ÜRİNER İNKONTİNANSIN SEBEPLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

İlerleyen Yaş: Menapoz ile birlikte östrojen azalır. Mesaneye (idrar torbasına) yerinden tutan dokular zayıflamaya başlar.

DOĞUM: İri bebek doğumu nedeniyle ortaya çıkan doğum yırtıklarının oluşumu ve artan doğum sayısı inkontinans riskini artırır.

OBEZİTE: Aşırı kilo, karın bölgesinde yağlanma karın içi basıncı artırmakta ve idrar kaçırmaya daha sık neden olabilmektedir.

KABIZLIK: Sürekli ıkınma destek dokularını zayıflatmaktadır

Sigara

KRONİK HASTALIKLAR: Astım, kronik bronşit, diyabet, kas hastalıkları,

Geçirilmiş jinekolojik hastalıklar

Sık sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

Bazı ilaçlar

İDRAR KAÇIRMA TİPLERİ:

1- STRES TİPİ İNKONTİNANS: Karın içi basıncı artması durumunda (gülerken, hapşırırken, yürürken, öksürürken ve egzersizle) ortaya çıkan istemsiz idrar kaçırmasıdır. En sık rastlanan tiptir( %50 -%70). En sık neden pelvik taban kaslarının zayıflığıdır.

2- URGE İNKONTİNANS (SIKIŞMA TİPİ): Detrusol instabilitesi olarak ta bilinir. Mesane dolumu ya da diğer uyaranlarla mesanenin istemsiz kasılmasıdır. İkinci sıklıkta görülen tiptir (%30 ). Tuvalete gitme ihtiyacı hissettiğinde yetişemeden idrar kaçırma gerçekleşir. Esas neden mesane kaslarının aşırı aktif ve duyarlı olmasıdır.

3- MİKS TİP İNKONTİNANS: Stres ve sıkışma tipinin tipinin birlikte görüldüğü tiptir. %20 görülür.

4- TAŞMA TİPİ İNKONTİNANS: Overflow inkontinans olarakta bilinir. Mesanede kapasitenin üzerinde idrar biriktiğinde damla şeklinde idrar kaçırma görülmektedir. %5-10 görülür.

5- SFİNKTER YETERSİZLİĞİ: Çok nadir görülür.İdrar yolu yaralanmalarında izlenebilir.

TANI NASIL KONULMAKTADIR?

Detaylı bir anamnez ve fizik muayenesi inkontinans tipini ve tedavisini belirlemede oldukça önemli bilgi verir ayrıca idrar kültürü, post miksiyonel rezidü ölçümü, ürodinomik tetkikler ve trans vajinal ultrasonografi de tanıda başvurulan tetkik ve değerlendirmeler arasında yer almaktadır.

İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

Başlıca 3 yöntem izlenmektedir.

Konservatif Tedavi
-Kegel Egzersizleri:Stres tip inkontinansta pelvik taban kaslarını güçlendirmek için önerilir.
-Biofeedback Tedavi:Urge ve stres inkontinans tipte elektromyogram elektrodları ile pelvik taban kaslarının fizyolojik fonksiyonları kaydedilerek mesane eğitimi yapılır. Mesane kapasitesinin kontrollü biçimde arttırılması hedeflenir.
-Manyetik Uygulama: Manyetik dalgalarla pelvis taban kaslarına ve sinirlerine uyarı verilerek pelvis taban kaslarının güçlendirilmesi hedeflenir

Medikal Tedavi Sıklıkta stres ve sıkışma tipi inkonstinansta uygulanır. Bu amaçla daha çok sistemik veya lokal östrojen uygulaması ve bazı antikolinerjik ilaçlar kullanılmaktadır.

Cerrahi Tedavi Stres tipi inkontinans ve sfinkter yetmezliğine bağlı idrar kaçırmalarında cerrahi tedavi uygulanır. Yeni cerrahi tedavi prosedürleriyle başarı oranları %80-90'a kadar çıkabilmektedir. Abdominal (karından) Marchall Marchet-ti Kranz ve Burch prosedürü uygulanarak mesane boynu askıya alınabilir. Vajinal olarak Sistosel, İVS-Sling, TVT, TOT prosedürleri ile mesane, mesane boynu ve paraüretral alanlar askıya alınarak inkontinans engellenebilir. Hastanemizde inkonstinansa yönelik operasyonlar başarıyla uygulanmaktadır.


İstanbul Kadın Doğum uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!