İşeme testi (üroflowmetri) nedir?

İşeme Testi (Üroflowmetri) Nedir? Üroflowmetri, idrar akış hızı ve süresi ile ilgili ölçümlerin yapıldığı ve genellikle idrar boşaltma güçlüğü çeken hastalara uygulanan bir tanı yöntemidir. Günümüzde tanı koymaya yardımcı en güvenilir ve uygulanması en basit tetkiktir. Tanı konulduktan sonra hastanın cerrahi veya medikal tedaviye verdiği cevap yine üroflowmetri testi ile takip edilebilmektedir. Üroflowmetri Testi Nasıl Yapılır? Üroflowmetri, bilgisayar sistemine bağlı bir işeme kabıdır. Bunun içine hasta normal idrarını tuvalete yapıyormuş gibi yapar. Ağrısız kolay bir tanı yöntemidir. Hastanın testi yapmadan önce idrara sıkışık olması yeterlidir. Üroflowmetri Testi Hangi Durumlarda Kullanılır? Genellikle idrar yolu ile alakalı bir problemin olduğu durumlardır. • Kısmi mesane tıkanıklığının belirtisi olabilen yavaş idrara çıkma • Alt üriner sistem obstrüksiyonları: iyi huylu prostat büyümesi, Üretra darlığı, Mesane boynu darlıkları, Prostat kanseri, • Artan idrar sıklığı veya aniden ve açıklanamayan idrara çıkma ihtiyacı • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları • İdrar kaçırma gibi durumlarda üroflowmetri testine ihtiyaç duyulur.

İşeme testi (üroflowmetri) nedir?

 


 

Bu makale 20 Ocak 2022 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar

Prof. Dr. Coşkun ŞAHİN, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini 1988 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Gata Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak Üroloji Uzmanı olmuştur. İhtisas eğitimi sonrasında 7 yıl boyunca Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Asker Hastanesi'nde Üroloji Servisi Şefliği olarak çalışmalarını sürdürmüş ve 2002 yılında Taksim Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nde Üroloji Servis Şefliği'ni yürütmüştür. 2004 Yılında ''Doçent Doktor'' 2013 yılında ''Profesör Doktor'' unvanlarını almıştır. Ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayınlanmış 22 yurtdışı yayın, 72 yurtdışı bildiri, 82 yurtiçi bildiri ve 58 yurtiçi yayını mevcut olan Prof. Dr. Coşkun ŞAHİN, 1994 yılında Almanya’da Ulm Üniversitesinde Radikal Sistektomi ...

Prof. Dr. Coskun Şahin
Prof. Dr. Coskun Şahin
İstanbul - Üroloji
Facebook Twitter Instagram Youtube