bazı ilaçlarla düzeltebilirsiniz. Diğer taraftan her ne olursa olsun başarılı ve büyük bir ameliyat geçirdiğinizi , bu ameliyatla hastalığınızın ortaya çıkaracağı problemlerin ve risklerinizin çok daha az olacağını ve önümüzdeki günlerin sizin için çok daha iyi olacağını bu nedenle şanslı olduğunuzu düşünerek rahatlayabilirsiniz.


Ankara Kalp Damar Cerrahi uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!