Kalın barsak kanseri nedir? nasıl tedavi edilmelidir?

Kalın barsak kanseri nedir? nasıl tedavi edilmelidir?

Kolon ve Rektum Tümörleri

 

Kalın barsak ve kalın barsağın son kısmı olan rektumdan kaynaklanan kanserlerdir. Tüm dünya üzerinde her yıl kolon ve rektum kanserine bağlı 655,000 ölüm meydana gelmektedir. Amerika'da her yıl 140,000 kişiye kolon veya rektum kanseri tanısı konurken, yine her yıl 60,000 kişinin bu nedenle öldüğü tespit edilmiştir. Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı'nın 1998 yılında yayınladığı kanser türlerinin görülme sıklığının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; kalın barsak kanserleri kadınlarda ikinci, erkeklerde üçüncü sırada yer almaktadır.

 

Genellikle sinsi bir seyri vardır. Özellikle rektal kanama şikayetinin hemoroide bağlanıp endoskopik muayenenin ihmal edilmesi durumunda hastalık ancak ileri evrelerinde tanınabilmektedir.

 

Kalın barsak ve rektum kanseri herhangi bir yaşta ortaya çıksa bile 50 yaş sonrasında risk artmaktadır. 

 

%20 hastada ise ailesel geçiş söz konusudur, ancak geri kalan %80 hasta'da aile hikâyesi bulunmamaktadır.

 

Ailede (birinci ve ikinci derecede akrabalar) ve /veya kendisinde; aşağıdaki hastalıkların olması riski arttırmaktadır.

 

·      Kalın barsak kanseri hikâyesi

 

·      Kalın barsak polipi hikâyesi olması

 

·      Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi iltihabi barsak hastalığı olanlar (8-10 yıldan fazla süre ile hasta olanlarda risk artar)

 

·      Meme, yumurtalık ve rahim kanseri olanlar
 

 

Diet; hayvansal yağlar, düşük lifli gıda, alkol, sigara, şişmanlık ve sedanter yaşam riski arttırır.

 

Sol kolon tutulumunda ileus bulguları (barsak tıkanması) gelişebilir. Her düzeyde tümörlerde makattan kanama ve kansızlık (anemi) şikayeti olabilir. 

 

 

 

Erken tanı ile sağ kalım oranı arttırılmıştır.

 

Özellikle 50 yaş üzeri makattan kanama şikayeti olanların öncelikle kanser olmadığı kanıtlanmalıdır. Bu hastalara kolonoskopi yapılmalıdır (kalın barsağın kamera ile izlenmesi). 

 

Kanser tarayan laboratuvar testlerinden (CA19-9, CEA) yararlanılabilir. 

 

Hastanın ve hastalığın durumuna göre karın tomografisi, MR'ı tanı için kullanılabilir. 

 

 

 

Öncelikli tedavi cerrahidir. Cerrahi ile kanserli olan barsak bölgesi ve onu besleyen damarları ve lenfleri içeren yağ dokusu çıkarılır. Sonrasında kemoterapi ve radyoterapi cerrahi tedaviye ek olarak uygulanabilir.

 

Hastalığın erken döneminde (polip evresinde) endoskopik olarak tanınması durumunda ameliyat gerekmeksizin endoskopik olarak tedavi sağlanabilir. 

 

Eğer kanser erken tanı konur ve tedavi edilirse, hastaların %80-90'ı sağlığına kavuşur. Tanı geç evrelerde konursa, iyileşme şansı %60 veya daha altına düşer.

 

Kolorektal kanserli hastaların %5'inden azında, cerrahi olarak hastalıklı olan kalın barsağın çıkarılmasının ardından, geri kalan kalın barsağın karın duvarına ağızlaştırılması gerekebilir. Bu işleme de kolostomi (stoma) açılması denir.

 

Kalın barsak kanserleri en çok karaciğere yayılır, karaciğerdeki yayılım sınırlı ise (karaçigerin bir lobunu tutmuş ve 5 den az ise) ameliyata karaciger rezeksiyonuda eklenir (hastalıklı kısmın çıkarılması). 
               Proktoloji ünitemizde uluslar arası düzeyde yetkin, tanınan ve çağdaş tedavilere bizzat katkı sağlayan bir ekibin konsept ve uygulamaları ile karşılaşacaksınız. Sorununuzun tedavisinde bütüncül ve akademik bir yaklaşımın unsurlarıyla tanışacaksınız.

 

Hastalığın doğru tanısı, hangi evrede olduğu, eşlik eden başkaca bir patoloji olup olmadığı yönünde süratle irdeleme yapılacak ve sizinle ayrıntılı olarak paylaşılacaktır. Ne kadar çok bilirseniz, bize o kadar yaklaşır ve yardımcı olursunuz.

 

Tanı ve tedavide size uygulanacak hiçbir işlemde ağrı duymamanız sağlanacaktır. Tam bilgilendirme yapılmadan hiçbir işlem uygulanmayacaktır.

 

 

 

Ekibimiz Tarafından Kolorektal Kanser Tedavisinde Uygulanan Yöntemler ...

 

·         Senede 100'den fazla kolon ve rektum kanseri vakası tedavi edilmektedir.

 

·         Cerrahi tedavilerde ileri teknoloji, yeni teknikler uluslara arası standartlarda hastalara uygulanmaktadır.

 

·         Erken dönem rektum kanserlerinde makattan endoskopik olarak tümör rezeksiyonu-transanal endoskopik operasyonlar (TEO)

 

·         Kolon ve rektum tümörlerinde minimal invaziv cerrahi-laparoskopik ya da SILS başarı ile yapılmaktadır.
• Rektum kanserlerinde uyguladığımız ameliyat öncesi radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) ile hem ameliyat sonrası tam tedavi (kür) oranı artmakta hem de stoma (barsağın karına ağızlaştırılması) gereksinimi çok azalmaktadır. 
• Kolon kanserlerinde uyguladığımız total mezokolik eksizyon ve rektum kanserlerinde uyguladığımız total mezorektal eksizyon (barsak lenfatiklerinin tümüyle ve onkolojik prensipler doğrultusunda eksizyonu) yöntemi ile uzun vadede tümör eradikasyonu ve uzun yaşam sürelerine ulaşılabilmektedir.

 

 

Bu makale 16 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Sezai LEVENTOĞLU, lisans öncesi eğitimlerinin ardından 1988 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1994 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasına ise 1997 yılında aynı üniversitesinin Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda yapmış ve 2002 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. 2002 yılından beri Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sezai LEVENTOĞLU, 2007 yılında Columbia University, New York Presbyterian Hospital'da çalışmalar yapmıştır. 2009 yılında ise Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçentlik kadosuna atanmıştır. Aynı yıl Cleveland Clinic Foundation, Digestive Disease Center, Colon and Rectal Surgery Departmanı'nda Observer olarak çalışmalarda bulunmuştur.  Avrupa Kolorektal Cerrahi Derneği (ESCP), Amerika Kolorekt ...

Etiketler
Kolon kanseri tedavisi
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Ankara - Genel Cerrahi
Facebook Twitter Instagram Youtube