Kalça estetiği ve popo estetiği: neden ve nasıl?

Kalça estetiği ve popo estetiği: neden ve nasıl?

KALÇA ve POPO ESTETİĞİ:

 

Bir çok kültürde kısmi bir çıplaklık tabusu vardır ve bundan en fazla nasibi alan kalçalardır. Bu nedenle tüm kıyafetlerin dizaynı kalçaları örtecek şekilde yapılmıştır. Fakat... bu kıyafetler aynı zamanda kalçaları da vurgulayacak şekilde yapılır.

Poponun ve kalçanın yeri çok eski kültürlerden beri vardır: eski yunanlılarda 'callipygian' güzel popo için verilmiş bir niteleme olması da bunun bir yansımasıdır.

Kalçalar özgün lokasyona sahiptir. Bedenin üstü ve altı arasındaki devamlılığı sağlar ve buna direkt etkir. O nedenle kalçanın büyük ve ya küçük olması, yuvarlak ve ya kare olması, yukarı ve ya aşağı doğru daralması ve ya tam aksine genişlemesi bedenin tümü üzerinde etkilidir. Bu etkiyi de altın oranlar üzerinden yapar.  

Tüm diğer fiziksel özelliklerimiz gibi kalça ve popo yapısı  da genetik olarak taşınır. Eğer kalça yapısı güzel ise bunu korumak için egzersizler, bakım ve bilinçli beslenme  yeterli olacaktır ama;  kalça şekli estetik değilse veya zaman içerisinde deforme olmuşsa birtakım cerrahi yöntemlerle bu istenmeyen görünümler giderilebilir. 

 
Birkaç asır önce yapılan sanat eserlerinde geniş kalçalara ve popoya sahip kadınlar estetik, güzelik ve cinsellik sembolü olarak ifade edilmekte idi. Değişen zamanla birlikte estetik normlar da değişti. Günümüzde dar kalçalı ve arkaya doğru çıkık popolu kadınlar seksi ve güzel kadınlar olarak kabul edilmektedir.

 Yıllar önce kalça ve popo estetiği ameliyatları çok nadir yapılmakta iken, popüler kültür ve modanın  etkisi ile kadınlar güzelliği sadece yüz güzelliği olarak görmekten vazgeçmişler, vücut güzelliğine de en az  yüz güzelliği kadar hatta ondan daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Buna bağlı olarak kalça ve popo estetiği istemi ile estetik cerrahlara başvuran kişilerin sayısı hızla artmaktadır.

 

NEDEN KALÇA ESTETİĞİ?

KALÇA DİKLEŞTİRME ve SIKILAŞTIRMA

Lazer lipoliz, Liposakşın ve kök hücreden zengin yağ dokusu ile yapılır. Ince kanüller ve enjektörler ile yapılan bir müdahale olduğundan  kalça ve popo üzerinde herhangi bir iz bırakmaz ve kişiler 3-5 gün içinde günlük hayatlarına dönebilirler. 

Şekilsiz ve büyük kalça hem bacak boyunu kısa gösterir, hem de vücudun üst ve alt kısınları arasındaki orantılı görünümü bozar. Günümüzde arzu edilen kalça ve popo biçimini; yuvarlak ve arkaya doğru çıkıntılı, ama kasların aşırı belirgin olmadığı, yanlara doğru taşmayan, dar biçimli, üst alt mesafesi kısa olarak tarif edebiliriz.

KALÇA ESTETİĞİ İÇİN HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR?


Kalça ve popo estetiği için yapılan ameliyatlar:

Lazer lipopliz (lazer ile yağ eritme)

Liposakşın ( vakumla yağ alma )

Kalça protezi yerleştirilmesi ( gluteal implant ),

Kalça-popo dikleştirme  ( kalça germe, buttock lift ),

Kalçaya kök hücreden sengin yağ dokusu enjeksiyonları ve

Gluteal askı uygulamaları olarak sıralayabiliriz.

Tüm bu müdahaleler genellikle genel anestezi altında yapılmaktadır ve yöntemine göre 2-3 saat arasında sürmektedir. Merkezimizde bu yöntemlerin tümü uygulanmaktadır.

İstenilen kalça-popo biçimini elde etmek için bu ameliyatlar tek başına veya beraberce uygulanabilir. Örneğin fazla olan ve yanlara doğru taşmış ve aşağıya sarkmış kısımlardan liposakşın yöntemi ile yağ alınırken, arkaya doğru çıkık olması gereken orta bölüme de gluteal protez veya kök hücreden zengin yağ dokusu enjeksiyonu yapılabilir.

Lazer lipoliz, Liposakşın ve kök hücreden zengin yağ dokusu enjeksiyonu ince kanüller ve enjektörler ile yapılan bir müdahale olduğundan  kalça ve popo üzerinde herhangi bir iz bırakmaz ve kişiler kısa sürede günlük hayatlarına dönebilirler.

KALÇA DİKLEŞTİRME ve SIKILAŞTIRMA

Lazer lipoliz, Liposakşın ve kök hücreden zengin yağ dokusu enjeksiyonu ince kanüller ve enjektörler ile yapılan bir müdahale olduğundan  kalça ve popo üzerinde herhangi bir iz bırakmaz ve kişiler 3-5 gün içinde günlük hayatlarına dönebilirler. 

KALÇA DİKLEŞTİRME ve SIKILAŞTIRMA

Lazer lipoliz, Liposakşın ve kök hücreden zengin yağ dokusu enjeksiyonu ince kanüller ve enjektörler ile yapılan bir müdahale olduğundan  kalça ve popo üzerinde herhangi bir iz bırakmaz ve kişiler 3-5 gün içinde günlük hayatlarına dönebilirler. 

Bu makale 19 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Ercan Karacaoğlu Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yazar toplam 17 makale yazdı.

Etiketler
Estetik ameliyatı
Prof. Dr. Ercan Karacaoğlu
Prof. Dr. Ercan Karacaoğlu
İstanbul - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
x
Facebook Twitter Instagram Youtube