Kolon kanseri, nedenleri, tanı ve tedavisi

Kolon kanseri, nedenleri, tanı ve tedavisi

Tüm kanserlerde erkeklerde 3., kadınlarda ise 2. sıklıkta görülen kanserlerdir.

Genellikle sinsi bir seyri vardır. Özellikle rektal kanama şikayetinin hemoroide bağlanıp endoskopik muayenenin ihmal edilmesi durumunda hastalık ancak ileri evrelerinde tanınabilmektedir
En çok 50-75 yaşları arasında görülür.
Kanser en çok sol kolonda yerleşir.

Neden Olarak:
o Ailevi faktörler(kalıtım)
o İltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve crohn)
o Çevresel ve beslenmeye ait faktörler (yağ, posadan fakir beslenme … vs)

Belirtiler :
o Sol kolon tutulumunda ileus bulguları (bağırsak tıkanması) gelişebilir.
o Her düzeyde tümörlerde makattan kanama ve kansızlık(anemi) şikayeti olabilir.

Tanı:
• Erken tanı ile sağ kalım oranı atırılmıştır.
• Özellikle 40 yaş üzeri makattan kanama şikayeti olanların öncelikle kanser olmadığı kanıtlanmalıdır. Bu hastalara kalın barsak grafileri ve/veya kolonoskopi yapılmalıdır (kalın bagırsağın kamera ile izlenmesi).
• Kanser tarayan laboratuvar testlerinden (ca19-9, cea) yararlanılabilir.
• Hastanın ve hastalığın durumuna göre tomografi ve ultrasonografi tanı için kullanılabilir.

Tedavi:
• Hastalığın yerleşimine göre kalın barsağın bir bölümü geride tümör dokusu kalmayacak şekilde çıkartılır.
• Hastalığın erken evrede (polip evresinde) endoskopik olarak tanınması durumunda ameliyat gerekmeksizin endoskopik olarak tedavi sağlanabilir.
• Kalın barsak kanserleri en çok karaciğere yayılır, karaciğerdeki yayılım sınırlı ise (karaçigerin bir lobunu tutmuş ve 5 den az ise) ameliyata karaciger rezeksiyonuda eklenir(hastalıklı kısmın çıkarılması).
• Hastalığın durumuna göre hastaya ameliyat sonrası kemoterapi gerekebilir.

Ekibimiz Tarafından Kolorektal Kanser Tedavisinde Uygulanan Yöntemler ...
• Senede 100 kadar krk vakası tedavi edilmektedir
• Rektum kanserlerinde uyguladığımız ameliyat öncesi radyoterapi ile hem ameliyat sonrası tam tedavi (kür) oranı artmakta hem de stoma (barsağın karına ağızlaştırılması) gereksinimi çok azalmaktadır.
• Rektum kanserlerinde uyguladığımız total mezorektal eksizyon (barsak lemfatiklerinin tümüyle ve sistematik bir tarzda eksizyonu) yöntemi ile uzun vadede tümör eradikasyonu ve uzun yaşam sürelerine ulaşılabilmektedir.

KOLON KANSERİNDEN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YOLU BOL FOSALI DİYET VE DÜZENLİ ARALIKLARLA YAPTIRILAN KOLONOSKOPİDİR.

Bu makale 17 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Bahadır Ege

Prof. Dr. Bahadır EGE, 1995-2001 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde tıp eğitimini tamamlamış ve tıp doktoru unvanı almıştır. 2001-2007 yılları arasında ise Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda ihtisasını yapmış ve Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur.

Mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında 2007-200 yılları arasında Batman Devlet Hastanesi'nde ve 2008-2009 yılları Yalova Devlet Hastanesi'nde görev yapmış olan Prof. Dr. Bahadır EGE, 2011 yılında Ankara'ya dönerek Koru Hastanesi'nde Genel Cerrahi uzmanı ve Başhekim olarak 2014 yılına kadar görev yapmıştır. Yine aynı üniversitede 2014 yılında Genel Cerrahi Doçentlik kadrosuna atanmıştır. 

Özel Koru Ankara Hastanesi'nde görev yapmış olup mesleki çalışmalarına özel muayenehanesi'nde devam etmektedir.

Etiketler
Kolon kanseri belirtileri
Prof. Dr. Bahadır Ege
Prof. Dr. Bahadır Ege
Ankara - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube