Cinsel İstek Bozukluğu

Cinsel istek bozukluğu kişinin yaşı ve yaşam koşulları dikkate alınarak, sürekli olarak ya da tekrarlayıcı bir biçimde cinsel fantezi ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmaması durumudur. Diğer bir deyim ile cinsel hayaller kurmak, cinsel konularda konuşmak, cinselliği hatırlatan hemen her şeye karşı istekte bir azalma ya da hiç istek olmaması durumudur. Kadının cinsel eylemi oluşturacak ortamı hazırlama, oluşturma, cinselliği başlatma ile ilgili hevesi yoktur ya da azalmıştır. Cinsel isteksizliği olan kadınlarda uyarılma evresine ait belirtiler de (ıslanma, göğüslerde dikleşme) azalmıştır veya yoktur.

Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Tekrarlayıcı biçimde cinsel ilişki kurmaktan aşırı tiksinti duyma ve bundan tümüyle ya da çoğu zaman kaçınma durmudur. Genellikle cinselliği engelleyecek bazı gerekçeler bulunur. Kadın partneriyle cinsel ilişki olasılığı ile karşılaştığında kaygı, korku iğrenme yaşar. Rahatsızlık örneğin sadece genital salgılarla sınırlı olabileceği gibi, öpme, dokunma, birleşme gibi cinselliğin bütün alanlarına yönelebilir.

Cinsel Uyarılma Bozukluğu

Kadınlarda cinsel uyarılma sırasında yeterli bir ıslanma, kabarma tepkisi olmaması veya cinsel etkinlik bitene kadar sürdürememe durumudur. Sıklıkla orgazm bozukluğu ile birlikte görülür. Ülkemizde çoğunlukla cinsel eğitim ve deneyimin çok az olmasından ve temel cinsel tekniklerin ve partneri uyarma yöntemlerinin çiftler tarafından iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Orgazm Bozukluğu

Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici biçimde gecikmesi ya da olmamasıdır. Kadınlarda orgazmın anlaşılması ve değerlendirilmesi diğer cinsellik evrelerine göre daha zordur. Orgazmın kendisinin anlaşılması bu denli güçlükler taşıyorken orgazm bozukluğunu tanımak zor olabilir. Kadınlarda orgazmı oluşturacak uyarının türü ve yoğunluğu açısından bireysel farklılıklar erkeklere oranla daha sıktır.


İstanbul Psikiyatri uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!