Horlama ve Uyku apnesi sendromlu hastaların yarısından çoğunda hipertansiyon vardır. Uyku apnesinin ağırlığı arttıkça hipertansiyon sıklığı da artar. Uyku apne sendromunun doğru tanı ve tedavisi sonucunda hastaların kullandığı tansiyon ilaçları genellikle fazla gelmeye başlar, hastaların tansiyon ilaçlarının dozu bazen azaltılır bazen de tamamen kesilir.

Obstrüktif uyku apneli hastaların yaklaşık %50’sinde hipertansiyon görülür. Kan basıncı ile apne ve hipopne frekansları arasında bir ilişki vardır. Apneli hastanın obezite – aşırı kilolu olma derecesinden bağımsız olarak, apnenin hipertansiyon için bir risk faktörü olduğu saptanmıştır. Uyku bozukluğunun şiddetine bağımlı olarak da uyku apneli hastada gece ortaya çıkan nokturnal hipertansiyon olabilir.

Dünyada yüksek tansiyon-hipertansiyon üzerine, on binlerce kişi üstünde yapılan araştırmalar göstermiştir ki, tüm hipertansiyon hastalarının yaklaşık % 15 ‘ i dirençli hipertansiyon hastasıdır.

Araştırmalar, uyku apnesinin şişmanlık, alkol ve sigara gibi diğer faktörlerden ayrı bir faktör olarak tansiyon yüksekliğinde önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Ayrıca hipertansiyonun ağırlığı direnci saatteki apne (solunum durması ) sayısı ile doğru orantılı olarak bulunmuştur.

Aslında normal olarak uyku sırasında tansiyon düşmektedir. Apneli hastalarda ise uykuda tansiyon düşmez. Aksine yükselebilir. İlaca cevap vermeyen hipertansiyon hastalarının bir kısmı büyük olasılıkla Uyku apnesi hastasıdır.

Mayo kliniğinde yapılmış bir araştırmada bu konu ile ilgili 154 araştırmanın ortak sonucunu veriyor. Uyku apnesi olan hastaların sempatik aktiviteleri arttığından, damar çeperlerinde bozulma olduğundan, oksidatif bozukluklar meydana geldiğinden, yangı olgusu arttığından, trombositlerin yayılma özellikleri bozulduğundan ve metabolizma dengesi değiştiğinden tansiyonları yükselmektedir.

Bir başka çalışmada, hayvan deneyleri ile nefes kesilmeleri ve oksijen azlığına maruz bırakılan hayvanlarda bir süre sonra tansiyon yüksekliği ortaya çıktığı gösterilmiştir.

Ayrıca çok sayıda yapılan diğer bir araştırmada uygun hastalarda CPAP ( Maske tedavisi ) ile uyku apnesi hatalarında hipertansiyonun kontrol altına alındığını göstermiştir.

Uyku apnesinin tek başına hipertansiyona neden olabildiği günümüzde artık kanıtlanmıştır.


İstanbul Kulak Burun Boğaz uzmanlarına ulaşmak icin tıklayın!