Hipospadias ve tedavisi

Hipospadias ve tedavisi

Hipospadyas, üretra adı verilen aşağı idrar kanalının, çocuğun pipisinin ucuna değil de alt yüzünde bir yere açılması anlamına gelir. Anlaşılacağı üzere bu çocuklarda idrar deliği olması gereken yerde yani çocuğun pipisinin ucunda değildir.

Hipospadyaslı çocukların sünnet derileri de tam gelişmemiştir. Pipilerinin alt yüzünü örtecek olan sünnet derileri yoktur. Bu yüzden pipileri sanki sünnetliymişçesine hatalı bir görüntü verebilir. Hatta bu nedenle bazen hipospadyaslı doğan bebeklere “doğuştan sünnetli” ya da “peygamber sünnetli” gibi yakıştırmalar da yapılmaktadır.


Her hipospadyaslı çocukta durumun ciddiyeti farklı olabilir. Bunu belirleyen idrar deliğinin açıldığı yer ve pipide bulunan aşağıya doğru olan eğriliğin derecesidir. Gerçekten bazı çocukların pipilerinde özellikle sertleşme sırasında belirgin hale gelen eğrilikler bulunabilir.


Tedavisi nedir ? Nasıl ve Ne zaman yapılmalıdır ?

Hipospadyasta tedavinin amacı çocuğun tam düz bir pipiye sahip olması, pipisinin tam ucundan idrarını yapabilmesi, ileri yaşamında normal cinsel fonksiyonlarını sağlayabilmesi ve tabi görüntü olarak da norma görünümde bir pipisinin olmasıdır.


Hipospadyasın tek tedavisi cerrahidir. Nadir durumlarda cerrahi öncesi pipiyi büyütmek amacı ile hormon tedavisi yapılabilir.

 Hipospadyas meliyatı için en uygun yaş, çocuğun henüz bezli olduğu ve pipisinin tam farkında olmadığı 6ay-18 ay aralığı, yani bir yaş civarıdır.


Günümüzde gelişen teknikler, kullanılan ileri düzey cerrahi alet ve malzemeler ile hastaların çok büyük bir kısmı tek bir ameliyat ile düzeltilebilmektedir.

Bazen, çok ciddi hipospadyas varlığında 2 aşamalı ameliyatlara başvurulabilmektedir. Bazen de birinci ameliyattan sonra ortaya çıkan fistül, darlık gibi istenmeyen problemlerin tedavisi için 6 ay sonra bir ikinci müdahale gerekebilmektedir.

 Ameliyat sonrası süreç nasıl seyretmektedir ?

Ameliyattan sonra, çoğunlukla, yeni yapılan idrar kanlı içerisinde 4-7 gün süre ile bir tüp bırakılması gerekebilmektedir. Genelde ameliyathanede kapatılan pansuman bu süre zarfında bir daha açılmamakta, sorunsuz seyreden ve aynı şehirden gelen çocuklar 1-2 gün içerisinde tüpleri ile birlikte evlerine gönderilebilmekte ve daha sonra 1. hafta kontrollerinde tüpleri alınıp pansumanları açılmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?

Bu ameliyat için akılda tutulması gereken en önemli nokta, ilk ameliyatın başarı şansı en yüksek ameliyat olduğudur. Başarısız ameliyatlardan sonraki 2. ve 3. ameliyatlarda başarı şansı çok belirgin olarak azalmaktadır. Bu yüzden ameliyatı yapacak olan cerrahın bu konuda çok iyi bir eğitim almış, tecrübeli bir uzman olması gerekmektedir. Günümüzde ABD ve birçok Avrupa ülkesinde kabul edilen görüş bu ameliyatların çocuklardaki üriner ve genital sistem hastalıklarının tedavisi konusunda uzmanlaşmış çocuk ürolojisi uzmanları tarafından yapılmasıdır.

Bu makale 9 Mart 2019 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Y. Tarkan Soygür

Prof. Dr. Tarkan SOYGÜR, lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimi 1992 yılında tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmış ve 1997 yılında Üroloji Uzmanı olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde yeni kurulan Çocuk Ürolojisi Ünitesi’nde görev almış olan Prof. Dr. Tarkan SOYGÜR, 2003 yılında Doçentlik, 2009 yılında ise Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 2000-2001 yılları arasında, University of Washington, Department of Urology bünyesindeki Seattle Children’s Hospital, Division of Pediatric Urology’de, Dr. Michael Mitchell ile birlikte lisanslı ve aktif olarak çalışmalar yapmıştır. Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı - Çocuk Ürolojisi Bölümü'nün gelişimi için ...

Yazarı sosyal medya'da takip edin
Etiketler
Hipospadyas tedavisi
Prof. Dr. Y. Tarkan Soygür
Prof. Dr. Y. Tarkan Soygür
Ankara - Çocuk Ürolojisi
Facebook Twitter Instagram Youtube