Kekemelik ve nedenleri

Kekemelik ve nedenleri

Kekemelik, konuşmanın akıcılığının normal olmayan şekilde bir sesin ve ya hecenin yinelenmesi, uzatılması ya da çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi sonucunda ortaya çıkma durumudur.

Kekemelik , sadece bir konuşma engeli değildir.  Kekeme olmak, kişiye farklı bir sosyal ve ekonomik dezavantaj yükler. Kekemelik  bir iletişim bozukluğu olmasına rağmen, soruna eşlik eden duygusal bir yönü vardır. Kekemelikdoğal yapısı, bireyin duygusal düzenini bozabilir.  Kekeleyen kişiler, özellikle çocuklar, hayal kırıklığı, utanma ve kızgınlık hissedebilirler.Kekemelik  Bu olumsuz duyguların, bireyin benlik imajı üzerinde zararlı etkileri de olabilir.

Kekemelikğin Yaygınlık Oranı:  Kekemelik Çocukluk döneminde çocuklarının %4’ünde kekemelik gözlenebilir.Kekemelik  Çocukluk döneminde görülen kekemeliğin %75´i kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.KekemelikDolayısıyla 4 çocuktan 3´ü akıcı olarak konuşmaya; 1´i de, kekelemeye devam etmektedir.


Kekemelik ve Yaş: Kekemeliğin genellikle 2-7 yaşları arasında, ender olarak da yaşamın daha sonraki yıllarında başladığı belirtilmektedir. Kekemeliğin başlama yaşı, vakaların yaklaşık %90 ında 2-4 yaşları arasında görülmektedir.Kekemelik Genellikle uzatmalarla birlikte tekrarlamaların ortaya çıkması ile başlar.Kekemelik Çocuk konuşurken duraklama ve yineleme yapabilir.

Kekemelik ve Cinsiyet: Kekemeliğin erkeklerde kadınlardan daha sık görüldüğü belirtilmiştir.Kekemelik Yapılan araştırmalar erkek-kadın oranının ¼ gösterdiğini belirtmektedirler.

Kekemeliğin Nedenleri

Kekemelik çocukların anne, baba ve kardeşlerinin %20´sinde, ikinci derece akrabaların yaklaşık %5´inde kekemelik veya kekemelik öyküsü olduğu öğrenilmiştir.Kekemelik Bu durum bozukluğa genetik bir yatkınlığın neden olabileceğini düşündürmektedir.

Kekemeliğe neden olarak gösterilen bir diğer şey ise, olumsuz anne-baba tutumları, çocuğun yaşadığı yoğun korkular ve şoklar olarak gösterilmektedir.

Kekeme çocukların %51´inde ayrılık anksiyetesi yaratan zedeleyici yaşantılar, örneğin; annenin ölümü, anneden ayrılma, kardeşin doğumu, okula başlama ve okul sorunları belirlenmiştir. Kekemelik  %53.3 olguda da ailenin ya da hastanın görüşüne göre zedeleyici bir yaşantı olarak kabul edebileceğimiz çeşitli korkular belirlenmiştir.KekemelikAvrupa ve Amerika´da yapılan çalışmalarda da kekemelikte stres faktörlerinin önemli oranlarda olduğu bildirilmiştir.

Kekemelik nedenini açıklamaya yönelik ilk nörofizyolojik modellerden biri serebral dominans kuramıdır. KekemelikBu kuramda konuşmanın beyinde atipik lateralize olduğu, her iki hemisferde de temsil edildiği ve bu nedenle konuşma akıcılığının etkilendiği belirtilmiştir. Kekemelik Uygunsuz lateralizasyonun konuşma kaslarına giden motor uyarıların merkezi senkronizasyonunun bozulmasına ve kas hareketlerinin yanlış zamanlamasına neden olarak konuşma akıcılığında bozulmaya yol açtığı ileri sürülmüştür.

Kekemelik Neden tam olarak bilinmese de, günümüzde kekemeliğin salt korkulardan ya da genetik yatkınlıktan çok biyolojik, psikolojik,  genetik ve çevresel etkenlerin birlikteliği ile ortaya çıktığı kabul edilmektedir.

Kekemelik Klinik Özellikler

Kekemelik Konuşma akıcılığını etkileyen ses ve hece tekrarları, bloklar, söylenmesi zor sözcükler yerine başka sözcükler kullanma ve yinelemeler gibi belirtiler görülebilir. Kekemelik  Bunun yanında göz kırpma, tikler, dudak ve yüz hareketleri, kafa hareketleri, sıkıntılı nefes alma davranışları ya da yumruk sıkma gibi motor davranışlar eşlik edebilir.Kekemelik Okul başarısı, mesleki başarı ve toplumsal iletişim olumsuz etkilenmektedir. Kekemelik sıklık ve şiddet açısından farklılıklar gösterebilir. Şarkı söyleme, fısıltılı konuşma, gürültülü ortamlarda, yalnızken konuşma ya da gecikmiş işitsel bildirim durumlarında kekeleme genellikle azalır. Ancak gergin ve kaygılı ortamlarda ya da iletişimde baskının hissedildiği durumlarda (topluluk karşısında konuşma, yabancı biriyle konuşma, otorite figürleri ile konuşma) kekemelik artar. Kekemelik önlemek için kelime değişikliği yapma, grup karşısında veya telefonda konuşmama gibi kaçınma davranışları gözlenebilir. Kekemeliğe bağlı duygusal, eğitimsel ve mesleki sorunlar bireyin işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kekemelik Fonolojik bozukluk, sözel anlatım bozukluğu kekemeliğe eşlik edebilir. Kekemeliğe bağlı anksiyete, depresyon ve öz güvende azalmalar olabilir. Kekemelik akademik başarıyı, meslek gelişimini ve meslek seçimini olumsuz etkileyebilir.

Kekemelik Ayırıcı Tanı Kekemelik küçük çocuklarda ortaya çıkan normal akıcılık aksaklıklarından ayırt edilmelidir.Kekemelik  Bu çocuklar sıklıkla tam kelime veya cümlecik tekrarı gösterirken kekeme olan bireylerde genellikle kelimenin tamamı veya bir parçasında tekrarlama, uzatma ve bölme gösterir.

Savaş Çelik

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Bu makale 16 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Dil Konuşma Bozuklukları Uzmanı Savaş ÇELİK, 1974 yılında Adana Ceyhan’da doğdu. Sırayla Eskikent Köyü İlkokulunu, Osmaniye Derviş Paşa Ortaokulunu ve Osmaniye Atatürk Lisesini bitirdikten sonra,1995 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yaklaşık 12 yıl MEB’de Öğretmenlik yaparken, 2011 yılında, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliğine kaydını yaptırdı. 2014 yılında yüksek lisans derecesini  aldı. Hala Tekirdağ’da, Çorlu ilk Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde ve Yaşam Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezinde Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışmaktadır. Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Down Sendromlu Çocukların Kelime Edinimlerine, Tepki İsteme Model Olma Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Katıldığı  Kongrel ...

Etiketler
Kekeme
Dil ve Konuşma Terapisti Savaş Çelik
Dil ve Konuşma Terapisti Savaş Çelik
Tekirdağ - Dil Konuşma Bozuklukları
Facebook Twitter Instagram Youtube