a. Yumurtalıkların doğumsal anomalileri: Yumurtalıkların doğuştan olmaması ya da fazla yumurtalık olması çok nadir görülen bir durumdur. Çift cinsiyetlilik de nadir görülen ve sexual problemlere yol açan bir durumdur.

Turner sendromu (45X0): Sex kromozomlarından birinin yokluğudur ve yumurtalıklar oluşmaz.

Klinefelter sendromu (47XXY ): Fazladan bir X kromozomu bulunmasıdır.

b. Fallob tüplerinin doğumsal anomalileri: Tek başına tüplerin anomaliliği çok nadirdir. Tüpler tek taraflı yok ya da çift olabilir.

c. Uterus ve serviksin doğumsal anomalileri: Eksik görülen bu anomaliler, subseptate uterum, arquate uterus, bicornuate uterus iki serviks ile birlikte, unicomate uterus gibi isimler alırlar. Rokitansky-Küsner Hauser sendromunda tüpler, uterus ve vajina hiç oluşmamıştır.

d. Vajinanın doğumsal anomalileri: Eksik görülenleri imperfore hymen (kızlık zarının vajen girişini tamamen kapatması), vajinada darlıklar ya da yapışıklıklar olmasıdır. Vajinanın ikiliği ya da hiç olmaması nadir görülen tiplerdir.

Genital sistem anomalileri olan hastaların yaklaşık %40’ında üriner sistem anomalileride olur. Eğer genital sistemde anomali var ise idrar yolları mutlaka incelenmelidir.

Bu anomaliliklerde ne gibi şikayetler ve bulgular olur?

Adet ağrısı, adet görememe, ağrılı cinsel ilişki ya da hiç olamaması, erken doğumlar, sık düşükler, vajende kitle, karında kitle gibi şikayetlerle hasta hekimin karşısına gelebilir.

Tanı nasıl konur?

Kızlık zarı ile ilgili problemlerin tanısı muayene ile konur. Diğer rahim anormallikleri bekar hastalarda ultrasonografi ile ya da MRI ile tanı konulur. Histerosalpingografi ya da hidrosonografiden özellikle tüpleri incelemek için yararlanılır.

Tedavisi mümkün müdür?

Tedavi doğumsal anomalinin tipine göre değişir. Kızlık zarının vajinanın girişini tam kapatması durumu basit bir müdalahe ile giderilirken, uterusu (rahmi) doğuştan olmayan bir hasta için yapılacaklar sadece cinsel fonksiyonları devam ettirebilmekle sınırlıdır.

Hekimin son sözü

Doğumsal kadın üreme organlarının nadir görülen ancak menstral siklus (adet), cinsel problemler ve (imfertilite) kısırlık problemleri yapabilir. Kız çocuğunun anormal sexuel özellikler (kıllanma, meme gelişimi) ya da düzenli aylık ağrılar geçirmesi, adetlerinin 16 yaşına kadar başlamaması ya da beklenenden çok ağrılı olması durumunda doktorunuza danışınız.Burada danışman pediatristen ziyade jinekoloji uzmanı olmalıdır.


Ankara Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!