Konversiyonda kazançlar

Konversiyonda kazançlar

Konversiyon bozukluğu psikodinamik açıdan incelendiğinde karşımıza çıkan iki önemli kavramdan ilki birincil kazançlar ifadesidir. Freud, incelediği vakalarda bastırılmış dürtünün dışa vurulması ile ortaya çıkan bir rahatlama gözlemlemiş, histeride kaynağı çocukluk dönemlerine kadar götürmüş ve yaşanan fiziksel kayıpları o dönemdeki travmalar ile ilişkilendirmiştir. Yasak olan bir davranış veya isteğin dışı vurumundan veya tekrar etmesinden kişi kendini korumuştur diyerek birincil kazançlara vurgu yapar(akt. Morris, 2002). Burada bilinçdışı bir çatışmayı ve beraberinde gelecek bunaltıyı önler ve bir organ ya da duyu yitimi karşılığında hasta bu sorunlardan kurtulmuş olur(akt. Öztürk ve Uluşahin, 2016).

             Bireyde ortaya çıkan bu belirtilerin, aynı zamanda kişiyi hoşlanmadığı bir faaliyetten, kişiden ya da durumudan koruduğunu söylemiş ve bu durumu da ikincil kazanç olarak nitelendirmiştir(akt. Morris, 2002).  Örneğin kişi hasta olduğu gerekçesiyle ilgi ve bakım görebilir veya  sorumluluklarından uzak kalabilir. Birincil ve ikincil kazançların sağlanması tamamen bilinçdışıdır ve bu kazançlardan ötürü hastayı suçlamak yanlış bir davranış olacaktır.

Bu iki kavramın bir diğer önemi ise belirtiler ve hastalığın devamlılığı arasındaki ilişkidir. Kişide belirtiler birincil kazançlar sayesinde oluşurken, hastalığın devamlılığı ikincil kazançlar sayesindedir(Alpat, 2017).

Kaynakça

Alpat, B. (2017). Konversiyon bozukluğunda psikolojik dayaklılığın ve başa çıkma tarzlarının etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Işık Üniversitesi, İstanbul.

Morris, C.G. (2002) Psikolojiyi anlamak (Psikolojiye giriş) (3. Baskı). (H. B. Ayvaşık, ve M. Sayıl, Çev. Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Öztürk, M. O. Ve Uluşahin, N. A. (2016). Ruh sağlığı ve bozuklukları (14. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.

Bu makale 17 Şubat 2021 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Psk. Ahmet Sönmez,lisans öncesi eğitimlerinin ardından, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü 2016 senesinde şeref öğrencisi olarak tamamlamış ve Psikolog unvanı almıştır. Yüksek lisansına ise Yakın Doğu Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Bölümün'de devam etmektedir.

Mezuniyetinin ardından askerlik hizmetini tamamlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından istihdam edilmiş, bir yıl süre RDM amiri olarak görev yapmıştır.Hizmet süresince bireysel danışma ve grup danışmaları yönetmiş olup Ekim 2017 tarihinde başarı belgesi ile ödüllendirilerek görevini tamamlamıştır.
Kişisel gelişimi için bir çok eğitim,seminer ve kongreye katılmıştır.

 Psk. Ahmet Sönmez mesleki çalışmalarına Terapal Psikoloji’de devam etmektedir.

Psk. Ahmet Sönmez
Psk. Ahmet Sönmez
Ankara - Psikoloji
Facebook Twitter Instagram Youtube