Jinekoloji

Gynecology

Yumurtalık (Over) Kistleri Ve Tedavisi, Miyom (Myom), Smear, HPV tarama testi ve HPV aşısı, Kolposkopi, Histeroskopi ve Laparoskopi (kapalı ameliyat)

Ovarian Cysts and Treatment, Myoma, Smear, HPV Screening Test and HPV Vaccine, Colposcopy, Hysteroscopy, and Laparoscopy (Closed Surgery)

Yumurtalık (Over) Kistleri Ve Tedavisi

Ovarian Cysts and Treatment

Yumurtalıklar, ana rahmine (uterus) tüpler (tuba) vasıtasıyla bağlanan kadın üreme organıdır. Her ayın belirli dönemlerinde yumurtalıklardan ''yumurta'' atılması olur. Bu yumurtalar tüpler yardımıyla rahmin içine doğru ilerler. Bu olaya ovulasyon (yumurtlama) denir. Kadında ovulasyon genellikle adet dönemlerinin ortasına rastlayan 11-16. günler arasında olur. Rahim içine iletilen bu yumurtalar spermle karşılaşır ve döllenme olursa gebelik meydana gelir. Spermle karşılaşmaz ise bazı hormonların etkisiyle adet dediğimiz menstrüasyon kanamasıyla vücuttan dışarı atılır.

Detaylı İncele

The ovaries are female reproductive organs connected to the uterus through uterine tubes (tuba). In certain periods of each month, the "ova" are discharged from the ovaries. These ova proceed into the uterus through the tubes. This is called ovulation. The women generally ovulate between the 11th and 16th days that correspond to the middle of their menstrual periods. If these ova sent into uterus meet sperms and are fertilized by them, pregnancy happens. If they do not meet sperms, they are discharged from the body through menstruation bleeding, which we call period, triggered by certain hormones.

Review Details

Miyom (Myom) nedir?

What is Myoma?

Miyomlar, rahmin kas tabakasından köken alan iyi huylu, kanser olmayan tümörlerdir. Miyomlar, fibroid, leyomiyom, leyomiyomata veya fibromiyom olarak ta bilinmektedir. Büyüklükleri 1 ile 20 cm arasında değişebilen ve tüm kadınların yaklaşık %25-50’sinde, 35 yaşın üzerindeki her üç kadından birinde görülebilen bir hastalıktır. Nadir olarak 15 yaşından itibaren de görülebilir. Hastalarda tek bir miyom olabildiği gibi farklı bölgelere yerleşmiş ve çeşitli büyüklüklerde olan irili ufaklı çok sayıda miyom da olabilir. Miyomların tek mi yoksa gruplar halinde mi olacağını kestirmek zordur. Uzun bir süre çok küçük kalabilirler, birden hızla büyüyebilirler veya yıllar boyunca yavaş yavaş büyüyebilirler.

Detaylı İncele

The myomas are benign, non-cancerous tumors originating from the myometrium (the uterine muscle layer). The myomas are also called fibroids, leiomyoma, leiomyomata, or fibromyoma. They may vary from 1 cm to 20 cm in size, and this is a disease observed in about 25-50% of all women and every third woman above 35 years of age. Rarely, it can also be observed beginning from 15 years of age. The patient may have only one myoma or numerous myomas large and small in different regions of the uterus. It is difficult to predict whether the myomas are scattered individually or in clumps. They can be very small for a very long time, grow rapidly and suddenly, or slowly for years.

Review Details

Smear (Rahim ağzı kanser tarama) testi

Smear (Cervical Cancer Screening) Test

Smear 21 yaşını doldurmuş ve cinsel aktif olan kadınlarda 3 yılda bir yapılması gereken rahim ağzı kanser tarama testidir. Rahim ağzındaki hücresel bozukluklar, kanser öncüsü hücre varlığı ve enfeksiyonların saptanmasında kullanılır. Anormallik görülmesi durumunda 3 yıldan daha kısa aralıklarla tekrar edilmesi gerekebilir.Vajinal muayenede rahim ağzından ağrısız olarak fırça yardımıyla sürüntü alınması şeklinde yapılır. Smear testi yapılırken hastanın adet kanaması veya yoğun vajinal akıntısı olmaması gerekir.

Detaylı İncele

Smear is the cervical cancer screening test the women who turned 21 years old and are sexually active must have triennially. It is used to detect cellular anomalies, cancer precursor cells, and infections in the cervix. If any anomaly is observed, it may be necessary to repeat the test at intervals shorter than 3 years. It is performed by taking swab sample from the cervix during vaginal examination painlessly with the help of a brush. While performing the smear test, the patient must not have menstrual bleeding or intense vaginal discharge.

Review Details

HPV tarama testi ve HPV aşısı

HPV Screening Test and HPV Vaccine

HPV rahim ağzı kanseri ile ilişkisi artık kanıtlanmış olan bir virüstür. HPV testinin negatif olması durumunda beş yıl süre ile tekrar yapılmasına gerek yoktur.Vajinal muayenede rahim ağzından fırça yardımıyla sürüntü alınması şeklinde yapılır. Ağrısız ve acısız bir işlemdir.

Rahim ağzı kanserine yol açan HPV mikrobuna karşı koruma amacıyla 9 - 45 yaş arasındaki kadınlara kadar HPV aşısı yapılabilir. Aşı 3 doz olarak yapılır ve hem rahim ağzı kanserine hem de genital siğillere karşı koruma sağlar.

Detaylı İncele

HPV is a virus whose relationship with the cervical cancer has been proven. If the HPV test is negative, there is no need to repeat it for five years. It is performed by taking swab sample from the cervix during vaginal examination with the help of a brush. It is a painless process.

The HPV vaccine can be applied to women from 9 to 45 years of age to protect them from the HPV virus that causes the cervical cancer. The vaccine is applied in 3 doses and provides protection against both the cervical cancer and the genital warts.

Review Details

Kolposkopi

Colposcopy

Rahim ağzından alınan smear veya Hpv testinde anormallikler görülen veya vajinal muayenede şüpheli bulguları olan kadınlara yapılır. Bir mikroskop yardımı ile rahim ağzı detaylı olarak incelenir ve işlem sırasında şüpheli görünen alanlardan alınan biyopsi denilen küçük parçalar patolojiye gönderilir. İşlem ağrılı değildir. Muayene odasında lokal anestezi altında yapılabilir.

It is applied to women whose cervical smear or HPV test reveals anomalies, or whose vaginal examination gives suspicious findings. The cervix is examined in detail with the help of a microscope, and the small pieces called biopsy, which are taken from the areas deemed suspicious during the process are sent to pathology. This process is not painful. It can be carried out under local anesthesia in the examination room.

Histeroskopi

Hysteroscopy

Vajinal bölgeden rahim içine ince boru şeklinde kamera sistemi gönderilerek rahim içinin görüntülenmesi sağlanır. Rahim içinde doğuştan olan anomalilerin düzeltilmesi, polip alınması, rahim içi yapışıklıkların açılması, rahim içinde kalmış ipi kopmuş spiralin çıkarılması gibi durumlarda tedavi edici veya tekrarlayan düşük ya da kısırlık tedavileri öncesinde tanısal kontrol amaçlı yapılabilir.

The inside of the uterus is viewed by sending a camera system in the form of a thin tube into the uterus through the vaginal area. It can be applied as a treatment in the situations such as correction of congenital uterine anomalies, polyp removal, removal of intrauterine adhesions, removal of an intrauterine device stuck inside the uterus, string of which has broken off, or for diagnostic control purpose prior to recurrent miscarriage or female infertility treatments.

Laparoskopi (kapalı ameliyat)

Laparoscopy (Closed Surgery)

Kapalı tekniklerle büyük kesilere ve uzun iyileşme süresine gerek yok! İz bırakmadan % 100 cerrahi başarı ile iyileşme sürenizi kısaltın.

Laparoskopi ile yapılabilen ameliyatlar:

Yumurtalık Kisti alınması

Çikolata kisti ( Endometrioma) Alınması

Myom alınması

Rahim alınması

Rahim Sarkması

Tüplerin açılması

Tüplerin bağlanması

With the closed techniques, there is no need for big incisions and long healing period! Shorten your healing period with scar-free, 100% surgical success.

Operations that can be done with laparoscopy:

Ovarian Cyst Removal

Endometrioma Removal

Myoma Removal

Hysterectomy

Uterine Prolapse

Tubal Ligation Reversal

Tubal Ligation


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!