Hipospadias nedir? ameliyat şart mı?

Hipospadias nedir? ameliyat şart mı?

Halk arasında “Doğuştan Sünnetli”, “Peygamber Sünnetli” veya “Yarım Sünnetli” olarak tanımlanır. Bu durum işeme borusu ve penisin bir doğumsal bozukluğudur. Bu çocuklarda penis için- deki işeme borusu doğuştan kısa veucu penisin alt kısmında bir yere açılmaktadır.

Ne tür bozukluklara nedenolur?
• Çocuğun idrarını yaptığı delik penisinucunda değildir.
• Sünnet derisi tam gelişmemiştir.
• Penisin görünümü normal değildir. Çoğunda, penis eğridir.
• Ağır olgularda yumurta torbası da bozuk gelişir.
• Hipospadias ile beraber testisi torbada olmayanlarda cinselgelişim sorunu olabilir.

Sıklığı nedir?
Kabaca her 300 erkek çocuktan birinde görülür.
Sünnet derisinin önemi var mı?
Hipospadiaslı çocuklar, tedaviden önce kesinlikle sünnet edilmemeli-dir. Çünkü ameliyat sırasında sünnet derisi bu bozukluğu düzeltmede bir yama olarak kullanılır.

Ameliyat şart mı?

Bu çocuklar ayakta işerken idrarını ileriye doğru ve düz yapa-mazlar. Penisteki eğrilik nedeni ile cinsel ilişkide sorun yaşaya-bilir.Sperm, akması gereken yere akamayabilir ve doğurganlık sansı azalabilir. Ayrıca, penisteki bozuk görüntü ileride kendisinde ve partnerinde psikoseksüel sorunlara yol açabilir.

Dolayısıyla, normal işeme, normal cinsel yaşam, tam doğurgan-lık şansı ve düzgün duran bir penisin çocukta yaratacağı özgü-ven ve normal bir psikoseksüel hayat açısından ameliyat edil-melidir.

Ameliyatın amacı nedir?
Çocuğun penisini düzleştirip idrarı ve spermleri penisin ucundan karsıya atmayı sağlayarak ilerideki doğurganlık ve cinsel yaşamını normalleştirmektir. Yani normal bir penis ve üretra görüntüsü ve işlevi sağlamaktır.

Ne zaman ameliyat yapılmalı?
Cinselliğin öğrenilmeye başlandığı 2 yaşın öncesinde cinsel organlarla ilgili ameliyatların yapılması çocukların ilerideki yaşamında olabilecek psikoseksüel sorunları azaltır. Günümüzde 1 yaş civarı ameliyat öneril-mektedir.Böylece,çocuklar genital bölgelerinin ormal görünümü ile tanı- maktadır.

Ameliyatın başarı sansı nekadardır?
Deneyimli bir uzman tarafından yapıldığında tek ameliyat ile düzelme şansıhaff ve orta şiddettekihipospadiaslarda%90,ağırhipospadiaslar-da ise %70 civarındadır. Ağır hipospadiaslı çocuklarda seanslı ameliyat-lar gerekebilir.

Ameliyat sonrası süreç zor mudur? Nasıl Atlatılır?
Ameliyatta penise özel bir pansuman uygulanır. Yeni yapılan işeme borusu içine küçük birplastik tüp (sonda) yerleştirilir.Çocuklar ameliyat-tan sonra bu sondadan idrarını yapar.

Ameliyattan 3-4 saat sonra yani aynı gün taburcu olabilir.Ancak, pansu-manına dışkı bulaşmamalıdır.Ameliyattan sonraki 1 hafta içinde pansu-
manı açılır ve sondası çıkarılır. Pansuman ve sondası çıkarıldıktan sonra banyo yapılabilir. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığı için dikişleri aldırmaya gerek yoktur.

Hangi durumlarda doktora başvurulmalı?

Yarayerinde aşırı şişme, morarma veya kanama olursa, idrar yapamaz-sa, pansumanı açılırsa veya dışkı ile kirlenirse doktora başvurmalıdır.

Ameliyatın erken riskleri nelerdir?

Çok nadir de olsa ameliyat sırasında penisin kanlanmasını ve sinirsel uyarılarını sağlayan damarların zedelenmesi sonucu ameliyat sonrası
erken dönemde peniste kısmi veya tam (kanlanma) bozukluğuna bağlı penis kangreni dahil bazı ciddi problemler gelişebilir.

Ameliyatın geç riskleri nelerdir?

Ameliyattan birkaç hafta sonra ise yeni oluşturulan idrar borusunun daralması, eski idrar deliğinin açılıp işeme esnasında iki ayrı delikten idrar gelmesi veya yeni oluşturulan idrar borusunun açılması görülebilir.

Bu makale 22 Ocak 2020 tarihinde güncellendi. 0 kez okundu.

Yazar
Prof. Dr. Abdurrahman Önen

Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN, 1985 yılında Üniversite Yerleştirme Sınavında Türkiye 78.incisi olarak Tıp Fakültesini kazanmış, 1991 yılında Istanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisas eğitimini 1997 yılında tamamlamış Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmuştur. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalında Çocuk Ürolojisi yandal eğitimini almış olan Prof. Dr. Abdurrahman ÖNEN, 1999-2000 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (Ohio State University Children’s Hospital Pediatric Urology, Columbus, OH) Çocuk Ürolojisi yandal eğitimini de tamamlamıştır. Amerika (Pittsburgh, PA), Kanada, İngilltere, Hollanda, Almanya ve Pakistan gibi ülkelerde toplam 9 farklı yurtdışı merkezinde uzun süreli çocuk ürolojisi eğiti ...

Etiketler
Hipospadias ameliyatı
Prof. Dr. Abdurrahman Önen
Prof. Dr. Abdurrahman Önen
İstanbul - Çocuk Cerrahisi
Facebook Twitter Instagram Youtube