Deneyimli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından heparinli bir tüpe alınan 1-2 ml. kord kanı oda ısısında ve aynı gün içinde ulaştırılmalıdır. Kısa süreli kan kültürü yapılmaktadır. Raporlandırma süreci 3-4 gün sürmektedir. Prenatal tanı uygulaması için ideal zamanlamanın gecikmiş olduğu durumlarda yapılır. Genetik danışma ile sunulmalıdır.

35 yaş ve üzerindeki tüm gebelikler

Tarama testlerinde 1/300 den daha riskli olan durumlar

Ultrasonografide saptanan fetal anomaliler veya şüpheli bulgular

Down Sendromlu gebelik öyküsü bulunan kadınların daha sonraki tüm gebelikleri.

Daha öncesinde amniyosentez veya düşük materyalinden yapılan kromozom analizlerinde patoloji saptanmış olup sonraki gebeliklerinde kromozom düzensizlik tekrarlama riski artmış bulunanlar

Anne ve babanın kendi kromozom analizlerinde kromozomal düzensizlik (translokasyon, inversiyon) saptanmış olanlar.

Moleküler genetik testlerle prenatal tanısı yapılabilen tek gen hastalıkları için risk taşıyan aileler.


Bursa Genetik Uzmanı uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!